Simbayanan PMES

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PMES:

PMES PRE-MEMBERSHIP EDUCATION SEMINAR

ANO ANG KOOPERATIBA:

ANO ANG KOOPERATIBA

Ano ang Kooperatiba?:

Ano ang Kooperatiba ? Ang KOOPERATIBA ay isang legal at malayang samahan ng mga tao na may magkakatulad na interes na nagbubuklod at nagtitipon ng kanilang yaman at kakayahan upang matulungan ang isa’t isa .

Ano ang Kooperatiba?:

Ano ang Kooperatiba ? Ito ay kilusang magpapaunlad ng ugaling pag-iimpok , pagtitipid at matalinong paggamit ng salapi ng mga kasapi .

Ano ang Kooperatiba?:

Ano ang Kooperatiba ? Pagtutulungan at paglilingkod sa kapwa ang diwa ng kooperatibismo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maliliit na halaga ( mga kaunting yaman na mayroon ang bawat isa ) nakakaipon ng sapat na yaman ang kooperatiba upang gamitin sa negosyo o proyekto na makakapagbigay serbisyo sa mga kasapi .

Ano ang Kooperatiba?:

Ano ang Kooperatiba ? Ang KOOPERATIBA ay hindi charitable institusyon na ang pangunahing layunin ay tumulong sa mga biktima ng kalamidad . LAYUNIN NG KOOPERATIBA ANG TUMULONG SA MGA KASAPI SANG-AYON SA KANILANG PANGANGAILANGAN.

Kooperatiba VS Private Company:

Kooperatiba VS Private Company Kooperatiba Single Proprietorship, Partnership, Corporation Pagmamay-ari Lahat ng Kasapi Indibidwal o pag-aari ng isang pamilya Government Regulating Body Cooperative Development Authority DTI, SEC Tax Exemption on Income Oo Hindi Income Sharing Anumang kinita ng kooperatiba ay pinaghahatian-hatian ng mga kasapi matapos na kaltasin ang bahaging itinalaga ng batas . Hangaring tumubo na pinaghahatian ng ilan .

PRINSIPYO NG KOOPERATIBA:

PRINSIPYO NG KOOPERATIBA

Prinsipyo ng Kooperatiba:

Prinsipyo ng Kooperatiba KUSANG LOOB AT BUKAS NA PAGSAPI DEMOKRATIKONG PANGKASAPIANG PAMAMAHALA PANGKABUHAYANG PARTISIPASYON NG MGA KASAPI AWTONOMIYA AT KASARINLAN EDUKASYON, PAGSASANAY AT IMPORMASYON PAGTUTULUNGAN NG MGA KOOPERATIBA PAGPAPAHALAGA SA PAMAYANAN 1 2 3 4 5 6 7

ADHIKAIN NG KOOPERATIBA:

ADHIKAIN NG KOOPERATIBA

Adhikain ng Kooperatiba?:

Adhikain ng Kooperatiba ? Hikayatin ang mga miyembro ng pagtitipid at pag-iimpok . Makalikha at mapalawig ang maaaring ipahiram sa mga miyembro para sa kanilang kinabukasan . Himukin ang mga miyembro sa masistemang pamamaraan ng pagnenegosyo . M aglaan ng produkto at serbisyo na maaaring kailanganin ng mga miyembro . Paunlarin ang abilidad at kahusayan ng mga miyembro . Makakuha ng lupaing maaaring magamit para sa pabahay ng mga miyembro . Gawing ligtas at isinop ang seguridad ng kooperatiba .

Adhikain ng Kooperatiba?:

Adhikain ng Kooperatiba ? Isulong ang antas ng panlipunan , edukasyon at ekonomiya ng mga miyembro . Makapagpatayo , magmay-ari , magpa-upa o makapagpatakbo ng mga istraktura katulad ng cooperative banks, cooperative wholesale and retail complexes, insurance and agricultural/industrial processing enterprises, at mga pampublikong palengke . Makibahagi at makipag-ugnayan sa mga gawain o aktibidad ng kooperatiba . Itaguyod ang layunin at simulain ng kooperatiba . Maisakatuparan ang adhikain ng kooperatiba gamit ang makabagong teknolohiya . Hikayatin at itaguyod ang pagtulong sa sarili na isa sa mabisang paraan sa pag-unlad at pag-ahon sa kahirapan . Isagawa ang lahat o alinmang gawaing nakapaloob sa probisyon ng RA 9520.

