Placebo és nocebo: az értelem játékai

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Bárdos György előadása (Szkeptikus Klub, 2016. február 16.). Videót ld. a Szkeptikus Társaság Youtube-csatornáján

Comments

Presentation Transcript

A PLACEBO-HATÁS :

A PLACEBO-HATÁS prof. Dr. Bárdos György egyetemi tanár, az MTA Doktora ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet Szkeptikus Klub 2016. Február 16.

MI IS AZ A PLACEBO?:

MI IS AZ A PLACEBO?

Slide3:

”Placebonak nevezünk bármely olyan terápiát (ill. bármely terápia összetev ő jét), amit szándékosan vagy tudatosan használnak nem-specifikus, pszichológiai vagy pszichofiziológiai terápiás hatása miatt; vagy amit feltételezett terápiás hatása miatt alkalmaznak egy betegnél, tünetnél vagy betegségnél, de nem fejt ki specifikus aktivitást a kezelt állapotra.” (Shapiro and Shapiro, 1997)

Slide4:

A placebo-válasz olyan testi (vagy testi-lelki) változás, amit a gyógyító környezetben található tárgynak, személynek vagy ott zajló eseménynek tulajdonított szimbolikus jelentés vált ki. Brody, 2000

Slide5:

Placebonak nevezünk minden olyan anyagot vagy eljárást, ami az érintett tudomása szerint változtatni képes bizonyos tüneteket vagy külső-belső testi észleleteket, ám valójában nem bír az e változásokhoz szükséges farmakológiai vagy specifikus hatással. Ross és Olson, 1981

FOGALMAK:

FOGALMAK Placebo-reakció : a placebo-kezelés hatására egy egyénen tapasztalt változások összessége. Placebo-hatás : egy adott csoport átlagos változása. Észlelt placebo-hatás : a klinikai vizsgálatok placebo csoportján tapasztalt változások összessége. Valódi placebo-hatás : a placebót kapó és a semmiféle kezelést nem kapó csoport paraméterei közötti különbségek. Kezelt csoport Placebo csoport Nem kezelt csoport

FOGALMAK:

FOGALMAK Placebo-reaktor : olyan személy, aki egy vizsgálatban placebo-választ mutat pozitív reaktor : a várt irányú választ mutatja negatív reaktor : a várttal ellentétes irányú választ, pl. terápiás szituációban a tünetek romlását produkálja nem-reaktor : semmlyen válasz sem ad mellékhatást-produkáló : placebo mellékhatásokat mutat (új tünetek) Reaktor személyiség : a placebo-reakciót konzisztensen, vagy legalább a véletlenszerűnél nagyobb valószínűséggel mutató reszponder

FOGALMAK:

FOGALMAK Compliance : a terápiás előírások betartása. Adherence : a terápiában való bennmaradás. Concordance : az orvossal való együttműködés a terápiában.

A PLACEBO FAJTÁI:

A PLACEBO FAJTÁI Inaktív placebo : farmakológiai értelemben hatóanyagot nem tartalmaz Aktív (ál- vagy pszeudo-) placebo : van farmakológiai hatása, de ez nincs kapcsolatban a kezelt tünetekkel. Tökéletlen (impure) placebo: hatásos szer, de a terápiásnál jóval kisebb dózisban.

A PLACEBO JELLEMZŐI – Mit kell magyarázni?:

A PLACEBO JELLEMZŐI – Mit kell magyarázni? A placebo-hatás nemcsak szubjektív, hanem objektív változókban is megmutatkozik; Az önbeszámolók alapján erősebb placebo-hatás tapasztalható, mint az objektív mérések alapján; A placebo nemcsak pozitív, hanem negatív hatásokkal is járhat ( nocebo ), ezek együtt is előfordulhatnak; A placebo gyakran utánozza a (feltételezett) aktív kezelés minden tulajdonságát;

A PLACEBO JELLEMZŐI – Mit kell magyarázni?:

A PLACEBO JELLEMZŐI – Mit kell magyarázni? A placebo hatás lokális és általános is lehet. A kezelés sajátosságai befolyásolják a placebo-hatást (pl. szín, alak, beadás módja); Az aktív placebo (más kezelésekben hatásos valódi hatóanyag) erősebb placebo-hatást ad, mint az inaktív placebo; Placebo-hatás nemcsak beteg, hanem egészséges emberekben is mutatkozik;

