TV Qua cua bo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng các thầy cô về dự giờ lớp 1D Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Loan Tiết tập đọc Trường Tiểu học Bắc Lý số 1

Slide 2: 

Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Kiểm tra bài cũ

Slide 3: 

Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010 Tập đọc

Slide 4: 

Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Quà của bố Bố em là ở tận vùng đảo xa Chưa Mà có quà. Bố gửi nghìn cái nhớ Gửi cả nghìn cái thương Bố gửi nghìn lời chúc Gửi cả nghìn cái hôn. Bố cho quà nhiều thế Vì biết em rất Vì em luôn giúp bố Tay súng thêm . Phạm Đình Ân bộ đội về phép lần nào luôn luôn vững vàng ngoan

Slide 5: 

Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Quà của bố oan oat

Slide 6: 

Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Quà của bố Bố em là ở tận vùng đảo xa Chưa Mà có quà. Bố gửi nghìn cái nhớ Gửi cả nghìn cái thương Bố gửi nghìn lời chúc Gửi cả nghìn cái hôn. Bố cho quà nhiều thế Vì biết em rất Vì em luôn giúp bố Tay súng thêm . Phạm Đình Ân bộ đội về phép lần nào luôn luôn vững vàng ngoan

Slide 7: 

Giờ học kết thúc Chân thành cảm ơn thầy cô và các em !

authorStream Live Help