BALANGKAS NG KOOPERATIBA:

BALANGKAS NG KOOPERATIBA

Balangkas ng Kooperatiba?:

Balangkas ng Kooperatiba ? GENERAL ASSEMBLY ELECTION COMMITTEE BOD AUDIT COMMITTEE PRESIDENT/CEO MEDIATION COMMITTEE EDUCATION COMMITTEE ETHICS COMMITTEE SECTORAL COMMITTEE COOP TREASURER COOP SECRETARY BUSINESS GROUP RESOURCE GROUP ACCOUNTING, FINANCE, CREDIT, COLLECTION, MEMBERSHIP, INTERNAL AUDIT HUMAN RESOURCES, ADMIN, IT/SYSTEM, BUSINESS ENTREPRENEURSHIP

Balangkas ng Kooperatiba?:

Balangkas ng Kooperatiba ? POSISYON AT MGA TUNGKULIN

Balangkas ng Kooperatiba?:

Balangkas ng Kooperatiba ? PANGKALAHATANG ASEMBLIYA Binubuo ng lahat na kamay-ari na may magandang reputasyon o MIGS (MEMBER IN GOOD STANDING). Ito ang pinaka - mataas na tagapagpasya sa mga batas at patakaran ng kooperatiba . Mga Tungkulin : 1. Maghalal at magtanggal ng mga tao sa pamunuan . 2. Dinggin at tanggapin ang lahat ng ulat ng Lupong Patnugutan at iba pang pinuno . 3. Baguhin ang Batas Panloob (By-laws) ng organisasyon , kung kinakailangan . 4. Pagpasyahan ang mahahalagang bagay-bagay sa pangangasiwa .

Balangkas ng Kooperatiba?:

Balangkas ng Kooperatiba ? Korum : Ang korum ng Pangkalahatang Asembliya ay dapat makaabot ng 25% ng mga kamay - aring maganda ang reputasyon o Member in Good Standing o MIGS.

Balangkas ng Kooperatiba?:

Balangkas ng Kooperatiba ? B. LUPONG PATNUGUTAN (BOARD OF DIRECTORS) Bilang : 7 ( Kailangang Gansal / Butal ) Kailangang gansal o butal ang bilang ng lupon para maiwasan ang pagkakapatas ng bilang ng boto pag may eleksiyon o kapag may mga mahalagang desisyon na kailangang pagbotohan . Kwalipikasyon : Lahat na kamay-ari na may magandang record at naging miyembro na ng mga komite sa loob ng 3 taon .

Balangkas ng Kooperatiba?:

Balangkas ng Kooperatiba ? Diskwalipikasyon : Mga kasaping nanunungkulan sa pamahalaan , elected position katulad ng Brgy . Captain at Kagawad , mga regular na empleyado ng kooperatiba , mga kasapi ng lupon na hindi nakadalo ng tatlong beses na magkasunod na pulong . Tungkulin : Pangangasiwa sa buong kooperatiba batay sa mga patakarang binuo at pinagpasyahan ng kasapian , pagtakda ng direksyon ng samahan at pagpanday ng mga polisiya at batas . Pulong : Dalawang (2) beses sa loob ng isang buwan .

Balangkas ng Kooperatiba?:

Balangkas ng Kooperatiba ? Pagpili : Pinagpasyahan ito ng Pangkalahatang Asembliya . Mula sa hanay ng mga nahalal , pipili naman sila ng magiging pinuno ng lupon . Takdang Panahon ng Panunungkulan : Walang Term Limit ang panunungkulan lahat ng kasapi ng lupon (all Officers).

