TV ke ve nguoi hang xom

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Slide 2: 

Tôn Thu Trà Người thực hiện : Líp 3 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ TIẾT CHUYÊN ĐỀ MÔN: TẬP LÀM VĂN

Slide 3: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Kể câu chuyện: Không nỡ nhìn

Slide 5: 

1.Kể về một người hàng xóm mà em quý mến. a, Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi? b, Người đó làm nghề gì? c, Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào? d, Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào? Gợi ý:

Slide 6: 

Kể về một người hàng xóm mà em quý mến. a, Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi? (hình dáng, tính tình ... của người hàng xóm đó như thế nào?) b, Người đó làm nghề gì? việc người hàng xóm đó đã làm để giúp đỡ người khác ... ?) c, Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào? d, Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào? (họ tham gia hoạt động gì ở khu phố, công Gợi ý:

Slide 8: 

Kể về một người hàng xóm mà em quý mến. a, Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi? (hình dáng, tính tình ... của người hàng xóm đó như thế nào?) b, Người đó làm nghề gì? người hàng xóm đó đã làm để giúp đỡ người khác ... ?) c, Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào? d, Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào? 2. Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) (họ tham gia hoạt động gì ở khu phố, công Gợi ý:

Slide 11: 

Bài học kết thúc Xin trân trọng cảm ơn! Rất mong sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô!!

authorStream Live Help