PSIKO GELA AURKEZPENA behin betikoa

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

psikomotrizitateko aurkezpena

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

PSIKOMOTRIZITATE GELA LA SALA DE PSICOMOTRICIDAD

Slide2:

Psikomotrizitateak haurrari hitza ematen dio.Hitzaren bidez, baina gehienbat gorputzaren mugimenduaren bidez.Eta horretarako espazio zein giro egokia prestatu dugu,seguru sentitu dadin eta segurtasun horretatik landu ditzan bere beldur edo eta bere ilusio eta desioak

Slide3:

  La psicomotricidad le da la palabra al niño-niña; mediante la palabra, pero sobre todo con el movimiento. Y para ello hemos preparado un espacio y un ambiente adecuado, para que el niño-niña desde esa seguridad pueda trabajar sus miedos y o sus deseos e ilusiones.

Slide4:

Psikomotrizitatea haurraren adierazpen motorean zentratzen da.Mugimendua eta emozioaren arteko harremana bultzatzen du, modu askean. Haurrak munduan egon eta izateko modua lantzeko aukera du psikomotrizitate gelan. Bi arau soilik ditu: MINIK EZIN DA EMAN ETA MINIK EZIN DA HARTU. Beraz, beste guztia librea da, librea da norbera izatea, bere osotasunean bizitako bizipenak jolasen bitartez birbizitzea.Eta horrek oinarri emozional, kognitibo eta fisikoa eraikitzeko aukera emango dio.

Slide5:

La psicomotricidad se centra en la expresividad motriz del niño-niña. Fomenta la relación entre el movimiento y las emociones de una manera libre. El niño-niña puede trabajar su manera de ser y estar en el mundo en el aula de psicomotricidad. Sólo tiene dos normas: NO PUEDE HACER DAÑO NI RECIBIR DAÑO . Por lo tanto, todo lo demás es libre; es libre ser uno mismo-una misma,y mediante el juego revivir todo lo vivido en su integridad. Todo ello le ayudará a construir las bases emocionales, cognitivas y físicas.

Slide6:

Haurra psikomotrizitate gelara pozik edo zalantzaz beteta datorrenean, sentimendu horiek gorputzean islatzen ditu (irribarrea, burua behera,ziurtasuna, mugimendu motelak…) eta baita ere pentsamenduan (isiltasuna, hitz egiteko gogoa…) BERAZ EZ DUGU AHAZTU BEHAR GORPUTZA PERTSONA DELA ETA BERE KOMUNIKATZEKO TRESNA NAGUSIA , GORPUTZA DELA.

Slide7:

  El niño o la niña cuando va a la sala de psicomotricidad, alegre o con dudas, refleja todos sus sentimientos mediante el cuerpo (sonrisa, cabizbajo seguridad, movimientos lentos,…)y mediante sus pensamientos ( silencio o ganas de hablar..) POR LO TANTO NO PODEMOS OLVIDAR QUE EL CUERPO ES PERSONA Y QUE SU MAYOR HERRAMIENTA PARA COMUNICAR ES EL CUERPO.

Slide8:

Pertsona eta kasu honetan haurrarekiko errespetua da psikomotrizitatearen oinarria. Haurra bere historiaren protagonista bezala ikusten dugu eta bere garapenaren erritmoa errespetatzen saiatuko gara, mugitzeko plazeretik pentsatzeko plazerera ko bidea egin dezan, hau da, bere heldutasunerako ibilbidean lagunduz. La persona y en este caso el respeto hacia el niño y la niña es la base de la psicomotricidad. Vemos al niño-niña como protagonista de su historia y respetamos su ritmo de desarrollo, para que vaya del placer del movimiento al placer del pensamiento, esto es ,ayudarle en su proceso de maduración.

Slide9:

SARRERAKO ERRITUALA : ARAUAK GOGORATZEN DITUGU: “EZIN DA MINIK EGIN ETA EZIN DUGU MINIK HARTU” RITUAL DE ENTRADA: RECORDAMOS LAS NORMAS: “NO SE PUEDE HACER DAÑO Y NO SE DEBE RECIBIR DAÑO”

Slide11:

ARGAZKIA HORMA BOTATZEN HORMA BOTA

Slide13:

HORMA bota ondoren, beraien bizipenak modu sinbolikoan adierazten dituzte …………

Slide14:

Después de derribar la PARED, expresan sus vivencias de un modo simbólico ……..

Slide20:

…........................edo mugimenduaren bitartez.

Slide21:

……….o mediante el movimiento

Slide27:

IRTEERAKO ERRITUALA: Bertan bizitakoa modu ezberdinetan adieraztea: EGURRAK, MARRAZKIA ,PLASTILINA edo eta IPUINA

Slide28:

RITUAL DE SALIDA: Expresar lo vivido en la sala de diferentes maneras , MADERAS, DIBUJO ,PLASTILINA o CUENTO .

Slide32:

MARRAAZKIA EGITEN

Slide34:

HARRERA, ENTZUTEA eta ARDURA gure filosofiaren kontzeptu biziak dira, haurraren pertsonarengan sinesten dugulako La ACOGIDA, la ESCUCHA, el CUIDADO son conceptos vivos de nuestra filosofía porque creemos en la persona del niño-niña. Mila esker.

authorStream Live Help