A PLACEBO-HATÁS LEGFONTOSABB FAKTORAI:

A PLACEBO-HATÁS LEGFONTOSABB FAKTORAI Az orvos tulajdonságai nem, státusz az orvos elvárásai és szükségletei gyógyító szuggesztiók tájékoztatás, információk orvos-beteg kapcsolat (interakció) A beteg tulajdonságai orvos-beteg kapcsolat (interakció) a beteg személyisége és pszichológiai állapota előzetes tapasztalatok hiedelmek a betegségről a betegség tünetei és súlyossága adherence A gyógyszer tulajdonságai presztízs gyógyszerforma adagolás alak/méret szín egyéb (csomagolás, reklám, stb.) Mikrokontextus a személyzet jellemzői az adott kórház/terápiás környezet jellemzői Makrokontextus betegség- és gyógyulásfogalom kulturális szimbólumok

A legfontosabb, egymással kölcsönhatásban álló nem-specifikus faktorok :

A legfontosabb, egymással kölcsönhatásban álló nem-specifikus faktorok - orvos-beteg kapcsolat - a beteg szükségletei és elvárásai - szuggesztió k - a beteg személyisége és pszichológiai állapota - a tünetek/panaszok súlyossága - instrukciók - a gyógyszer érzékszervi tulajdonságai - környezet, kontextus

PLACEBO ELMÉLETEK:

PLACEBO ELMÉLETEK BIOLÓGIAI PSZICHOLÓGIAI SZOCIÁLIS Kondícionálási Neurokémiai Személyiségvonási Terápiás Szuggesztiós Szoc. pszichol. Egyéb Borderline Pszichofiziológiai Feed-back Teljes gyógyszerhatás Elvárásos Attribúciós Szignál detekciós Kognitív disszonancia redukció Érzelmi Jelentés alapú

ALAPMECHANIZMUSOK Kondicionálás vs Elvárás:

ALAPMECHANIZMUSOK Kondicionálás vs Elvárás állatoknál megfigyelhető élettani magyarázat társítás tapasztalat szükséges kioltható gyakran nem tudatos kifejezetten emberi inkább pszichológiai elvárás nem kell tapasztalat elvárás megszűnése fontos a tudat szerepe

ELVÁRÁSOK PSZICHOLÓGIAI MECHANIZMUSOK?:

ELVÁRÁSOK PSZICHOLÓGIAI MECHANIZMUSOK? imitáció megfigyelés imagináció (szintézis) mentális disszonanciák emóciók-motivációk tisztán kognitív út szuggesztiók a kondícionálás speciális esetei?

ELVÁRÁSOK:

ELVÁRÁSOK Az elvárás a jövőbeni eseményekre vagy azok elemeire vonatkozó valószínűségi jóslat. Itt: annak előrevetítése, hogy a kezelésnek egy meghatározott kimenete lesz; annak hiedelme, hogy a kezelésnek gyógyuláshoz vagy javuláshoz kell vezetnie.

AMI MÉG EZEK MÖGÖTT IS LEHET:

AMI MÉG EZEK MÖGÖTT IS LEHET hit (faith) - valami olyanban, amire nincs bizonyíték; hiedelem (belief) - vmi/vki iránti bizalom; hit az elvárásokban (beliefs about expectations) – elvárás arról, hogy az elvárás torzíthatja az észlelést.

ELVÁRÁS:

ELVÁRÁS "Vigyázz, hogy világosat gondolsz-e, vagy sötétet, Mert amit gondoltál, megteremtetted.„ (Weöres Sándor: A teljesség felé, részlet)

ELVÁRÁSOK:

ELVÁRÁSOK hipotetikus elvárás (ha bevenném ezt a gyógyszert, ez meg az történne velem); konkrét elvárás (bevettem ezt a gyógyszert, ez-az történik velem): személyes tapasztalatok (ez a leghatékonyabb) megfigyeléses tanulás gyógyító kontextus

SZUGGESZTIÓ:

SZUGGESZTIÓ " A szuggesztió ... valamilyen vélemény verbális átadása egy másik embernek, azzal a céllal, hogy az ezt elfogadja és magáévá tegye." (Mészáros 1978) Vagyis: verbális és szándékos! Talán érdemes erre korlátozni a szuggesztió (meggyőzés) jelentését, különben mindent meg lehet magyarázni vele...

