Lam quen voi chu so La ma

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Làm quen với chữ số La Mã Bài 118 :

Slide 2: 

Làm quen với chữ số La Mã Các số ở mặt đồng hồ được ghi bằng số tự nhiên. Các số ở mặt đồng hồ được ghi bằng chữ số La Mã. XII XI VIII VII X IX VI V IV III II I

Slide 3: 

Làm quen với chữ số La Mã 1. Dựa vào hai chiếc đồng hồ trên, hãy hoàn thành bảng sau: 2. Các số trên được ghi bằng ba chữ số La Mã, đó là:……..

Slide 4: 

Làm quen với chữ số La Mã Từng thành viên trong nhóm nêu ý kiến của mình. Cả nhóm thống nhất kết quả. Đại diện nhóm trình bày kết quả. Thảo luận nhóm đôi

Slide 5: 

Làm quen với chữ số La Mã 1. Dựa vào hai chiếc đồng hồ trên, hãy hoàn thành bảng sau: 2. Các số trên được ghi bằng ba chữ số La Mã:……….. I, V, X

Slide 6: 

Làm quen với chữ số La Mã XX XXI 20 21 Ghi nhớ:

Slide 7: 

Luyện tập Trò chơi - Trên màn hình lần lượt xuất hiện 6 phép tính, mỗi phép tính chỉ xuất hiện một lần trong thời gian 2 giây. - Hai đội tham gia chơi, mỗi đội 3 người. - Các đội nhanh chóng viết kết quả của các phép tính vào trong giấy A2. - Đội nào tìm ra được nhiều kết quả đúng hơn thì thắng. Ai giỏi hơn

Slide 8: 

Luyện tập Trò chơi Ai giỏi hơn

Slide 9: 

Luyện tập Nối đồng hồ với giờ tương ứng:

Slide 10: 

Luyện tập Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX, XI: Theo thứ tự từ bé đến lớn:

Slide 11: 

Luyện tập Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã

Slide 13: 

ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. BẠN GIỎI QUÁ! Bài 2

Slide 14: 

CHƯA ĐÚNG RỒI! Bài 2

authorStream Live Help