Luyện tập t4

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

www.themegallery.com Chào mừng các thầy, cô giáo về dự giờ LỚP : 3B MÔN : TOÁN GV : Nguyễn Thị Lam

Slide 2: 

www.themegallery.com Bài cũ : Toán Đ S Đ S

Slide 3: 

www.themegallery.com Toán Luyện tập Tóm tắt 48 cái đĩa : 8 hộp 30 cái đĩa : …hộp ? Bài giải Số cái đĩa mỗi hộp đựng được là: 48 : 8 = 6 (cái đĩa) Số hộp đựng 30 cái đĩa là : 30 : 6 = 5 (hộp) Đáp số : 5 hộp

Slide 4: 

www.themegallery.com Toán Luyện tập Tóm tắt 45học sinh : 9 hàng 60 học sinh : …hàng ? Bài giải Số học sinh mỗi hàng là : 45 : 9 = 5 (học sinh) Số hàng 60 học sinh xếp được là : 60 : 5 = 12 (hàng) Đáp số : 12 hàng

Slide 5: 

www.themegallery.com Toán: Luyện tập 56 : 7 : 2 48 : 8 : 2 4 8 3 36 12

Slide 6: 

www.themegallery.com Toán Luyện tập ( Xem sách trang 167 ) Bài sau : Luyện tập (TT)

Slide 7: 

www.themegallery.com CHÀO TẠM BIỆT Chúc các thầy, cô giáo sức khỏe

authorStream Live Help