MADDE VE ISI

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

:

MADDE VE ISI

PowerPoint Presentation:

A)MADDE VE ISI 1.Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 2.Isının Yayılma Yolları 2.1. İletim 2.2.Işıma(Radyasyon) 2.3 . Konveksiyon 3. Isı Yalıtımı:Isı Akışını En Aza İndirmek B)DEĞERLENDİRME SORULARI C)KAYNAKÇA İÇİNDEKİLER:

PowerPoint Presentation:

Madde , uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan varlıklara denir. Cisim ise katı maddelerin şekil almış halidir . Cam, maddedir ama cam bardak bir cisimdir. A)MADDE VE ISI

PowerPoint Presentation:

Maddeler üzerinde fiziksel değişiklikler yapan en önemli olaylardan birisi Isı Enerjisi ‘ dir . Isı Enerjisi alan ya da veren maddede değişimler , hal değiştirme veya genleşme olarak ortaya çıkar. Hal Değişimi Genleşme Madde ve Isı Konusu İle İlgili Video İzlemek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

1)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Yaşadığımız evrendeki her şey madde ve enerjidir.Tüm maddeler atom ve moleküllerden oluşur. Atom ve moleküller sürekli titreşim halinde olduğu için madde her zaman ısı enerjisine sahiptir.

PowerPoint Presentation:

Maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üç halde bulunurlar. Isı Enerjisi alan katı maddelerin erimesi veya sıvı maddelerin buharlaşması hal değişimidir .

PowerPoint Presentation:

Günlük yaşantımızda üç halini de sıklıkla kullandığımız suyun katı haline buz , sıvı haline su ve gaz haline de su buharı denir. Hal Değişimi İle İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Madde , Isı Enerjisi aldığında sıcaklığı artar, Isı Enerjisi verdiğinde ise sıcaklığı düşer. Sıcaklık arttıkça taneciklerin hareketliliği artar.

PowerPoint Presentation:

Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Isı Sıcaklık :Bir maddedeki moleküllerin kinetik enerjileri toplamıdır. :Maddenin tek bir molekülünün sahip olduğu kinetik enerjidir. Sıcaklık termometreyle ölçülür ve birimi santigrat derecedir. Santigrat derece °C sembolüyle gösterilir.

PowerPoint Presentation:

80 °C ‘deki ütü odayı ısıtamazken 80 °C ’deki kalorifer peteği odayı ısıtabilir. Bunun nedeni sıcaklıkları eşit olduğu halde kalorifer peteğinin daha fazla ısı enerjisine sahip olmasıdır.

PowerPoint Presentation:

Sıcaklığı farklı olan iki madde arasındaki enerji akılına ısı alışverişi denir . Sıcaklığı fazla olan maddeden az olan maddeye doğru ısı enerjisi verilir. Isı İletimi İle İlgili Video İzlemek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Elimize aldığımız buz parçasında ısı akış yönü eldimizden buza doğrudur. Çünkü buz parçasının sıcaklığı elimizden daha azdır.

PowerPoint Presentation:

2.Isının Yayılma Yolları Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla olan her madde çevresine ısı yayar. Isı enerjisi: iletim, ışıma(radyasyon), konveksiyon yolu ile yayılır . İçindekiler Bölümüne Dönmek İçin Tıklayınız …

PowerPoint Presentation:

2.1. İletim Katılar ısı enerjisini sadece iletim yoluyla yayarlar. Maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarpması ile ısı enerjisinin aktarılmasına ısının iletim yoluyla yayılması denir Isının Yayılma Yollarına Dönmek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Katı haldeki maddenin bir ucu ısıtıldığında ısınan uçtaki tanecikler diğerleri ile çarpışarak ısıyı diğer uca aktarırlar. Böylece ısı enerjisi bir tanecikten diğerine aktarılarak madde boyunca iletilmiş olur. Isının Yayılma Yollarına Dönmek İçin Tıklayınız… Isının İletim Yoluyla Yayılması İle İlgili Video İzlemek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

