nhac 3-19

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT ÂM NHẠC NĂM HỌC 2008-2009 Lớp 3B Trường tiểu học T.t Cầu Gồ GV: Mạc Thị Thư

Slide 2: 

PLAY

Thứ t­ ngày 7 tháng 1 năm 2009 : 

Thứ t­ ngày 7 tháng 1 năm 2009 Âm nhạc Tiết 19: Học bài hát: Em yêu trường em Nhạc và lời: Hoàng Vân Nhạc sỹ Hoàng Vân tên thật là Lê Văn Thọ. .Bút danh Y Na. Sinh ngày 24/07/1930, quê ở Hà Nội. Nhạc sỹ đã được tặng nhiều giải thưỏng nhiều huân huy chương vµ được nhµ n­íc trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vÒ v¨n häc nghÖ thuËt. Những tác phẩm nổi tiếng: Hò kéo pháo; Tôi là người thợ lò; Huế Sài Gòn Hà Nội… Những tác phẩm thiếu nhi: Sắp đến tết rồi; Con chim vành khuyên…

Slide 5: 

Nhịp nhàng- Nhanh vui Em yêu trường em Nhạc và lời: Hoàng Vân

Slide 6: 

Lời 1: Em yêu trưêng em với bao bạn thân và cô giáo hiền, như yêu quê hương, cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương. Nào bàn, nào ghế, nào sách, nào vở. Nào mực, nào bút, nào phấn, nào bảng. Cả tiếng chim vui, trên cành cây cao. Cả lá cờ sao, trong nắng thu vàng. Yêu sao yêu thế, trường của chúng em. EM YÊU TRƯỜNG EM Đọc lời ca

Slide 7: 

Nhịp nhàng- Nhanh vui Em yêu trường em Nhạc và lời: Hoàng Vân

Slide 8: 

Hát kết hợp gõ đệm Em yêu trưêng em với bao bạn thân và cô giáo hiền, x x x x x x nh­ yªu quª h­¬ng, c¾p s¸ch ®Õn tr­êng trong mu«n x x x x vµn yªu th­¬ng. Nµo bµn, nµo ghÕ, nµo s¸ch, nµo vë. x xxx x x x x Nµo mùc, nµo bót, nµo phÊn, nµo b¶ng. C¶ tiÕng chim x x x x x vui trªn cµnh c©y cao. C¶ l¸ cê sao, trong n¾ng thu x x x x x x vµng. Yªu sao yªu thÕ tr­êng cña chóng em. x x x x xxx

Slide 10: 

TRÊN 1 2 3 CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG 4 5 TRÒ CHƠI ÂM NHẠC

Slide 11: 

Tiết 19: HỌC HÁT BÀI EM YÊU TRƯỜNG EM Nhạc và lời: Hoàng Vân Thứ tư ngày 7 tháng 1 năm 2009 Âm nhạc

Slide 12: 

BÀI HỌC KẾT THÚC! Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo cô giáo! Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ Chúc các em học sinh học giỏi!

authorStream Live Help