luyen tap 58

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Trường Tiểu học Sơn Giang Giáo viên: Đặng Thị Lành

Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010Toán : 

Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010Toán Nêu cách so sánh số lớn gấp mấy Lần số bé ?

Slide 3: 

Bài 1/58:Trả lời các câu hỏi sau a/ Sợi dây dài 18 mdài gấp mấy lần sợi dây dài 6m? b/ Bao gạo 35 kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5kg? Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 Toán LUYỆN TẬP

Bài 2:Có 4 con trâu và 20 con bò .Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu? Chọn đáp số em cho là đúng . A Đáp số : 5 lần B. Đáp số: 15lần C. Đáp số: 20lần A

Slide 5: 

Bài 3: Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 127kg cà chua .Ở thửa ruộng thứ hai đuợc nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa ruộng thứ nhất.Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu kg cà chua ?

Slide 6: 

Tóm tắt : Thửa ruộng 1: Thửa ruộng 2: 127kg ?kg

Slide 7: 

Bài 4:Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu

Slide 8: 

trò chơi

Slide 9: 

Chọn câu trả lời đúng 1) 56 gấp 7 A)8 lần B)7 lần C)6 lần

Slide 11: 

Chúc các em chăm ngoan ,học tốt Chúc thâøy cô mạnh khoẻ

authorStream Live Help