bai 13 Trang tri cai bat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HẢI Gv: Trần Cẩm Phong

Slide 2: 

2 + Hằng ngày chúng ta ăn cơm bằng gì? + Muốn có một cái bát đẹp chúng ta phải làm gì?

Slide 3: 

3 Mĩ thuật: Bài 13: Vẽ trang trí. Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2011 I. Quan sát nhận xét.

Slide 4: 

4 1 2 3 + Cỏi bỏt cú dạng hỡnh gỡ? Hỡnh nữa hỡnh trũn. + Cỏi bỏt cú những bộ phận nào? Miệng, thõn và đỏy. + Chỳng ta cú thể trang trớ những hỡnh gỡ trờn cỏi bỏt? Đường diềm, hoa, lỏ, con vật, hỡnh khối... +Trong 3 cỏi bỏt trờn e thấy cỏi nào đẹp hơn? Cỏi 2 và cỏi 3 đẹp hơn cỏi 1 vỡ cú trang trớ. I. Quan sát nhận xét.

Slide 5: 

5 5 Mĩ thuật: Bài 13: Vẽ trang trí. Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2011 I. Quan sát nhận xét. II. Cách trang trí.

Slide 6: 

6 + Muốn có một cái bát đẹp chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải trang trí và vẽ màu. + Cái bát thường được trang trí ở đâu? Phía trên miệng bát, ở giữa, ở dưới. + Bát thường được trang trí bằng những hình gì? Đường diềm, hoa lá, con vật, hình khối...

Slide 7: 

Cách 1: Trang trí đường diềm. 7 Cách 3: Trang trí đường diềm và họa tiết. Cách 2: Trang trí họa tiết ở giữa.

Slide 8: 

8 Họa tiết đối xứng. Họa tiết không đối xứng. Có 2 cách vẽ họa tiết. II. Cách trang trí.

Slide 9: 

9 Cách vẽ từ 3 đến 4 màu)

Slide 10: 

10 Cách vẽ từ 3 đến 4 màu.

Slide 11: 

11 Cách vẽ từ 3 đến 4 màu.

Slide 12: 

12 Vẽ màu vào thân bát. Cách vẽ từ 3 đến 4 màu. Không vẽ màu vào thân bát.

Slide 13: 

13 BÀI THAM KHẢO

Slide 14: 

14 14 14 Mĩ thuật: Bài 13: Vẽ trang trí. Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2011 I. Quan sát nhận xét. II. Cách trang trí. III. Thực hành.

Slide 15: 

15 Chọn họa tiết trang trí. Vẽ họa tiết. Vẽ màu + Có thể vẽ màu vào thân bát hoặc để trắng. III. Thực hành.

Slide 16: 

16 16 16 16 Mĩ thuật: Bài 13: Vẽ trang trí. Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2011 I. Quan sát nhận xét. II. Cách trang trí. III. Thực hành. IV. Nhận xét, đánh giá.

Slide 17: 

17 Cách sắp xếp họa tiết. Cách vẽ màu. Xếp loại. IV. Nhận xét, đánh giá.

Slide 18: 

18 - Quan sát các con vật quen thuộc. - Mang đầy đủ đồ dùng học vẽ.

Slide 19: 

19

authorStream Live Help