bai 19 trang tri hinh vuong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GVTH: Phạm Thị Thúy Hằng TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘI CẤN MÔN MĨ THUẬT CHUYÊN ĐỀ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC

Slide 2: 

Thứ tư ngày 2 tháng12 năm 2009 Mĩ Thuật Theo các em đâu là viên gạch lát nền đẹp nhất ? 1 2 3

Slide 3: 

Bài : 19 Vẽ trang trí TRANG TRí HìNH VUÔNG 1.Quan sát, nhận xét: Mĩ Thuật Thứ bẩy ngày 16 tháng 01 năm 2010 Trang trí hình vuông thường dùng những hoạ tiết nào? Trang trí hình vuông thường dùng các hoạ tiết hoa, lá, con vật,…

Slide 4: 

Hoạ tiết chính nằm ở vị trí nào, hoạ tiết phụ nằm ở vị trí nào trong hình vuông ? Hoạ tiết chính nằm ở giữa, hoạ tiết phụ nằm ở xung quanh và các góc. Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào? Các hoạ tiết được sắp xếp đối xứng qua các trục: ngang, dọc, hai trục chéo. Cách vẽ màu như thế nào? Các hoạ tiết được sắp xếp đối xứng nhau, giống nhau, bằng nhau thì vẽ cùng một màu. Bài : 19 Vẽ trang trí TRANG TRí HìNH VUÔNG 1.Quan sát, nhận xét: Mĩ Thuật Thứ bẩy ngày 16 tháng 01 năm 2010

Slide 5: 

Em hãy kể tên một số đồ vật có dạng hình vuông được trang trí mà em biết Bài : 19 Vẽ trang trí TRANG TRí HìNH VUÔNG Mĩ Thuật Thứ bẩy ngày 16 tháng 01 năm 2010

Slide 6: 

Các đồ vật có dạng hình vuông thường được trang trí Khăn tay Khăn trãi bàn Bài : 19 Vẽ trang trí TRANG TRí HìNH VUÔNG Mĩ Thuật Thứ bẩy ngày 16 tháng 01 năm 2010 Gạch men

Slide 7: 

2. Cách vẽ A B C D Em hãy tìm các bước vẽ đúng

Slide 8: 

Các bước vẽ đúng sẽ là A B C D

Slide 9: 

Kẻ hình, kẻ các trục tìm mảng chính phụ Vẽ họa tiết chính, họa tiết phụ Vẽ chi tiết, sửa lại bài vẽ và tẩy bỏ nét thừa Vẽ màu

Slide 10: 

Quan sát cách vẽ và nhận ra cách vẽ

Em hãy chọn những bài vẽ màu đúng và đẹp : 

Em hãy chọn những bài vẽ màu đúng và đẹp E D F C B A

Những bài vẽ màu đúng và đẹp là : 

Những bài vẽ màu đúng và đẹp là E F C B

Slide 13: 

3. Thực hành 4. Nhận xét, đánh giá Các tiêu chí: Cách sắp xếp họa tiết chính , họa tiết phụ Cách vẽ hoạ tiết chính, họa tiết phụ Cách vẽ màu

Slide 14: 

Tiết học kết thúc Chúc các thầy cô giáo vui vẻ, hạnh phúc ! Chào tạm biệt!

authorStream Live Help