SZUGGESZTIÓ:

SZUGGESZTIÓ egy idea közvetlen vagy közvetett átadása; ami nem jár a fogadó fél kritikus átgondolásával; de jár a működés, érzékelés, attitűd vagy viselkedés megváltozásával, tudatosan vagy nem tudatosan adható; lehet jó vagy rossz irányú; elindít egy gondolati, stb. szelekciós folyamatot.

HOGYAN MŰKÖDNEK AZ ELVÁRÁSOK?:

HOGYAN MŰKÖDNEK AZ ELVÁRÁSOK? egy viselkedésminta elővételezése (anticipáció); motiváció, hogy úgy viselkedjünk; a hatásokat egy külső beavatkozásnak tulajdonítjuk; a placebo átveszi a külső tényező jellemzőit ; a placebo megváltoztatja a viselkedést; a változásokat visszacsatoljuk a placebóra. A placebo az elővételezés tárgyiasult formájává válik

MOTIVÁCIÓK?:

MOTIVÁCIÓK? Az egyén vágya a gyógyulásra, vagy a betegség-szorongás csökkenésére. lehet a beteg együttműködési készsége a gyógyítóval a gyógyulása érdekében; lehet a javulás önerősítő érzése. lehet tudatos vagy tudattala cél-aktiváció és cél-keresés.

TUDATOSSÁG?:

TUDATOSSÁG? a kondícionált élmények gyakran tudattalanok; az elvárások sokszor implicitek, azaz nem jelennek meg (tisztán) a tudatban; a motivációk egy része rejtett és tudattalan. A PLACEBO-HATÁS SZINTE MINDEN ELEME LEHET TELJESEN VAGY RÉSZBEN TUDATTALAN

KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉS:

KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉS a kondicionálásos, tágabb értelemben tanulásos tapasztalat jelentős tényező az elvárások kialakulásában; a placebo-hatás milyenségét főleg az elvárások határozzák meg; a hatékonyságot, a placebo-hatás erősségét és tartósságát elsősorban a cél-aktiváció és cél-keresés (azaz a motivációk ) állítják be, és erősítik (korábban cél-tételezésnek neveztük); EREDMÉNY: erős szomatikus élmény, fokozott figyelem a pozitív tünetekre, és jó placebo-hatás

Hogyan alakult ki a placebo? Volt-e 'azelőtt' is, vagy csak a civilizáció terméke? A placebo-hatás önálló jelenség, vagy más jelenség hátán került elő?I:

Hogyan alakult ki a placebo ? Volt-e 'azelőtt' is, vagy csak a civilizáció terméke ? A placebo-hatás önálló jelenség, vagy más jelenség hátán került elő? I

EVOLÚCIÓ:

EVOLÚCIÓ Kérdés: valóban csak az adaptív gének maradnak fenn? semleges gének – nem hathat rájuk szelekció kapcsolt gének – egy jelentősebb génnel együtt mozognak; késői gének – csak később kapcsolódnak be, nem hat rájuk a korai szelekció; antagonisztikus pleiotrópia – fiatal korban adaptív, később káros (pl. öregedés).

KULTÚRA:

KULTÚRA azoknak a viselkedési mintázatoknak és mechanizmusoknak az összessége, amelyek az adott környezetben való túlélést biztosítják. biológiai elemek (pl. immunadaptáció a baktérimflórához) viselkedési elemek (pl. táplálékszerző és étkezési szokások) pszichológiai elemek (pl. beszédstílus, kommunikáció, életfelfogás, stb.) szociális elemek (pl. személyközi kapcsolatok, vallási rednszerek, oktatás, egészségügy, stb.

