V sangs tao

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ Giáo viên :Lê Thị Thanh Vân TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ PHONG LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3

Slide 2: 

Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2008 Luyện từ và câu : Kiểm tra bài cũ : + Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu” Trần Quốc Khái ở huyện Thường Tín ,tỉnh Hà Tây . + Đọc lại bài tập đọc “Ở lại với chiến khu” và trả lời câu hỏi : -Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào ở đâu ? Câu chuyện kể trong bài diễn ra trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp ở chiến khu .

Slide 3: 

Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2008 Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Sáng tạo . Dấy phẩy , dấu chấm ,chấm hỏi. Bài 1 : Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở các tuần 21, 22, em hãy tìm các từ ngữ : a/ Chỉ trí thức . M : bác sĩ b / Chỉ hoạt động của trí thức . M : Nghiên cứu Thảo luận nhóm 4

Slide 4: 

Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2008 Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Sáng tạo . Dấy phẩy , dấu chấm ,chấm hỏi Bài 1 : Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở các tuần 21, 22, em hãy tìm các từ ngữ :

Slide 5: 

Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2008 Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Sáng tạo. Dấy phẩy, dấu chấm, chấm hỏi Bài 1 : Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở các tuần 21, 22, em hãy tìm các từ ngữ : + Những hoạt động của người trí thức đem đến lợi ích gì ? Góp phần vào việc xây dựng quê hương đất nước ngày một phát triển . + Muốn trở thành người trí thức em phải làm gì ? Muốn trở thành người trí thức em phải ra sức học tập .

Slide 6: 

Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2008 Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Sáng tạo . Dấy phẩy , dấu chấm ,chấm hỏi Bài 2 : Em đặt dấu phấy vào chỗ nào trong mỗi câu sau ? a/ Ở nhà em thường giúp bà xâu kim . b/ Trong lớp Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng . c/ Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt . d / Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít . , , , ,

Slide 7: 

Điện -Anh ơi người ta làm ra điện đế làm gì - Điện quan trọng lắm em ạ , vì đến bây gìơ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến . . . Bài 3 : Bạn Hoa tập điền dầu câu vào ô trống trong truyện vui dưới đây .Chẳng hiểu vì sao bạn ấy điền toàn dấu chấm . Theo em , dấu chấm nào đúng ,dấu chấm nào sai ? Hãy sửa lại chỗ sai . Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2008 Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Sáng tạo . Dấy phẩy , dấu chấm ,chấm hỏi Em hiểu thế nào là phát minh ? Phát minh là tìm ra những điểm mới ,làm ra những vật mới có ý nghĩa lớn đối với cuộc sống .

Slide 8: 

Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2008 Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Sáng tạo . Dấy phẩy , dấu chấm ,chấm hỏi Bài 3 : Bạn Hoa tập điền dầu câu vào ô trống trong truyện vui dưới đây .Chẳng hiểu vì sao bạn ấy điền toàn dấu chấm . Theo em , dấu chấm nào đúng ,dấu chấm nào sai ? Hãy sửa lại chỗ sai . + Trong truyện vui Điện ,bạn Hoa điền những dấu gì ? Trong truyện vui bạn Hoa điền toàn dấu chấm . Điện -Anh ơi người ta làm ra điện đế làm gì - Điện quan trọng lắm em ạ , vì đến bây gìơ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến , ? . . . . +Truyện gây cười ở chỗ nào ? Thắp đèn mà xem vô tuyến .

Slide 9: 

BÁC SĨ KĨ SƯ CHỮA BỆNH THIẾT KẾ DẠY HỌC GIÁO VIÊN 2 3 1 CHỌN Ô CHỮ NÓI TỪ THÍCH HỢP Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2008 Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Sáng tạo . Dấy phẩy , dấu chấm ,chấm hỏi TRÒ CHƠI

Slide 10: 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

authorStream Live Help