2.2.Işıma(Radyasyon) Isı enerjisinin tanecik olmadan ışınlar sayesinde yayılmasına ışıma(radyasyon) denir. Işıma yoluyla ısının yayılmasında temas yoktur ve ışıma ile ısının yayılması boşlukta ve saydam ortamlarda gerçekleşir. Isı kaynağından çıkan ısı enerjisi etrafa enerji dalgaları şeklinde yayılır Isının Yayılma Yollarına Dönmek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Kışın güneşli günlerde sıcaklık 0 °C ‘ nin altında bile olsa güney cepheye bakan evlerin içi soba gerektirmeyecek kadar sıcak olabilir.Ayrıca sıcak su panelleri evlerin Güney cephesine yerleştirilir. Bunun nedeni Güneş’in ışıma yoluyla ısı yaymasıdır. Isının Yayılma Yollarına Dönmek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Mikrodalga fırınlarda, elektrikli ısıtıcılarda, şöminelerde, elektrik ampullerinde ısı ışıma yolu ile yayılır. Isının Yayılma Yollarına Dönmek İçin Tıklayınız… Isının Işıma Yoluyla Yayılması İle İlgili Video İzlemek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Madde üzerine düşen ışınlar emilirse madde çok ısınır, yansıtılırsa az ısınır. Üzerlerine düşen ışınları, siyah cisimler soğururken, beyaz cisimler yansıtır. Güneş dünyamızı bu yolla ısıtmaktadır . Bu nedenle kışın koyu renkli, yazın ise açık renkli giysileri tercih etmeliyiz. Isının Yayılma Yollarına Dönmek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

2.3. Konveksiyon Isı enerjisinin hava veya sıvı akımı ile yani taneciklerin yer değiştirmesi ile yayılmasına ısının konveksiyon yolu ile yayılması denir. Isının konveksiyon yoluyla yayılması sıvı ve gaz l arda olur, katılarda olmaz. Isının Yayılma Yollarına Dönmek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Sıvı ve gaz halindeki madde ısıtılınca yoğunluğu azalır ve hacmi artar.Yoğunluğu küçük olan madde daima üstte, yoğunluğu büyük olan madde de daima altta olacağı için yoğunluğu azalan sıcak madde yukarı çıkar ve aldığı ısı enerjisini maddenin her tarafına taşır. Isının Yayılma Yollarına Dönmek İçin Tıklayınız… Isının Konveksiyon Yoluyla Yayılması İle İlgili Etkinlik İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Balonların çalışma prensibi konveksiyon olayına dayanır. Konveksiyon olayına göre ısıtılan havanın yoğunluğu azalır ve yoğunluğu azalan hava yoğunluğu fazla olan hava ile yer değiştirirken yükselir. Isının Yayılma Yollarına Dönmek İçin Tıklayınız… Isının Konveksiyon Yoluyla Yayılması İle İlgili Video İzlemek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Soba , kalorifer, klima havayı ısıtınca, ısınan hava genleşir ve yoğunluğu azalır. Bu nedenle ısınan hava tanecikleri hareket eder ve hareket ederken ısı enerjisini de beraberinde taşırlar. Sıcak hava Soğuk hava Isının Yayılma Yollarına Dönmek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

3.Isı Yalıtımı: Isı Akışını En Aza İndirmek Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler düzenlidir . Metaller diğer maddelere göre ısıyı daha hızlı iletirler ve ısı iletkenidirler. İçindekiler Bölümüne Dönmek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Maddelerdeki ısı akışını hızlandırmak için iletken malzemeler kullanılmasına iletim denir. İletim olayında ısıyı iyi ileten iletken malzemeler kullanılır.

PowerPoint Presentation:

Isıyı iyi iletemeyen maddelere ısı yalıtkanı denir. Isı yalıtkanlarını oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok fazladır ve tanecikler düzensizdir. Tahta, plastik, beton, hava ısı yalıtkanıdır.

PowerPoint Presentation:

Maddelerdeki ısı akışını yavaşlatmak için yalıtkan malzemeler kullanılmasına yalıtım denir. Maddelerde yalıtımın yapılmasının nedeni bazı maddelerin bulunduğu ortama göre sıcak, bazılarının da soğuk tutulması gerektiği içindir. Isı Yalıtımı İle İlgili Video İzlemek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Yalıtım için kullanılan malzemelerin ortak özelliği bu malzemelerin yapısında hava bulunmasıdır. Hava iyi bir yalıtkandır. Çünkü havayı oluşturan tanecikler arasındaki boşluk miktarı çok fazladır. Bu nedenle havayı oluşturan tanecikler arasındaki ısı iletimi çok yavaş olur. İçindekiler Bölümüne Dönmek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Plastik köpüğün yapısındaki boşluklarda da hava bulunduğu için plastik köpük de ısı yalıtkan olarak kullanılır ve ısı yalıtımı sağlanır. Battaniye nin tanecikleri arası mesafeler de havayla doludur ve hava ısı yalıtımı sağlar.

