els complements verbals

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

complements verbals

Comments

Presentation Transcript

ELS COMPLEMENTS VERBALS:

ELS COMPLEMENTS VERBALS La substitució pronominal

El complement directe (CD):

El complement directe (CD) Sintagma nominal que es refereix a una entitat No concorda amb el verb Complement exigit per un verb transitiu

Substitució pronominal:

Substitució pronominal CD determinat : el, la, els , les o l’ El Jordi mira les sabates El Jordi les mira

PowerPoint Presentation:

CD indeterminat : en La Maria compra roba La Maria en compra

PowerPoint Presentation:

CD neutre : ho El nen compra allò El nen ho compra

El complement indirecte (CI):

El complement indirecte (CI) Sintagma introduït per la preposició a Es refereix a éssers animats

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL:

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL CI singular: li Va regalar un cotxe a l nen Va regalar -li un cotxe

PowerPoint Presentation:

CI plural: els Vam telefonar els propietaris al instant Els vam telefonar al instant

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD + CI):

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD + CI) CD determinat + CI singular El, la, els o les + li = CD determinat + CI plural El, la, els o les + li = l’hi , la hi, els hi, les hi Els el, els la, els els , els les

PowerPoint Presentation:

CD indeterminat + CI singular En + li = CD indeterminat + CI plural En + els = li’n Els en

PowerPoint Presentation:

CD neutre + CI singular Ho + li = CD neutre + CI plural Ho + els = Li ho Els ho

EL COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL (CRV):

EL COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL (CRV) Sintagma introduït per les preposicions a, en, amb , de o per

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL:

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL CRV: En o hi La Judit confiava en el seu metge La Judit hi confiava

EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL (CC):

EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL (CC) És un adverbi , un SN o un SPrep No és exigit pel verb . Sol aparèixer al final de l’oració Hi han els de lloc , temps , manera, instrument , companyia i quantitat

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL:

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL CC: hi o en He desat la roba al calaix Hi he desat la roba

EL COMPLEMENT ATRIBUTIU (CAtr):

EL COMPLEMENT ATRIBUTIU ( CAtr ) És un SAdj , un SN o un SPred Concorda en gènere i nombre amb el subjecte.

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL:

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL CAtr : ho o en Aquest nen és molt simpàtic Aquest nen ho és

EL COMPLEMENT PREDICATIU (CPred):

EL COMPLEMENT PREDICATIU ( CPred ) És un SAdj o un participi que expressa una característica del subjecte o del CD. Concorda en gènere i nombre amb el CD o el subjecte

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL:

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL CPred : hi o en ( fer -se, dir -se) El nen juga molt content El nen hi juga

EL COMPLEMENT AGENT (cag):

EL COMPLEMENT AGENT ( cag ) Apareix en les oracions passives El CAg es pot suprimir No és substituït per cap pronom feble . El CAg = subjecte oració activa corresponent .

ORACIÓ PASSIVA  ORACIÓ ACTIVA:

ORACIÓ PASSIVA  ORACIÓ ACTIVA El desertor va ser afusellat Els soldats van afusellar el desertor.

authorStream Live Help