TN Trai Dat Qua dia cau

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Người thực hiện : Lê Thị Phiếm Lớp 3 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Trường Tiểu học Kim Sơn

Slide 2: 

I. KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu vai trò của mặt trời đối với con người, động vật, thực vật ? Lấy ví dụ Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 Tự nhiên xã hội

Bài 59: Trái Đất - Quả địa cầu : 

Bài 59: Trái Đất - Quả địa cầu S/112 Trái đất có hình gì ? Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2010 Tự nhiên xã hội Ảnh chụp Trái Đất từ tàu vũ trụ * Trái Đất có hình cầu, hơi dẹt ở hai đầu. HOẠT ĐỘNG 1

Slide 4: 

- Nêu cấu tạo của quả địa cầu. - Xác định vị trí của Cực Bắc, Cực Nam, Bắc Bán Cầu, Nam Bán Cầu, xích đạo trên quả địa cầu. 1, CẤU TẠO CỦA QUẢ ĐỊA CẦU. 2, CỰC BẮC, CỰC NAM, BẮC BÁN CẦU, NAM BÁN CẦU, XÍCH ĐẠO. Trục Giá đỡ Cực Nam Cực Bắc Nam bán cầu Bắc bán cầu Xích đạo Quả địa cầu

Slide 5: 

Đặt quả địa cầu trên bàn, cho biết trục của nó đứng thẳng hay nghiêng so với mặt bàn ? Nhận xét về màu sắc trên bề mặt quả địa cầu .

Slide 6: 

Kết luận:Trái Đất rất lớn và có hình cầu . Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất. Nó giúp ta hình dung được hình dạng, độ nghiêng và bề mặt Trái Đất .

Slide 7: 

Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2010 Tự nhiên xã hội Trái Đất Quả địa cầu - Trục của quả địa cầu nghiêng hay thẳng đứng so với mặt bàn. - Em có nhận xét gì về màu sắc trên bề mặt quả địa cầu. - Em hình dung bề mặt Trái Đất như thế nào ? HOẠT ĐỘNG 2 THỰC HÀNH THEO NHÓM - So với mặt bàn, Trục của quả địa cầu nghiêng. - Màu sắc trên bề mặt quả địa cầu: Màu xanh lơ, màu xanh lá cây, màu vàng, da cam. -Em hình dung bề mặt Trái Đất không bằng phẳng. Kết luận : Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất. Nó giúp ta hình dung được hình dạng, độ nghiêng và bề mặt Trái Đất.

Slide 8: 

Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2010 Tự nhiên xã hội Trái Đất Quả địa cầu HOẠT ĐỘNG 3 TRÒ CHƠI CHƠI GẮN CHỮ VÀO SƠ ĐỒ CÂM Cực bắc Trục Bắc bán cầu Xích đạo Nam bán cầu Cực nam

Slide 9: 

Tự nhiên xã hội Trái Đất Quả địa cầu Củng cố Dặn dò Quả địa cầu giúp ta hiểu biết những gì ? Trái Đất có hình dạng như thế nào ? Về học bài, quan sát và tìm hiểu kĩ về Trái Đất. Chuẩn bị bài :Sự chuyển động của Trái Đất.

Slide 10: 

TẠM BIỆT CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO SỨC KHOẺ CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

authorStream Live Help