Balangkas ng Kooperatiba?:

Balangkas ng Kooperatiba ? MGA POSISYON NG LUPONG PATNUGUTAN a. Taga-Pangulo (Chairperson) b. Pangalawang Taga-Pangulo (Vice-Chairperson) c. Iba pang kasapi (Board Members) MGA POSISYONG ITINATALAGA NG LUPONG PATNUGUTAN (Appointed by majority of the Board of Directors) a. Kalihim (Board Secretary) b. Ingat Yaman (Treasurer) c. Iba pang Lupon (Committee Members)

Balangkas ng Kooperatiba?:

Balangkas ng Kooperatiba ? C . LUPON NG TAGASURI (AUDIT COMMITTEE) Halal na mga pinunong magsusuri sa mga gawain pananalapi at pamamahala ng kooperatiba . D. LUPON NG TAGAPAMAGITAN AT TAGAPAGKASUNDO (Mediation & Conciliation Committee) Halal na pinunong didinig , mamamagitan at magsasaayos ng mga sigalot pangkooperatiba . E. LUPON NG HALALAN (Election Committee) Halal na mga pinuno na bumabalangkas ng mga alituntunin pampulitika at namamahala ng halalan sa kooperatiba .

Balangkas ng Kooperatiba?:

Balangkas ng Kooperatiba ? F. LUPON NG PAG-AARAL AT PAGSASANAY (Education & Training Committee) Lupong pinamamahalaan ng isang halal na Direktor na nakatuon sa patuloy na mga pag-aaral , pagsasanay at paghuhubog ng mga kasapi , kawani , halal at hinirang na mga pinuno at lider pook - tulungan sa larangan ng mga gawaing pang kooperatiba , teknikal , pangkabuhayan , espiritwal at moral. G. LUPON NG KASAPIAN (Membership Committee) Lupon pinamamahalaan nakatuon sa patuloy na pagpapalawak at pagpapalago ng kasapi sa larangan ng bilang at kalidad .

Balangkas ng Kooperatiba?:

Balangkas ng Kooperatiba ? H. LUPON NG ETIKA (Ethics Committee) Lupong pinamamahalaan ng isang halal na Direktor na nakatuon sa tuntuning moral o etika ng mga kasapi , kawani , halal at hinirang na mga pinuno at lider pook - tulungan ng kooperatiba .

KASAYSAYAN NG SIMBAYANAN:

KASAYSAYAN NG SIMBAYANAN

Kasaysayan ng Simbayanan:

Kasaysayan ng Simbayanan Taong 1991, ang Simbayanan ni Maria Foundation, Inc. (SMFI) ay na-i-rehistro bilang non-stock, non-profit na organisasyon bilang tugon ng simbahan laban sa kahirapan sa Taguig . Ang SMFI ay nagsasagawa ng programa sa kalusugan , nutrisyon , pagsasanay , at pagbibigay ng trabaho Dahil sa SMFI, naitayo ang Simbayanan ni Maria Multi-Purpose Cooperative na naglalayong iangat ang buhay ng bawat mamamayan sa bayan ng Taguig .

Kasaysayan ng Simbayanan:

Kasaysayan ng Simbayanan Nagsimula ang Simbayanan na may Tatlumpu’t tatlong miyembro at kabuuang kapital na P16,000.00 Ang salitang Simbayanan ay mula sa dalawang salitang pinagsama ; Simbahan at Bayan . June 25, 1991, na-i-rehistro sa Cooperative Development Authority-Manila Extension Office ang Simbayanan .

Kasaysayan ng Simbayanan:

Kasaysayan ng Simbayanan Taong 2004, naitayo ang apat na palapag na gusali ng Simbayanan bilang Punong Tanggapan sa Lower Bicutan . Taong 2007, pinarangalan ng CDA ang Simbayanan bilang Most Outstanding Primary Multi-Purpose Cooperative sa buong National Capital Region.

Kasaysayan ng Simbayanan:

Kasaysayan ng Simbayanan Taong 2008, pinasinayan ang Pembo Extension Office. Taong 2010, pinasinayan ang Tanyag Extension Office. Taong 2011, pinasinayan ang Tuktukan Extension Office.

