Ton trong thu tu va tai san

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3 Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ: Tại sao phải tôn trọng đám tang? Tôn trọng đám tang là tôn trọng người đã khuất và những người thân của họ. Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009Đạo đức

Slide 3: 

Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009Đạo đứcTÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

Slide 4: 

- Chúng mình bóc thư ra xem đi. Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009Đạo đứcTÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC HĐ1: Xử lý tình huống.

Slide 5: 

a) Điền những từ bí mật, pháp luật, của riêng vào chỗ trống trong các câu sau: - Thư từ, tài sản của người khác là…………..mỗi người nên cần được tôn trọng. Xâm phạm chúng là việc làm vi phạm …………. - Mọi người cần tôn trọng ………riêng của trẻ em. của riêng pháp luật bí mật Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009Đạo đứcTÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC HĐ2: Thảo luận nhóm

Slide 6: 

b) Những cụm từ sau đây chỉ việc “Nên làm” liên quan đến thư từ, tài sản của người khác: 2- Giữ gìn, bảo quản khi người khác cho mượn. 3- Hỏi mượn khi cần 4- Xem trộm nhật ký 5- Nhận thư dùm khi hàng xóm vắng nhà 6- Sử dụng trước, hỏi mượn sau. 7- Tự ý bóc thư nếu quan tâm. 1- Tự ý sử dụng khi chưa được phép. Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009Đạo đứcTÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

Slide 7: 

Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009Đạo đứcTÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC Bài học: Thư từ, tài sản của người khác nên cần được tôn trọng. Xâm phạm chúng là việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Mọi người cần tôn trọng bí mật riêng của trẻ em vì đó là quyền trẻ em được hưởng.

Slide 8: 

Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009Đạo đứcTÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC HĐ3: Liên hệ thực tế. - Em đã biết tôn trọng thư từ, tài sản gì của ai ? - Việc đó xảy ra như thế nào ?

Slide 9: 

- Về nhà thực hiện việc tôn trọng thư từ, tài sản của người khác. - Sưu tầm những tấm gương, mẩu chuyện về thư từ, tài sản của người khác. Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009Đạo đứcTÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHOẺ, CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI MỖI NGÀY!

authorStream Live Help