Ekonomiya

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Economy

Comments

Presentation Transcript

SISTEMANG PANG-EKONOMIYA : 

SISTEMANG PANG-EKONOMIYA

TristanDenmarkJomarMag-aaral : 

TristanDenmarkJomarMag-aaral

Araling PanlipunanArlyn BravoGuro : 

Araling PanlipunanArlyn BravoGuro

1. Tradisyunal na Ekonomiya.2. Pampamilihang Ekonomiya. Malayang Ekonomiya. Pagpapahalaga sa Tubo Kompetisyon : 

1. Tradisyunal na Ekonomiya.2. Pampamilihang Ekonomiya. Malayang Ekonomiya. Pagpapahalaga sa Tubo Kompetisyon

Tradisyunal na Ekonomiya : 

Tradisyunal na Ekonomiya Ito ang ekonomiya kung saan ang mga desisyong pang-ekonomiya ay ginagawa ayon sa mga kaugalian at tradisyon ng lipunan. Ang pamilya, tribo, at kumunidad ang nagdedesisyon kung ano ang bubuuing produkto, paano ito bubuuin, at para kanino ito ipapamahagi.

Pampamilihang Ekonomiya : 

Pampamilihang Ekonomiya Ito ang ekonomiya kung saan ang mga desisyon pang ekonomiya ay ginagawa ng mga indibidwal sa isang partikular na merkado. Ang mga indibidwal na ito ay ang mga prodyuser mismo ng produkto, at ang mga mamimili ang produktong ito. Ang presyo ng produkto ng kalakal ang siyang nagiging basihan kung ano ang ipoprodyus na produkto, paano ito ipoprodyus, at para kanino ang mga produktong ito.

Katangian ng Pampamilihang Ekonomiya : 

Katangian ng Pampamilihang Ekonomiya Malayang pagnenegosyo – lahat ay malayang magtayo ng ano mang negosyo ayon sa alituntunin ng batas. Pagpapahalag sa Tubo – Ito ay isang pangunahing motibo sa pagpapatayo ng negosyo ang kumita o tumubo . Kompetisyon – Ito mahalaga para sa konsyumer, sapagkat ito ang pumupwersa sa mga prodyuser an bumuo ng pinakamainam na produkto o makaloob ng pinakamahusay na serbisyo.

MARAMI PONG SALAMAT : 

MARAMI PONG SALAMAT

authorStream Live Help