Bai 8 ve chan dung

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Mĩ thuật lớp 3 Chaøo Möøng Caùc Thaày, Coâ Giaùo Ñaõ Veà Thaêm Lôùp, Döï Giôø www.http://quangcaosaomai.cntt.in Bài 8: Vẽ tranh - Vẽ chân dung GV: Đỗ Tất Thắng

Slide 2: 

Thứ 5 ngày 21 thỏng 10 năm 2010 Mĩ thuật Bài 30: Vẽ tranh – VẼ CHÂN DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu về tranh chân dung 1 2 3 4 6 5

Slide 3: 

Thứ 5 ngày 21 thỏng 10 năm 2010 Mĩ thuật Bài 30: Vẽ tranh – VẼ CHÂN DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu về tranh chân dung 1- Các bức tranh trên vẽ gì ? 2- Tranh chân dung vẽ gì là chủ yếu ? 3- Em hãy kể những bộ phận trên khuôn mặt người ? 4- Màu sắc trong tranh được thể hiện như thế nào ?

Slide 4: 

Thứ 5 ngày 21 thỏng 10 năm 2010 Mĩ thuật Bài 30: Vẽ tranh – VẼ CHÂN DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu về tranh chân dung 1 2 3 4 6 5

Slide 5: 

Kết luận : Thứ 5 ngày 21 thỏng 10 năm 2010 Mĩ thuật Bài 30: Vẽ tranh – VẼ CHÂN DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu về tranh chân dung Tranh chân dung là tranh vẽ về người. Tranh chân dung thường vẽ khuôn mặt người là chủ yếu, thể hiện được những đặc điểm riêng của người được vẽ. Tranh chân dung có thể chỉ vẽ khuôn mặt, nửa người hay toàn thân. Màu sắc trong tranh được thể hiện theo cảm xúc của người vẽ

Slide 6: 

Thứ 5 ngày 21 thỏng 10 năm 2010 Mĩ thuật Bài 30: Vẽ tranh – VẼ CHÂN DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu về tranh chân dung Đặc điểm chân dung giống hay khác nhau ?

Slide 7: 

Bước 1: vẽ hình Bước 2: vẽ chi tiết Bước 3: hoàn chỉnh hình, vẽ màu Thứ 5 ngày 21 thỏng 10 năm 2010 Mĩ thuật Bài 30: Vẽ tranh – VẼ CHÂN DUNG Hoạt động 2: Cách vẽ tranh chân dung

Slide 8: 

+/ Dự định vẽ khuôn mặt, nửa người hay toàn thân để sắp xếp vào trang giấy cho phù hợp. Bước 2: Vẽ hình Hoạt động 2: Cách vẽ tranh chân dung Thứ 5 ngày 21 thỏng 10 năm 2010 Mĩ thuật Bài 30: Vẽ tranh – VẼ CHÂN DUNG

Slide 9: 

Hình minh họa các bước vẽ tranh chân dung Chọn người mà mình định vẽ: Bước 1: Vẽ hình (Hình 1- 2) Bước 2: Vẽ các nét chi tiết ( Hình 3 ) 3 2 4 1 Thứ 5 ngày 21 thỏng 10 năm 2010 Mĩ thuật Bài 30: Vẽ tranh – VẼ CHÂN DUNG Bước 3: Vẽ màu ( Hình 4 )

Slide 10: 

Bài vẽ tham khảo 1 2 3 4 6 5

Slide 11: 

Em vẽ chân dung người mà em yêu quý. Lưu ý: - Học sinh vẽ theo các bước mà thầy giáo vừa hướng dẫn : - Vẽ các hình lớn: Đầu, cổ, mình trước. Vẽ chi tiết mắt, mũi, miệng…. sau - Sắp xếp hình vẽ vừa phải trong khổ giấy. Không vẽ to quá hay nhỏ quá. Tỷ lệ các bộ phận cân đối hài hoà. Bước 2: Vẽ hình Hoạt động 3: Thực hành Thứ 5 ngày 21 thỏng 10 năm 2010 Mĩ thuật Bài 30: Vẽ tranh – VẼ CHÂN DUNG -Vẽ bài vào phiếu bài tập

Slide 12: 

- Cách sắp xếp hình vẽ trong khổ giấy: Sắp xếp hình vẽ trong khổ giấy đã vừa vặn hay chưa ? - Nhận xét về chân dung: Tỷ lệ các bộ phận đã hài hoà chưa ? - Nhận xét về màu sắc và cách vẽ màu. - Nhận xét về - Em thích bức chân dung nào nhất? Vì sao em thích? Bước 2: Vẽ hình Hoạt động 3: Nhận xét – đánh giá Thứ 5 ngày 21 thỏng 10 năm 2010 Mĩ thuật Bài 30: Vẽ tranh – VẼ CHÂN DUNG

Slide 13: 

Bước 2: Vẽ hình Dặn dò: Thứ 5 ngày 21 thỏng 10 năm 2010 Mĩ thuật Bài 30: Vẽ tranh – VẼ CHÂN DUNG -Về nhà em tập vẽ chân dung người thân và tập vẽ chân dung vào phần giấy ở vở tập vẽ.

Slide 14: 

Tạm biệt quý thầy cô và các em !

authorStream Live Help