MISSION.VISION CORE VALUES. LOGO:

MISSION.VISION CORE VALUES. LOGO

Mission:

Mission Mission To practice good governance, efficient and effective management and fully empowered membership with the culture of cooperativism as a way of life.

Vision:

Vision Vision A Community cooperative with integrated social and business entrepreneurship services for the total human development of all cooperators.

Core Values:

Core Values Core Values God Centeredness; Social Responsibility; Personal Discipline; and FAITH F – Fairness A – Accountability I – Integrity T – Transparency H – Humility

Ang Simbayanan Logo:

Ang Simbayanan Logo

PAANO MAGING KAMAY-ARI:

PAANO MAGING KAMAY-ARI

Paano maging KAMAY-ARI:

Paano maging KAMAY-ARI Dumalo sa Membership Orientation Seminar Kumuha at sagutan ang Membership Application Form (MAF) Ipasa ang MAF kasama ng mga requirement sa Membership Assistant sa Main Office Sagutan ang mga karagdagang papeles gaya ng signature card at damayan form. Bayaran ang mga kailangang bayaran .

Paano maging KAMAY-ARI:

Paano maging KAMAY-ARI DALAWANG URI NG KASAPIAN 1. Regular na Kasapi (Regular Membership) - isang nasa sapat ng gulang na may kakayahang pumasok sa kasunduan , Pilipino at kasalukuyang naninirahan sa Taguig City, at Barangay ng Pembo at Rizal, Makati City na may kwalipikasyon bilang ; Nakatapos at dumaan sa masusing pag-aaral sa pamamaraan ng pagsapi Lubos na naunawaan ang mga nakatalagang batas panloob base sa probisyon ng batas RA 9520. Pagbabayad ng natatanging halaga sa pagsapi (Membership Fee). Pagbabayad ng natatanging halaga ng saping puhunan (Share Capital).

Paano maging KAMAY-ARI:

Paano maging KAMAY-ARI 2. Kasamang Kasapi (Associate Membership) - isang nasa sapat ng gulang na may kakayahang pumasok sa kasunduan , Pilipino at kasalukuyang naninirahan sa labas ng Taguig City, at Barangay ng Pembo at Rizal, Makati City at walang karapatang bumoto o iboto at gustong makinabang sa mga serbisyo ng kooperatiba ; Nakatapos at dumaan sa masusing pag-aaral sa pamamaraan ng pagsapi Lubos na naunawaan ang mga nakatakdang batas panloob base sa probisyon ng batas R A 9520. Pagbabayad o paglalagak ng natatanging halaga sa pagsapi (Minimum Deposit). Pagbabayad ng natatanging halaga ng saping puhunan (Preferred Share).

Paano maging KAMAY-ARI:

Paano maging KAMAY-ARI PARAAN SA PAGBABAYAD BILANG KAMAY-ARI Full Payment (For regularization/regular member) 3,500.00 Partial Payment (associate member) 600.00

Paano maging KAMAY-ARI:

Paano maging KAMAY-ARI MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO (REQUIREMENTS) 2 Valid ID’s (SSS, GSIS, Company, school, driver’s license, Passport, Gun’s license , Voter’s ID, NBI Clearance, Philhealth , Pag-Ibig ) 2x2 or 1x1 latest ID Pictures (2 copies) Proof of Billing Barangay Clearance

Paano maging KAMAY-ARI:

Paano maging KAMAY-ARI INITIAL INVESTMENT Regular member P 500.00 Savings P 500.00 Young Savers P 500.00 Membership Fee P 300.00 Damayan P 1,700.00 Share Capital P 3,500.00 Total

Paano maging KAMAY-ARI:

Paano maging KAMAY-ARI INITIAL INVESTMENT Associate member (Open Account) P 500.00 = passbook + 3% interest per annum P 100.00 = Minimum Preferred Share P 600.00 Total

Paano maging KAMAY-ARI:

