Aile içi Şiddet sunusu ( omü ) (p-s-f)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Şiddet; temel dürtü ve varoluş gereği savunma veya karşı savunma harici daha çok insanlarda ve topluluk halinde yaşayan hayvanlarda grup içi otorite sağlamak için diğerinin varlığını tehdit unsuru görmek ve onu bu konuda denemek daha doğrusu sindirmek için karşı tarafa uygulanılan zarar vermeye yönelik psikolojik davranış türüdür.

Comments

Presentation Transcript

AİLE İÇİ ŞİDDET : 

AİLE İÇİ ŞİDDET

Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. : 

Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür.

Aile İçi Şiddet : 

Aile İçi Şiddet Aile içi şiddet; bireylerin yaralanmasına, sindirilmesine, öfkelendirilmesine veya duygusal baskı altına alınmasına yol açan fiziksel veya herhangi bir şekildeki hareket, davranış veya muamele olarak ele alınabilir. Şiddet dövme, yaralama, sakat bırakma, cinsel saldırı, tecavüz, ensest, öldürme şeklinde olabildiği gibi sözlü, duygusal ve zihinsel olarak da görülebilmektedir. Kısaca şiddet, fiziksel, cinsel veya psikolojik olarak yaşanabilir.

Slide 4: 

Aile İçi Şiddet Şekilleri: Fiziksel Şiddet Sözlü Şiddet Toplumsal İlişkileri Sınırlayıcı Şiddet Cinsel Şiddet Ekonomik Şiddet

Slide 5: 

Türkiye’de 300 evli kadın üzerinde yapılan bir araştırmada: %57’si fiziksel %36’sı duygusal %32’si ekonomik %30.7’si cinsel %29.3’ünün sözel şiddete maruz kaldığı tespit edildi.

Aile İçi Şiddetin Sebepleri: : 

Aile İçi Şiddetin Sebepleri: FAKİRLİK

Slide 7: 

GÜÇ VE KONTROL İSTEĞİ

Slide 8: 

ALKOL

Slide 9: 

UYUŞTURUCU

Slide 10: 

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Slide 11: 

KÜLTÜR

Slide 12: 

DEĞİŞİM

Slide 13: 

SOSYAL ÖĞRENME

Slide 14: 

Eğer bir çocuk sürekli eleştirilirse, Kınama ve ayıplamayı öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse, Kavga etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk alay edip aşağılanmışsa, Sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmişse, Kendini suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk desteklenip yüreklendirilmişse, Kendine güven duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse, Adil olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüşse, Kendini savunmayı öğrenir. Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse, Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.”

Slide 15: 

Kıskançlık ve yoğun kaybetme korkusu. Kıskançlık ve yoğun kaybetme korkusu. İstekleri yerine gelmediğinde aşırı tepki. Kendi ihtiyaçları, duyguları ve isteklerinin daha önemli olduğuna inanma. Gerçekçi olmayan beklentiler. Aşırı alınganlık. Düşük benlik saygısı Şiddete başvuran kişilerde sık sık şu özellikler görülür:

Slide 16: 

Sorunları için başkalarını suçlama eğilimi. Ani duygu değişimleri. Davranışlarının başkaları üzerindeki olumsuz etkilerini görmezden gelme ve kabul etmeme. Aile kurumu içindeki veya toplumdaki cinsiyet ayırımcılığı kalıplarından yararlanma. Şiddeti arttırabilecek diğer etkenlerden birine sahip olma: Alkol veya madde bağımlılığı, ruhsal rahatsızlıklar.

Slide 17: 

Şiddete Maruz Kalan Kadının Psikolojik Durumu: Kadının “Her şey o kadar kötü değil” biçimindeki duygusal tonu Kadının dayak yemesiyle ilgili utanma duygusu İzole olma

Slide 18: 

Çevreden yetersiz geri bildirim ve destek alma Erkeğe bağımlılık ve kendi ile ilgili eşinin yaptığı değerlendirmelerin doğru olduğuna inanma. Benlik saygısının azalması ve kendi durumunu gerçekçi olarak Değerlendirmekten uzaklaşması Utanma ve kendini suçlama İzole olma

Slide 19: 

Çaresizlik Suçluluk duygusunun içselleştirilmesi Çelişkili duygular

Slide 20: 

Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Danışma Hizmetleri

Slide 21: 

Şiddete Maruz Kalan Kadına Kriz Müdahalesi

Slide 22: 

Türkiye’de Aile İçi Şiddete Karşı Tutum

Slide 23: 

Aile İçi Şiddeti Önlemeye Yönelik Öneriler

authorStream Live Help