Chi so co 5 chu so ch so co 1 ch

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ GIÁO VIÊN : NGUYỄN XUÂN HẢO Trường Tiểu học Xuân Lãnh I

Slide 2: 

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚPLỚP 3B CÙNG NHAU HỌC TỐT

Slide 3: 

MÔN: TOÁN

Slide 4: 

Kiểm tra bài cũ: 3000 × 2 = 5000 × 2 = 4000 × 2 = 2000 × 3 = … 6000 8000 10000 … … … 6000

Slide 5: 

MÔN: TOÁN TIẾT: 153 CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Slide 6: 

37648 : 4 = ? 3 4 1 6 0 4 0 76 4 8 0 9 4 1 2 * 37 chia 4 được 9, viết 9 9 nhân 4 bằng 36; 37 trừ 36 bằng 1 Hạ 6, được 16; 16 chia 4 được 4, viết 4. 4 nhân 4 bằng 16; 16 trừ 16 bằng 0. * Hạ 4; 4 chia 4 được 1, viết 1. 1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0. * Hạ 8; 8 chia 4 được 2, viết 2. 2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0. 37648 : 4 = 9412 CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 8

Slide 7: 

Luyện tập – thực hành Bài 1: Bài: 84848 4 24693 3 23436 3 21212 8231 7812 04 08 04 08 0 06 09 03 0 24 03 06 0 CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Slide 8: 

Bài 2: Một cửa hàng có 36 550kg xi măng, đã bán số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki - lô–gam xi măng? Tóm tắt: ? kg 36 550kg CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Slide 9: 

Số kg xi măng cửa hàng bán được là: 36 550 : 5 = 7310(kg) Số xi măng còn lại là: 36550 – 7310 = 29240(kg) Đáp số: 29240 kg CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài giải:

Slide 10: 

CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài 3: Tính giá trị của biểu thức: 69218 – 26736 : 3 = 69218 - 8912 = 60306 a) 30507 + 27876 : 3 = 30507 + 9292 = 39799 b) (35281 + 51645) : 2 = 86926 : 2 = 43463 (45405 – 8221) : 4 = 37184 : 4 = 9296

Slide 11: 

Bài 4 : Cho 8 hình tam giác :

Slide 13: 

CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 36000 : 4 = ? 8000 b)9000 c)7000 d)6000 Bạn làm sai rồi ! Bạn làm đúng rồi ! Bạn làm sai rồi ! Bạn làm sai rồi !

Slide 14: 

Chúc thầy cô dồi dào sức khỏe và hạnh phúc Chúc các em thành công trong học tập

authorStream Live Help