Paano maging KAMAY-ARI KAILAN PUWEDENG MAGPAMIYEMBRO? Ang Ating Punong Tanggapan at mga sangay ay bukas mula alas 8:30 am – 6:00 pm Lunes-Biyernes at kung Sabado naman , ito ay bukas hanggang tanghali .(8:30 am- 12:00 NN)

Paano maging KAMAY-ARI:

Paano maging KAMAY-ARI SAAN PA PUWEDENG MAGPAMIYEMBRO? Tanyag Branch Dela Rosa Plaza, Mañalac Ave. Bagong Tanyag , Taguig City 837-4234 Tuktukan Extension Office 2/f LC Building, 31 Gen. Luna St. Tuktukan , Taguig City 330-0247 Pembo Branch 2/f AEC Building, Sampaguita St. cor . Las Marias St . Pembo , Makati City 757-0206

SAMPUNG UTOS MEMBERS IN GOOD STANDING (MIGS):

SAMPUNG UTOS MEMBERS IN GOOD STANDING (MIGS)

Members in Good Standing:

Members in Good Standing Kailangan ang pisikal na presensiya sa araw ng pangkalahatang kapulungan (General Assembly) bilang pinakamataas na antas ng obligasyon ng isang miyembro . Pagtangkilik ng mga produkto at serbisyo ng kooperatiba tulad ng pag-iimpok , pag-hiram at iba pang aktibidad ng kooperatiba .

Members in Good Standing:

Members in Good Standing Kusang loob na pagda-dagdag o pagpapalakas ng saping puhunan bilang karagdagang kapital . Hindi dilingkwente sa pagbabayad , tatlong buwan bago ang pangkalahatang pagpupulong (General Assembly) ng mga Kamay-ari .

Members in Good Standing:

Members in Good Standing Sumuporta at maki-isa sa lahat ng mahalagang aktibidades ng Kooperatiba maging ito man ay pangkabuhayan o sosyal . Ipalaganap at protektahan ang magandang imahe ng kooperatiba sa komunidad .

Members in Good Standing:

Members in Good Standing Hindi papabor sa anumang pansariling interes sa kooperatiba at ipagbigay alam kung may hindi kaaya-ayang pangyayari o sitwasyon na taliwas sa pamantayan , prinsipyo , misyon at mithiin ng kooperatiba . Maging mapagmasid at respetuhin ang pribadong pag-aari ng bawat kasapi .

Members in Good Standing:

Members in Good Standing Kilalanin at respetuhin ang mga nahalal at naitalagang lider at mga opisyal ng kooperatiba alang-alang sa pagkaka-isa at pagbubuklod-buklod . Kilalanin ang katangian at prinsipyo ng kooperatiba sa lahat ng pagkakataon at palaganapin ang pag-kakaisa , pagkikipag-ugnayan at kooperasyon .

TUNGKULIN AT KARAPATAN NG BAWAT KAMAY-ARI:

TUNGKULIN AT KARAPATAN NG BAWAT KAMAY-ARI

Tungkulin at Karapatan:

Tungkulin at Karapatan TUNGKULIN KARAPATAN Regular na tumangkilik sa serbisyo ng kooperatiba . Tumanggap ng maayos na serbisyo sa kooperatiba . Regular na magdagdag ng kapital o saping puhunan . Tumanggap ng benepisyo ayon sa kaukulang serbisyo ng kooperatiba .

Tungkulin at Karapatan:

Tungkulin at Karapatan TUNGKULIN KARAPATAN Sumunod sa mga patakaran , alituntunin at desisyon ng Pangkalahatang Asembliya at Pamunuan ng kooperatiba . Bumoto sa mga bagay na kailangan ang kapasyahan ng kamay-ari . Dumalo at aktibong lumahok sa mga Taunan o Espesyal na Pangkalahatang Asembliya , Talakayan at Pook Tulungang Pagtitipon . Makadalo at makalahok sa lahat ng mga pagtitipon hinggil sa mga bagong panukala , programa at patakaran ng kooperatiba .

