V3 Canh dep non song

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Kiểm tra bài cũ: * Đọc đoạn 1 của bài Nắng phương Nam, trả lời câu hỏi: – Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào? * Đọc đoạn 2 của bài Nắng phương Nam, trả lời câu hỏi: – Nghe đọc thư Vân, các bạn ước mong điều gì? * Đọc đoạn 3 của bài Nắng phương Nam, trả lời câu hỏi: – Vì sao các bạn chọn cành mai làm quà Tết cho Vân? * Hãy kể lại 1 đoạn trong bài Nắng phương Nam.

Slide 4: 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Luyện đọc: Tìm hiểu bài: Trấn Vũ khói toả hoạ đồ lóng lánh quanh quanh

Slide 5: 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Đồng Đăng có phố Kì Lừa, Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương. Mịt mù khói toả ngàn sương Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. Hải Vân bát ngát nghìn trùng Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn. Nhà Bè nước chảy chia hai Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm. Ca dao

Slide 6: 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Luyện đọc: Trấn Vũ khói toả hoạ đồ lóng lánh Tìm hiểu bài: Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp và sự giàu có của các miền trên đất nước ta. Kì Lừa Tô Thị Tam Thanh Trấn Vũ Gia Định Đồng Nai lóng lánh quanh quanh

Slide 7: 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Tìm hiểu bài: Mỗi câu ca dao nói đến một vùng. Đó là những vùng nào? Mỗi vùng có cảnh gì đẹp? Đó là học sinh chúng em. b. Đó là cha ông ta. c. Đó là thiên nhiên Câu 1: Lạng Sơn Câu 2: Hà Nội Câu 3: Nghệ An, Hà Tĩnh Câu 4: Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng Câu 5: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai Câu 6: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp Theo em, ai đã giữ gìn, tô điểm cho non sông ta ngày càng đẹp hơn?

Slide 18: 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Đồng Đăng có phố Kì Lừa, Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương. Mịt mù khói toả ngàn sương Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. Hải Vân bát ngát nghìn trùng Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn. Nhà Bè nước chảy chia hai Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm. Ca dao

Slide 19: 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Đồng Đăng có phố Kì Lừa, Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương. Mịt mù khói toả ngàn sương Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. Hải Vân bát ngát nghìn trùng Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn. Nhà Bè nước chảy chia hai Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm. Ca dao

Slide 20: 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Đồng Đăng có phố Kì Lừa, Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương. Mịt mù khói toả ngàn sương Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. Hải Vân bát ngát nghìn trùng Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn. Nhà Bè nước chảy chia hai Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm. Ca dao

Slide 22: 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Dặn dò: – Về nhà các em học thuộc lòng các câu ca dao và xem lại phần tìm hiểu bài. – Chuẩn bị tiết sau:

authorStream Live Help