O calendario

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Traballo de investigación que realizaron as alumnas e alumnos de 3º de E.Primaria, como parte do Proxecto Anual MatematicaMente

Comments

Presentation Transcript

Presentación de PowerPoint:

O CALENDARIO Historia e curiosidades.

Presentación de PowerPoint:

QUE É O CALENDARIO

Presentación de PowerPoint:

Un sistema de medida de tempo longo . Tamén se chama almanaque Calendarium ven de calenda : primeiro día do mes. Ven do latin calendarium : Libro de contabilidade

Presentación de PowerPoint:

A palabra almanaque, ven do árabe hispano almanâh E esta do árabe clásico munâh que significa “ alto de caravana ” porque os pobos semíticos comparaban os astros e a súa posicion con camelos en ruta.

Presentación de PowerPoint:

A función mais importante do calendario é medir e dividir o tempo . Os antigos dividiron o tempo en grupo de días . Puxéronlle un nome ou numeráronos Para lembrar fácilmente os acontecementos ou feitos històricos e para planear acontecementos futuros

Presentación de PowerPoint:

Os calendarios baséanse na alternancia dos días e as noites , nas fases da Lúa e no movemento anual do Sol. Os calendarios que se usan son frecuentemente lunares ,solares e lunisolares .

Presentación de PowerPoint:

Un calendario lunar é o que se sincroniza co movemento da Lúa.Un exemplo é o calendario islámico. Un calendario solar é que se sincroniza co movemen do Sol,como por exemplo o calendario persa . Un calendario luni -solar é sincronizado con ambos con os movemento do Sol e da Lúa un exemplo é o calendario hebraico. Hay algúns calendario que se sincroniza co movemento de Venus, como o calendario exipcio .

Presentación de PowerPoint:

Nos calendarios máis antigos o ano non coincidìa co tempo que dura a translaciòn da terra arredor do sol. As estacións non tiñan lugar sempre no mesmo momento do ano. Esto producía p roblemas na agricultura.

Presentación de PowerPoint:

En cambio o ano xudeu comeza sempre en outono e os anos non teñen sempre a mesma duración nin o mesmo número de meses. No calendario gregoriano o ano coincide aproximadamente cunha volta a Terra en en torno ao Sol, eas estacions coinciden sempre nas mesmas partes do ano. Normalmente ten 365 días,pero como a traslación da Terra dura 365 días e 6 horas, cada 4 anos engádese un día mais ao ano, que ten en ton 366 días.

Presentación de PowerPoint:

Os nomes dos meseses

Presentación de PowerPoint:

XANEIRO Provén do latín ianuarius . Toma o seu nome do deus Jano que é deus romano das portas dos comenzos e dos finais FEBREIRO Procede da palabra latína februa  ceremonia de purificación anual MARZO da palabra latina martius que deriva de mars , o nome latino de marte o deus da guerra

Presentación de PowerPoint:

Ao segundo mes os romanos chamáronlle Aprilis , que deriva de aperire abrir porque nesta estación comezan a abrir as flores. ABRIL MAIO O terceiro mes do antigo calendario romano crese que debe o seu nome a Maia , deusa romana da primavera e dos cultivos Creese que ven do nome Juno , deusa do fogar e da familia . Os romanos consideraban que era o mes máis favorable para casar. XUÑO

Presentación de PowerPoint:

XULLO O quinto mes do calendario romano chamouse Quintilis (o quinto). Neste mes naceu Xulio Cesar, polo que no 45 a.c. cambioúse o nome por Iulius . AGOSTO Chamouse sextilis por ser o sexto mes do calendario. Mais tarde o senado dedicoullo ao primeiro emperador romano SETEMBRO O nome de setembro vén do latin setimo e era o septimo mes do calendario romano .

Presentación de PowerPoint:

Novembro Os romanos chamáronllen novembro , que sicnifica o noveno . DECEMBRO Era o mes décimo, que en latín decíase decembe r OUTUBRO Era o oitavo mes no calenderio romano por eso o seu nome é october , oito en latín .