Tungkulin at Karapatan:

Tungkulin at Karapatan TUNGKULIN KARAPATAN Maging responsable sa pagpili ng ibobotong mamumuno sa kooperatiba . Makaboto sa Taunang Pangkalahatang Asembliya sa pagpili ng pamunuan Pagtataguyod at pagpapalawak sa prinsipyo , simulain , adhikain at malinis na pangalan ng kooperatiba . Maihalal o maitalaga bilang isa sa mga mamumuno kung karapat-dapat .

Tungkulin at Karapatan:

Tungkulin at Karapatan TUNGKULIN KARAPATAN Pangalagaan , ipagtanggol at ipaalam sa kinauukulan ang mga tao na nagbabalak na sumira sa katatagan ng kooperatiba . Magbigay ng suhestiyon , puna o mungkahi sa ikabubuti at ikatatatag ng samahan . Patuloy na mangalap o manghikayat para sumapi : kapamilya , kamag-anak , kaibigan o kakilila . Tumiwalag sa kasapian o muling sumapi sa kooperatiba alinsunod sa batas pangloob .

Tungkulin at Karapatan:

Tungkulin at Karapatan TUNGKULIN KARAPATAN Gampanan ng buong husay at katapatan ang mga obligasyon maging pang pinansiyal man o hindi upang maiwasan na maging sanhi ng problema sa kapwa kamay-ari ng kooperatiba . Tumanggap ng mga ulat ukol sa pamamahala at pangangasiwa ng kooperatiba . Malaman ang katatayuan ng serbisyo at benepisyo ng kooperatiba bilang kamay-ari . Kumilala at gumalang sa mga karapatan ng kapwa kamay-ari , namumuno at namamahala ng kooperatiba . Kilalanin at igalang ang mga karapatan bilang kamay-ari ng lahat ng namumuno , namamahala at kamay-ari ng kooperatiba .

MGA PRODUKTO AT SERBISYO:

MGA PRODUKTO AT SERBISYO

Produkto at Serbisyo:

Produkto at Serbisyo ANIM (6) NA PAMANTAYAN SA PAGHIRAM ( 6 CS OF CREDIT ) Character - Background / Willingness to pay Capacity to pay - Ability to pay Condition - Condition of the borrower/business Collateral - Security Offered Capital - Assets + Liabilities Co – maker - Shared liability

Produkto at Serbisyo:

Produkto at Serbisyo COLLATERALIZED LOAN BACK-TO-BACK LOAN (BTBL) Loan Amount = Share Capital + Savings + Time Deposits Interest Rate : 1% per month (flat rate) Maximum Term : 24 months 90% loanable amount

Produkto at Serbisyo:

Produkto at Serbisyo COLLATERALIZED LOAN REAL ESTATE MORTGAGE (REM) Collateral : Land Title (TCT) only Metro Manila areas only Loanable Amount : 60% of appraised Value Interest Rate : 1.5 % per month (flat rate) Maximum Term: 60 months or 5 years Maximum Loan Amount: P 2 Million

Produkto at Serbisyo:

Produkto at Serbisyo COLLATERALIZED LOAN MOTOR VEHICLE LOAN(MVL) -Vehicle Loan -Motorcycle Loan MEMORIAL LOAN -St. Therese Columbarium Vault -Heritage Memorial Park Lot

Produkto at Serbisyo:

Produkto at Serbisyo COLLATERALIZED LOAN ENTREPRENEURIAL LOAN P20,000.00 – P300,000.00 loanable amount for member-entrepreneur P5,000.00 – P50,000.00 loanable amount for Start-up member Interest: 1.5% per month Term: 1 – 3 years

Produkto at Serbisyo:

Produkto at Serbisyo COLLATERALIZED LOAN FRANCHISE LOAN P20,000.00 – P300,000.00 loanable amount for member-entrepreneur P5,000.00 – P50,000.00 loanable amount for Start-up member Interest: 1.5% per month Term: 1 – 3 years QUICK JEWELRY LOAN

Produkto at Serbisyo:

