9-02-15 Natutukoy ang ngalan ng hayop sa kapaligiran (1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Iba’t Ibang Hayop

Slide2:

Ano-ano ang mga sense organs na ating napag-aralan ?

Slide3:

Dapat ba nating pangalagaan ang mga ito ?

Slide4:

Ibigay ang tunog ng sumusunod na hayop .

Slide11:

Pagbasa ng Kuwento

Slide12:

Si Phil at ang Kaniyang mga Hayop Kahapon ay abalang abala si Phil. Nagtungo siya sa kanilang bukid upang pakainin ang kaniyang mga alagang kabayo , baka , manok , itik , pabo at mga baboy .

Slide13:

Nakita ni Phil ang nagliliparang paru-paro , tipaklong at mga tutubi sa paligid . Mayroon din siyang mga alagang aso , pagong , pusa at isda .

Slide14:

Pangkatang Gawain

Slide15:

I Iguhit ang mga hayop na pinakain ni Phil

Slide16:

II Iguhit ang mga hayop na alaga ni Phil

Slide17:

III Iguhit ang mga hayop na nagliliparan na nakita niya sa paligid .

Slide18:

IV Gumuhit ng 5 hayop na hindi nabanggit sa kuwento .

Slide19:

Presentasyon

Slide20:

Ano -ano ang mga hayop na makikita natin sa paligid ?

Slide21:

Mga Hayop sa Kapaligiran May iba’t ibang hayop ang makikita sa kapaligiran . May mga hayop na matatagpuan lamang sa ibang bansa .

Slide22:

Panuto : Isulat ang ngalan ng mga hayop sa larawan . 1.____________

Slide23:

2.____________ 3.____________

Slide24:

4.____________ 5.____________

Slide25:

Takdang Aralin : Magdikit sa Science Notebook ng 5 larawan ng hayop na matatagpuan sa Pilipinas at 5 hayop na matatagpuan lamang sa ibang bansa .

authorStream Live Help