EVOLÚCIÓ ÉS KULTÚRA:

EVOLÚCIÓ ÉS KULTÚRA Kultúrális adaptivitás: hasznos vagy előnyös viselkedésminták rugalmasak és változékonyak generáción belül is változhatnak tanulással és utánzással adódnak át sokkal nagyobb variabilitás, mint a biológiai jellegekben

EVOLÚCIÓ ÉS KULTÚRA:

EVOLÚCIÓ ÉS KULTÚRA Paradoxon: a kulturális adaptáció egyik fő feladata a biológiai evolúciós nyomás csökkentése nem minden kultúrálisan adaptív viselkedés mutat biológiai adaptivitást egyes kultúrálisan adaptív jellegek kifejezetten maladaptívak biológiai szempontból (pl. étkezési szokások, drog-élvezet, A-típusú viselkedés, stb.)

PLACEBO, EVOLÚCIÓ, KULTURA:

PLACEBO, EVOLÚCIÓ, KULTURA nem találtak bizonyítékot a közvetlen biológiai adaptivitásra két fő szükséglet is van mögötte: szociabilitás és csoport-képzés egyfelől, rendszer-formálás másfelől (szabályok, hagyományok, jelentések, stb.) t. Itt kapcsolódik az evolúció a kulturához

PLACEBO, EVOLÚCIÓ, KULTURA:

PLACEBO, EVOLÚCIÓ, KULTURA az ember társas lény – igény a csoporthoz való tartozásra; a csoportok hierarchikusak, a vezető tekintélye kiemelkedik: meghatároz, irányt mutat, elfogad, védelmez; a vezető védelme/elfogadása szorongás-csökkentő hatású; Ilyen speciális (szimbolikus?) vezető lehet az orvos (gyógyító) is – társas megfelelés (acquiescence) igénye!

ELVÁRÁSOK A GYAKORLATBAN:

ELVÁRÁSOK A GYAKORLATBAN

"OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT….." :

"OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT….."

A betegtájékoztatók szuggesztiós ereje:

A betegtájékoztatók szuggesztiós ereje Pozitív szuggesztiók a farmakológiai, illetve alternatív készítmények betegtájékoztatóiban 1: gyenge 6: igen erős

ROSSZ LEÍRÁS:

ROSSZ LEÍRÁS A legkevésbé érthető és egyben a legkisebb valószínűséggel választott leírás (No 8.) "Fájdalom- és lázcsillapítás, enyhe nyugtató hatással. A hatóanyagok az agykéreg alatti fájdalomérz ő és hőszabályozó központra hatnak."

JÓ LEÍRÁS:

JÓ LEÍRÁS A legnagyobb valószínűséggel választott gyógyszerhez tartozó leírás (No 11.) "Az XXX filmtabletta gyorsan és hatékonyan enyhíti a fejfájást, migrént, hátfájdalmakat, fogfájást, reumatikus- és izomfájdalmakat, valamint a menstruációs görccsel járó fájdalmat. Hatékonyan csökkenti a megfázással, influenzával és torokfájással együtt járó kellemetlen érzést és csökkenti a fellépő lázat."

MITŐL JÓ???:

MITŐL JÓ??? A legjobb leírások... Az egyetértő résztvevők aránya Nemi különbségek szignifikanciája sok valóban hasznos információt tartalmaznak 55,6% p = 0,216 érthetően vannak megfogalmazva 64,6% p = 0,005 leírják a hatás mechanizmusát is 37,4% p = 0,903 alapján hatásosnak tűnik a gyógyszer 30,5% p = 0,186 részletesen leírják a gyógyszerrel kezelhető panaszokat 65,5% p = 0,516 egyéb 16% p = 0,646

GYÓGYSZER TULAJDONSÁGAI:

GYÓGYSZER TULAJDONSÁGAI Tünet Szín preferenc ia p (2-sided) fejfájás - 0.194 émelygés - 1.0 ingerlékenység Piros ** 0.002 szívdobogás Piros ** 0.001 álmosság Fehér *** < 0.001 fáradtság - 0.194 szájszárazság - 0.743 fülzúgás - 0.508 látás zavar Fehér ** 0.008 nehézlégzés - 0.746 gyomorégés Fehér * 0.013 hányinger - 1.00 hasi fájdalom - 0.495 egyéb Piros *** < 0.001 Kísérleti felállás: 2 teljesen azonos tartalmú drazsé (200 mg ibuprofen) az egyik fehér, a másik piros mellékhatások jegyzése 10 percen át (felszívódás gyakorlatilag nincs még!) sokféle tünetet sorolnak fel!!!! Jósló tényezők: személyes tapasztalatok elvárások mennyisége szomatizációs hajlam szomatoszenzoros amplifikáció

