don vi do dien tich cm2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ TOÁN LỚP 3

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Các hình A và hình B dưới đây có bao nhiêu ô vuông? So sánh diện tích của hình A với diện tích hình B? Hình A Hình B Câu 2: Thế nào là diện tích của một hình?

Slide 3: 

ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH. XĂNG - TI - MÉT VUÔNG * Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích. * Xăng-ti-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm. 1cm2

Slide 4: 

Bài 1: Viết (theo mẫu): Năm xăng-ti-mét vuông

Slide 5: 

Bài 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu): * Hình A gồm 6 ô vuông 1cm2 * Diện tích hình A bằng 6 cm2 So sánh diện tích hình A với diện tích hình B. * Hình B gồm ô vuông 1cm2 * Diện tích hình B bằng 6 cm2 …….. …. 6 Diện tích hình A bằng diện tích hình B. A B

Slide 6: 

Bài 3: Tính (theo mẫu): 3cm2 + 5cm2 = 8cm2 40cm2 - 17cm2 = Mẫu: a) 18cm2 + 26cm2 = 3cm2 x 2 = 6cm2 b) 6cm2 x 4 = 32cm2 : 4 = 44cm2 23cm2 24cm2 8cm2

Slide 7: 

Bài 4: Tóm tắt: Tờ giấy màu xanh: 300cm2 Diện tích tờ giấy màu xanh lớn hơn tờ giấy màu đỏ : … cm2 ? Tờ giấy màu đỏ : 280cm2 Bài giải: Diện tích tờ giấy màu xanh lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ là: 300 - 280 = 20 (cm2) Đáp số: 20 cm2

Slide 8: 

Hình A, hình B có diện tích là bao nhiêu?

Slide 9: 

GIỜ HỌC KẾT THÚC CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE CHÚC CÁC CON CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Slide 10: 

ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH. XĂNG - TI - MÉT VUÔNG * Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích. * Xăng-ti-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm. 1cm2

authorStream Live Help