Presentación de PowerPoint:

Orden dos Meses

Presentación de PowerPoint:

Ao principio os Romanos tiñan 10 meses MARTIUS DECEMBER IUNIUS SEPTEMBER SEXTILIS NOVEMBER QUINTILIS APRILIUS MAIUS OCTOBER

Presentación de PowerPoint:

O rei romano numa engadiu dous meses màis MARTIUS DECEMBER IUNIUS SEPTEMBER SEXTILIS NOVEMBER QUINTILIS APRILIUS MAIUS OCTOBER februarius januarius

Presentación de PowerPoint:

No ano 46 a.C. instaurou un calendario novo Dividiu o ano en 12 meses de 30, 31 e 29 días Cambiou o mes do inicio do ano XULIO CÉSAR Cambiou o nome do quinto mes ( Imaxe wikipedia )

Presentación de PowerPoint:

JULIO CÉSAR DECIDIU QUE OS MESES DURARAN 31OU 30 DÍAS DE FORMA ALTERNA E QUE HOUBERA UN MES DE 29 DÍAS MARTIUS 31 días DECEMBER 30 DÍAS IUNIUS 30 días SEPTEMBER 31díás SEXTILIS 30 díás NOVEMBER 31 dÍAS QUINTILis 31 días APRILIUS 30 días MAIUS 31 días OCTOBER 30 días FebruaRIUS 29 DÍAS Januarius31 DÍAS

Presentación de PowerPoint:

Febrero = 29 días 31 x 6 = 186 días Aprilius Junius Augustum October December 30x5= 150 días 186 + 150= 336 días Marzo Maius Iulius September November Ianuarius 365 – 336 = 29 Entón

Presentación de PowerPoint:

JULIO CÉSAR DECIDIU CAMBIAR OS ULTIMOS MESES DE SITIO E POÑELOS AO PRINCIPIO….. JANUARIUS 31 días OCTOBER 30 DÍAS APRILIUS 30 días QUINTILIS 31díás IUNIUS 30 díás SEPTEMBER 31 dÍAS MAIUS 31 días FEBRUARIUS 29 días MARTIUS 31 días SEXTILIUS 30 días DECEMBER 30 DÍAS NOVEMBER 31 DÍAS

Presentación de PowerPoint:

…E poñerlle o seu nome ao mes quinto JANUARIUS 31 días OCTOBER 30 DÍAS APRILIUS 30 días Julius 31díás IUNIUS 30 díás SEPTEMBER 31 dÍAS MAIUS 31 días FEBRUARIUS 29 días MARTIUS 31 días SEXTILIUS 30 días DECEMBER 30 DÍAS NOVEMBER 31 DÍAS

Presentación de PowerPoint:

Máis tarde o emperador augusto cambioulle o nome ao sexto mes e engadiulle un día máis , que se quitou a febreiro JANUARIUS 31 días OCTOBER 30 DÍAS APRILIUS 30 días Julius 31díás IUNIUS 30 díás SEPTEMBER 31 dÍAS MAIUS 31 días FEBRUARIUS 29 días MARTIUS 31 días augustus 30 días DECEMBER 30 DÍAS NOVEMBER 31 DÍAS

Presentación de PowerPoint:

Máis tarde o emperador augusto cambioulle o nome ao sexto mes e engadiulle un día máis , que se quitou a febreiro JANUARIUS 31 días OCTOBER 30 DÍAS APRILIUS 30 días Julius 31díás IUNIUS 30 díás SEPTEMBER 31 dÍAS MAIUS 31 días FEBRUARIUS 28 días MARTIUS 31 días augustus 31 días DECEMBER 30 DÍAS NOVEMBER 31 DÍAS

Presentación de PowerPoint:

Houbo que modificar a duración dos meses seguintes JANUARIUS 31 días OCTOBER 31 DÍAS APRILIUS 30 días Julius 31díás IUNIUS 30 díás SEPTEMBER 30 dÍAS MAIUS 31 días FEBRUARIUS 28 días MARTIUS 31 días augustus 31 días DECEMBER 31 DÍAS NOVEMBER 30 DÍAS

Presentación de PowerPoint:

o calendario actual está baseado no calendario gregoriano. xaneiro 31 días Outubro 31 DÍAS abril 30 días xulio 31díás Xuño 30 díás SEPTEMBRo 30 dÍAS maio 31 días Febreiro 28 días Marzo 31 días agosto 31 días DECEMBRo 31 DÍAS NOVEMBRo 30 DÍAS

Presentación de PowerPoint:

Traballo de investigacion realizado polo alumnado de 3º de Primaria, dentro do Proxecto anual MatematicaMente . Axanelaaberta Curso 2014-2015 Ceip de Leirado Imaxes : Wikipedia. com

Presentación de PowerPoint:

,

authorStream Live Help