PowerPoint Presentation:

Bazı yalıtım malzemelerinin içindeki hava boşaltılır. Bu sayede ısı akışının hava tanecikleri tarafından gerçekleştirilmesi engellenmiş olur. İçindeki havası boşaltılmış ortamlara vakum denir. Çift Cam İçlerindeki hava boşaltılır ve ısı aktarımı engellenir. Termos İçindekiler Bölümüne Dönmek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Binalarda yapılan ısı yalıtımının amacı yazın terlemeyi, kışın ise üşümeyi önlemektir. Isı yalıtımı sadece sıcaktan korunmak amacıyla yapılmaz.

PowerPoint Presentation:

katran a sbest cam yünü taş yünü s ilikon a hşap plastik köpük Binalarda Isı Yalıtımında Kullanılan Malzemeler: İçindekiler Bölümüne Dönmek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

Binalarda ısı yalıtımı: Binaların dış cephe duvarlarında, cam ve doğramalarda, ç atı ve döşemelerde, t esisat borularında, garaj,depo gibi bölümlere bakan ısıtılmayan duvarlarda yapılır.

PowerPoint Presentation:

İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNE DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ… DEĞERLENDİRME SORULARINA DOĞRUDAN GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

PowerPoint Presentation:

1) Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı iletkeni ne örnek verilebilir? A)Plastik Köpük B)Tahta C)Asbest D)Bakır B)DEĞERLENDİRME SORULARI NOT: Bir sonraki sayfaya ilerleyebilmeniz için sorulara doğru cevap vermeniz gerekmektedir.

PowerPoint Presentation:

2) Şekildeki sıcak çay dolu bardağa soğuk çay kaşığı bırakılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A)Çayın sıcaklığı azalır. B)Çay kaşığının sıcaklığı artar. C)Çaydan çay kaşığına ısı aktarımı olur. D)Çaydaki sıvı taneciklerinin hareketi artar.

PowerPoint Presentation:

3) Isı iletimi ile ilgili olarak; Güneş Dünyayı ışıma yoluyla ısıtır. Ocağın üstündeki tencerenin sapı konveksiyon yoluyla ısınır. Kalorifer peteğinin odayı ısıtması iletim yolu ile olur. Yukarıdaki öncüllerden hangileri doğrudur? A)Yalnız 1 B)1ve 2 C)2 ve 3 D)1,2 ve 3

PowerPoint Presentation:

4) Aşağıdakilerden hangisi ısının iletim yoluyla yayılmasına örnektir? A)Yanan soba etrafındaki insanların ısınması B)Sıcak çay içine batırılan kaşığın ısınması C)Dünyanın ısınması D)Kışın Güneş alan odanın ısınması

PowerPoint Presentation:

5) Özge’ye annesi kışın tek bir kazak yerine daha ince iki kazağı üst üste giydiriyor. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır? A)Kalın kazağın pahalı olması B)İnce kazakların kalın kazaklardan daha güzel olması C)İki ince kazağın arasındaki havanın ısı yalıtımı sağlaması D)Kalın kazağın kirlenince yıkamasının ve kurumasının daha zor olması

PowerPoint Presentation:

6) Isı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış tır? A)Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. B)Çinko, altın, demir ısı yalıtkanıdır. C)Isıyı zor ileten maddelere ısı yalıtkanı denir. D)Tahta, plastik köpük, hava ısı yalıtkanıdır.

PowerPoint Presentation:

7) Suda ve demirde ısının yayılma şekli aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? SU DEMİR A)Konveksiyon Işıma B)Işıma Konveksiyon C)İletim İletim D)Konveksiyon İletim

PowerPoint Presentation:

8) Evlerde ısı yalıtımı yapılarak enerji tasarrufu sağlanır . Aşağıdakilerden hangisi bu bilgi ile açıklanamaz ? A)Pencerelerde çift cam kullanılması B)Tahta döşemelerin üzerine halı ve kilim serilmesi C)Çatıların cam yünü ile kaplanması D)Evlerin pencerelerinin büyük yapılması

PowerPoint Presentation:

9) Kış mevsiminde güneşte duran kapı ve pencereleri kapalı olan bir otomobilin kaportası ve camları soğuk iken içinde sıcaklığın artması ısının aşağıdakilerden hangisi ile yayılmasına örnektir? A)İletim B)Işıma C)Konveksiyon D)Genleşme

PowerPoint Presentation:

