Ton trong dam tang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN NĂM HỌC: 2009-2010 CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ THAM DỰ HỘI THI

Slide 2: 

Tôn trọng đám tang (Tiết 1) Hoạt động 1: Kể chuyện Đám tang. Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 Đạo đức: Thảo luận theo các câu hỏi: * Khi gặp đám tang trên phố, mẹ Hoàng và một số người đã làm gì? * Vì sao mẹ Hoàng và mọi người lại làm thế? * Hoàng đã hiểu ra điều gì khi nghe mẹ giải thích? * Qua câu chuyện trên , các em thấy cần phải làm gì khi gặp đám tang?

Slide 3: 

Tôn trọng đám tang (Tiết 1) Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 Đạo đức: Thảo luận theo các câu hỏi: Khi gặp đám tang trên phố, mẹ Hoàng và một số người đã làm gì? Vì sao mẹ Hoàng và mọi người lại làm thế? Kể chuyện Đám tang. Hoạt động 1:

Slide 4: 

Tôn trọng đám tang (Tiết 1) Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 Đạo đức: Thảo luận theo các câu hỏi: Hoàng đã nghĩ ra điều gì sau khi nghe mẹ giải thích? Kể chuyện Đám tang. Tôn trọng đám tang là không làm gì xúc phạm đến tang lễ. Hoạt động 1:

Slide 5: 

Tôn trọng đám tang (Tiết 1) Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 Đạo đức: Kể chuyện Đám tang. Hoạt động 1: Hoạt động 2: Nhận xét hành vi

Slide 6: 

Tôn trọng đám tang (Tiết 1) Bài tập : Em hãy viết vào ô chữ Đ trước những việc làm đúng và chữ S trước những việc làm sai khi gặp đám tang. Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 Đạo đức: a) Chạy theo xem, chỉ trỏ b) Nhường đường c) Cười đùa d) Ngả mũ, nón đ) Bóp còi xe xin đường e) Luồn lách, vượt lên trước

Slide 7: 

Trò chơi Tôn trọng đám tang (Tiết 1) Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 Đạo đức:

Slide 8: 

Tôn trọng đám tang (Tiết 1) Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 Đạo đức: a) Chạy theo xem, chỉ trỏ b) Nhường đường c) Cười đùa d) Ngả mũ, nón đ) Bóp còi xe xin đường e) Luồn lách, vượt lên trước Đ Đ S S S S NHẬN XÉT HÀNH VI ĐÚNG HAY SAI ? Khi gặp đám tang:

Slide 9: 

Tôn trọng đám tang (Tiết 1) Các việc việc b, d là những việc làm đúng, thể hiện sự tôn trọng đám tang; các việc a, c, đ, e là những việc không nên làm. a) Chạy theo xem, chỉ trỏ b) Nhường đường c) Cười đùa d) Ngả mũ, nón đ) Bóp còi xe xin đường e) Luồn lách, vượt lên trước Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 Đạo đức: Khi gặp đám tang:

Slide 10: 

Tôn trọng đám tang (Tiết 1) Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 Đạo đức: Kể chuyện Đám tang. Hoạt động 1: Hoạt động 2: Nhận xét hành vi. Hoạt động 3: Liên hệ:

Slide 11: 

Tôn trọng đám tang (Tiết 1) Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 Đạo đức: Tôn trọng đám tang là tôn trọng người đã khuất và những người thân của họ.

Slide 12: 

Xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo và các em học sinh. Tiết học đến đây là kết thúc !

authorStream Live Help