nhan so co hai chu so voi so co 1 chu so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) : 

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) Hoạt động 1: GV hướng dẫn cách thực hiện, HS làm thử phép tính sau trên bảng con. Hoạt động 2: Thực hành - Bài 1: Chia lớp thành 2 đội nam- nữ, tổ chức trò chơi Ong xây tổ. - Bài 2: Làm việc cá nhân vào vở. - Bài 3: Làm việc với bảng con, nhắc lại và củng cố kiến thức.

Slide 2: 

Thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2010 TOÁN Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Slide 3: 

26 x 3 = ? 26 X 3 3 nhân 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1 8 - 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7 7 26 x 3 = 78

Slide 4: 

54 X 6 - 6 nhân 4 bằng 24, viết 4, nhớ 2 4 - 6 nhân 5 bằng 30,thêm 2 bằng 32, viết 32. 32 54 x 6 = 324 54 x 6 = ?

Slide 5: 

THỰC HÀNH

Slide 6: 

BÀI 1/ 22: TÍNH 47 X 2 25 X 3 18 X 4 28 X 6 36 X 4 99 X 3 94 75 72 168 144 297

Slide 7: 

BÀI 2/ 22 : Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét ? Giải Số mét 2 cuộn vải như thế dài là: 35 x 2 = 70 (m) Đáp số: 70m

Slide 8: 

Bài 3/ 22: Tìm X X : 6 = 12 X : 4 = 23 Thi làm nhanh trên bảng con Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào?

authorStream Live Help