"A JÓ, A ROSSZ ÉS CSÚF":

"A JÓ, A ROSSZ ÉS CSÚF" a jó a csúf a rosszak szívgyógyszer multivitamin C-vitamin húgysav- csökkentő

Edzők és sportolók véleménye a placebóról:

Edzők és sportolók véleménye a placebóról Edzők: 38% eddig soha nem használta 36% havonta egyszer adja 10% naponta/hetente alkalmazza Becsült hatékonyság: 50% szerint valamelyest hatékony 79% szerint érdemes használni a jövőben is : Sportolók: 28% kipróbálna egy „új italt”, amit az edzője ajánl ; 67 % előbb szeretné tudni, hogyan hat; 60%-ot nem érdekelné, ha kiderülne, hogy placebo. „A lényeg, hogy hatott ...”. Brooling és mtsai , 2008

Perceptuális tulajdonságok alapján elvárt hatás sportolók esetében:

Perceptuális tulajdonságok alapján elvárt hatás sportolók esetében Fájdalom Koncentráció Állóképesség Erő Bérdi M. és mtsi, 2010

ALKOHOL FOGYASZTÁS „HATÁSAI”:

ALKOHOL FOGYASZTÁS „HATÁSAI”

Ami az elvárások mögött van: MOTIVÁCIÓK:

Ami az elvárások mögött van: MOTIVÁCIÓK Az egyén vágya a gyógyulásra, vagy a betegség-szorongás csökkenésére . lehet a beteg együttműködési készsége a gyógyítóval a gyógyulása érdekében; lehet a javulás önerősítő érzése; lehet tudatos vagy tudattalan cél-aktiváció és cél-keresés .

Ami az elvárások mögött van: TUDATOSSÁG?:

Ami az elvárások mögött van: TUDATOSSÁG? Az elvárások sokszor implicitek, azaz nem jelennek meg (tisztán) a tudatban; A motivációk egy része rejtett és tudattalan . A PLACEBO-HATÁS SZINTE MINDEN ELEME LEHET TELJESEN VAGY RÉSZBEN TUDATTALAN

KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉS:

KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉS a placebo-hatás milyenségét főleg az elvárások határozzák meg; a hatékonyságot, a placebo-hatás erősségét és tartósságát elsősorban a cél-aktiváció és cél-keresés (azaz a motivációk ) állítják be, és erősítik (korábban cél-tételezésnek nevezték); EREDMÉNY: erős szomatikus élmény, fokozott figyelem a pozitív tünetekre, és jó placebo-hatás

Slide48:

Lényegében az orvostudomány és a gyógyítás tárgyiasult kivonata vagy szimbóluma . Az egészségről és a gyógyulásról alkotott komplex képünk eredménye - a kuruzslók, varázslók, sámánok, természetes gyógyítók és orvosok sok ezer éves tevékenységének leképeződése. Tehát a gyógyító tevékenység’ non-plus-ultra ’-ja.

MI SZERINTÜNK A PLACEBO?:

MI SZERINTÜNK A PLACEBO? egy tipikusan és specifikusan emberi jelenség; szociabilitás és tanulás (szükséges de nem elégséges mechanizmusok) ; elvárások a kezelésre és a gyógyulásra vonatkozólag; remény , mint közvetítő emocionális tényező; erős motiváció (javulni, megfelelni az orvosnak); az orvos által adott szuggesztiók hatása; A p lacebo egy ' tárgyiasult szuggesztió ', amely az orvost képviseli és szimbolizálja, és amely erősíti a gyógyulási folyamatot

Slide50:

„You get what you see and you see what you get” (Lou Bega)

Slide51:

A gyógyszer, amit felírt, mintha egyáltalán nem csökkentené a vérnyomásomat Ne rám nézzen! Az Ön egészség biztosítója csak a placebo kezelést fedezi KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

authorStream Live Help