MTB 1st Week Unang Araw

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Aralin 10: Aking Pamayanan : Tahanan , Kapaligiran at Pamilya Panghalip Pananong

Slide2:

Basahin at Alamin Ano ang pangalan mo? Ako si Mika Santos. Saan ka nakatira ? Nakatira ako sa 76 Bagong kaunlaran, Paso de Blas,Valezuela City

Slide3:

Paglalahad : Ano ang mga tanong ? Ano ang mga naging sagot ? Kung ikaw ay isa sa kanila , ano pang impormasyon ang naismong malaman ?

Slide4:

Tandaan Natin : Ang ano , sino , saan at kailan ay tinatawag na Panghalip Pananong . Ang panghalip pananong ay mga salitang ginagamit upang magtanong .

Slide5:

Ang pananong na sino ginagamit sa ngalan ng tao . Halimbawa : Sino ang ating panauhin ? Sino ang aawit para sa akin?   Ang pananong na saan ay ginagamit upang sagutin ang mga tanong ukol sa lugar . Halimbawa : Saan ka pupunta ? Saan mo gustong tumigil ? Ang pananong na kailan ay ginagamit upang sagutin ang mga tanong tungkol sa oras . Halimbawa : Kailan ka pupunta sa Maynila ?

Slide6:

Basahin at Alamin Ang Pangako ni Mila Isang umaga , habang naglalakad si Mila papunta sa paaralan , naisip niya na matutuwa si Bb. Romero kung bibigyan niya ng bulaklak para sa kanyang plorera . Nadaan ni Mila ang hardin sa plasa , maganda at namumukadkad ang mga gumamela . Nabasa niya ang babala , “ Bawal pumitas ng bulaklak ”. Ngunit nang magkaroon siya ng pagkakataon , palihim siyang pumitas ng gumamela .

Slide7:

Ibinigay ni Mila ang bulaklak sa guro at nagpasalamat ito . Nagkataon na ang kanilang aralin sa araw na iyon ay tungkol sa pagpapahalaga at pagsunod sa mga paalala sa pampublikong pasyalan . Isa dito ay “ Bawal pumitas ng bulaklak ”. Pagkatapos ng paliwanag ni Bb. Romero, naisip ni Mila na mali ang kanyang ginawa . Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya uulitin ang pagkakamali niya .

Slide8:

Pagtalakay : Magbigay ng mga halimbawa na mga tanong gamit ang mga sumusuod na Panghalip Pananong .

Slide9:

Pagtataya : Panuto : Isulat ang angkop na panghalaip na pananong 1. _________ka pupunta ? 2.__________ang kaarawan mo? 3. _________ ang kausap mo s atelepono ? 4. _________ ang kailangan ng bisita mo? 5. ________ gaganapin ang palabas sa paaralan ?

Slide10:

Takdang Aralin : Gumawa ng 5 tanong na ginagamitan ng mga panghalip na pananong .

Slide11:

Maraming Salamat sa Pakikinig

authorStream Live Help