10) Madde ve ısı ile ilgili olarak; Soğuyan madde taneciklerinin hızı azalır. Isınan madde taneciklerinin hızı azalır. Maddeler arası ısı aktarımı madde taneciklerinin çarpışması ile gerçekleşir. Yukarıdakilerden hangileri yanlış tır? A)Yalnız 1 B)1 ve 3 C)2 ve 3 D)Yalnız 2

PowerPoint Presentation:

11) Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşantımızda yemek pişirme amacıyla kullandığımız kaplarda aranan özelliklerden değildir ? A) Is ıyı iyi iletme B) Yüksek ısı ya dayanma C) Metal saplı olma D)Isıyı yavaş ve düzgün iletme

PowerPoint Presentation:

12) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) , yanlış olanlara (Y) yazınız. ( )Koyu renkli cisimler açık renkli cisimlere göre daha hızlı ısınır. ( )Plastik köpük ısı yalıtım malzemelerine örnektir. ( )Tanecikler ısındıkça hareketleri hızlanır. ( )Isı akış yönü soğuk cisimden sıcak cisme doğrudur. ( ) Güneş’in Dünyamızı ısıtması ısının konveksiyon yolu ile yayılmasına örnektir. 12.Sorunun Cevabını Öğrenmek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

13) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuk içerisindeki uygun kelimelerle doldurunuz. Isı yalıtımı-ısı iletimi-iletim-ısı-hareket enerjisi-konveksiyon-ışıma-enerji 1-………………………….enerji tasarrufu sağlar. 2-Isınan maddelerin taneciklerinin…………………………………………artar. 3-…………… yoluyla yayılma ısı iletiminin en yavaş şeklidir. 4-……., sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akar. 5-Güneş, ……………….yoluyla Dünyamızı ısıtır. 13. Sorunun Cevabı İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

( D )Koyu renkli cisimler açık renkli cisimlere göre daha hızlı ısınır. ( D )Plastik köpük ısı yalıtım malzemelerine örnektir. ( D )Tanecikler ısındıkça hareketleri hızlanır. ( Y )Isı akış yönü sıcak cisimden soğuk cisme doğrudur. ( Y ) Güneş’in Dünyamızı ısıtması ısının konveksiyon yolu ile yayılmasına örnektir. 13. Soruya Geçmek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

1- …Isı yalıtımı……. enerji tasarrufu sağlar. 2-Isınan maddelerin taneciklerinin …… hareket enerjisi ………… artar. 3- …İletim…… yoluyla yayılma ısı iletiminin en yavaş şeklidir. 4- Isı . ., sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akar. 5-Güneş, ışıma …. yoluyla Dünyamızı ısıtır. İçindekiler Bölümüne Dönmek İçin Tıklayınız…

PowerPoint Presentation:

C)KAYNAKÇA Korkmaz, H.  vd. (2007,Nisan),İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı,Pasifik Yayınları, Ankara Korkmaz, H.  vd. (2007,Nisan),İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı,Pasifik Yayınları, Ankara < http://fenogretimi.net/ madde_isi /k2_3.html >(2012, 2 Mayıs) < http://www.fenokulu.net/portal/ Sayfa.phpGit = KonuKategorileri&Sayfa = KonuBaslikListesi&baslikid =59&KonuID=528%3E(2012 >(2012, 2 Mayıs)

PowerPoint Presentation:

< http :// www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=KonuvideoListesi&baslikid=59&videoNo=1130 >(2012, 4 Mayıs) < http:// www.sbsvideo.com/6-sinif-fen-ve-teknoloji-madde-ve-isi-konu-anlatim-032a963af.html >(2012,4 Mayıs) < http:// www.youtube.com/watch?v=s31y9_MZbbM >(2012,5 Mayıs) < http :// www.youtube.com/watch?v=AsMC0Z9QVl8 >(2012, 5 Mayıs) < http :// www.youtube.com/watch?v=9gsNeNCAD0o >(2012,5 Mayıs) < http ://www.eglencelifen.com/? Lang=TR&Syf=25&vid_id=391 >(2012,5 Mayıs)

PowerPoint Presentation:

< http://esraaydin.wordpress.com/fen-ve-teknoloji-2/5-sinif/maddenin-degisimi-ve-taninmasi/su-halden-hale-girer / >(2012,5 Mayıs) < http :// www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=KonuBaslikListesi&baslikid=76&KonuID=527 >(2012,5 Mayıs) < http :// fenogretimi.net/madde_isi/etkinlikler/7.swf >(2012,5Mayıs)

authorStream Live Help