Produkto at Serbisyo NON-COLLATERALIZED LOAN REGULAR / CHARACTER LOAN S/C Loan. Amt . Term Mo.Int . (2%) 1 st – P1,700 P 5, 000 1 - 12 mos. P100 2 nd – P 3,400 P 10, 000 1 - 12 mos. P 200 3 rd – P 5,000 P 15, 000 1 - 24 mos. P300 SHARE CAPITAL EMPOWERMENT PROGRAM

Produkto at Serbisyo:

Produkto at Serbisyo SPECIAL LOAN SPECIAL TEACHER’S LOAN Para sa mga guro na nagtuturo sa lungsod ng Taguig CALAMITY LOAN Para sa mga Kamay-aring MIGS na nasalanta sa panahon ng kalamidad

Produkto at Serbisyo:

Produkto at Serbisyo SAVINGS DEPOSIT SAVINGS DEPOSIT maintaining balance of 500.00 3 % interest per annum tax free SAVERS/YOUNG SAVERS maintaining balance of 500.00 3 % interest per annum tax free

Produkto at Serbisyo:

Produkto at Serbisyo TIME DEPOSIT LONG TERM RATES AMOUNT 1 YR INTEREST 1 YR & 1 DAY TO 3 YRS INTEREST 3 YRS & 1 DAY TO 5 YRSINTEREST P50,000 – P500,000 3.50% 3.75% 5.00% P500,001 – P1 MILLION 3.75% 4.00% 5.25% P1,000,001 – P3 MILLION 4.oo% 4.25% 5.50% P3,000,001 – P5 MILLION 4.25% 4.50% 5.75% P5,000,001 & above 4.50% 4.75% 6.00%

Produkto at Serbisyo:

Produkto at Serbisyo SHORT TERM RATES AMOUNT 1 YR INTEREST 1 YR & 1 DAY TO 3 YRS INTEREST 3 YRS & 1 DAY TO 5 YRSINTEREST P50,000 – P500,000 3.50% 3.75% 5.00% P500,001 – P1 MILLION 3.75% 4.00% 5.25% P1,000,001 – P3 MILLION 4.oo% 4.25% 5.50% P3,000,001 – P5 MILLION 4.25% 4.50% 5.75% P5,000,001 & above 4.50% 4.75% 6.00% AMOUNT 3 MONTHS (rates/annum) 6 MONTHS (rates/annum) P10,000 – P50,000 3.50% 3.265% P50,001 – P100,000 3.265% 3.750% P100,001 – P300,000 3.750% 4.000% P300,001 – P500,000 3.875% 4.250% P500,001 – P1,000,000 4.00% 4.500% * Short-Term Time Deposit and High Five Promo rates may change from time to time.

Produkto at Serbisyo:

Produkto at Serbisyo HIGH FIVE PROMO – FRESH FUND ONLY AMOUNT 3 MONTHS (rates/annum) P1,000,001 – 2 MILLION 5.500% P2,000,001 – 3 MILLION 5.750% P3,000,001 – 4 MILLION 5.875% P4,000,001 – 5 MILLION 6.000% P5,000,001 AND ABOVE 6.500%

BENEPISYO MULA SA KOOPERATIBA:

BENEPISYO MULA SA KOOPERATIBA

Benepisyo mula sa Kooperatiba:

Benepisyo mula sa Kooperatiba Mas mataas na tubo (3%) sa savings deposit at time deposit Mababang tubo sa pahiram (2% , 1.5 %, 1%) May balik - tangkilik o Patronage Refund kada hiram Mahabang palugit sa pagbabayad ng nahiram May dibidendo kada taon P100,000.00 Life Insurance Naka insure ang mga loan P100 incentive recruitment (P50 share capital at P50 savings deposit)

Benepisyo mula sa Kooperatiba:

Benepisyo mula sa Kooperatiba May Scholarship Program sa ilalim ng Simbayanan ni Maria Community Foundation, Inc. Medical/Dental/Optical Services Job Fair Nagbibigay ng Livelihood ,Entrepreneurial and Management trainings and seminars Maaring ilipat ang account ng namayapang kamay-ari sa kanyang mahal sa buhay .

authorStream Live Help