bai 17 Ve de tai chu bo doi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2009 Tập vẽ: Bài 17: Đề tài chú bội đội Vẽ tranh đề tài

Hoạt động 1: Tìm và chọn nội dung đề tài : 

Hoạt động 1: Tìm và chọn nội dung đề tài Thiếu nhi được vui chơi Chúng em được vui chơi trong vườn hoa Thiếu nhi tặng hoa cho cô chú bộ đội

Slide 3: 

Thiếu nhi tặng hoa cho cô chú bộ đội Bộ đội về thăm nhà

Tranh vẽ về đề tài chú bộ đội rất phong phú: : 

Tranh vẽ về đề tài chú bộ đội rất phong phú: +Bộ đội với thiếu nhi + Bộ đội giúp dân + Bộ đội hành quân ….

Sự khác nhau giữa các binh chủng : 

Sự khác nhau giữa các binh chủng Bộ đội bộ binh Bộ đội hải quân Bộ đội không quân

Hoạt động 2: Cách vẽ tranh : 

Hoạt động 2: Cách vẽ tranh + Vẽ hình ảnh chính trước + Vẽ hình ảnh phụ sau + Vẽ màu theo ý thích ( có đậm , có nhạt)

Một số bức tranh tham khảo : 

Một số bức tranh tham khảo Hoan hô chú bộ đội Chân dung cô bộ đội Bộ đội đang hành quân Bộ đội tập trận Bộ đội về thăm nhà

Hoạt động 3: Thực hành : 

Hoạt động 3: Thực hành Hãy vẽ bức tranh về đề tài chú bộ đội

Hoạt động 4: Đánh giá, nhận xét : 

Hoạt động 4: Đánh giá, nhận xét + Cách thể hiện nội dung đề tài + Bố cục , hình dáng + Màu sắc ( tươi sáng có đậm nhạt ) + Xếp loại A- B - C Tiêu chí đánh giá , xếp loại

Slide 10: 

Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2009 Tập vẽ: Vẽ tranh đề tài Bài 17: Đề tài chú bội đội

authorStream Live Help