Envanterler ders 6

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

bireyi tanıma teknikleri, envanterler

Comments

Presentation Transcript

DERS-06 : 

DERS-06 ENVANTERLER Yrd. Doç.Dr. Müge Yılmaz

ENVANTER TÜRLERİ : 

ENVANTER TÜRLERİ Kişilik Envanterleri İlgi Envanterleri Tutum Envanterleri

Envanterlerin Bazı Sorunları : 

Envanterlerin Bazı Sorunları “Orta Yol” cevap verme ve “Boş Bırakma” Yanıltma Hatası (Faking) Sosyal Kabul Hatası (Social Desirability)

Kişilik Envanterleri : 

Kişilik Envanterleri Kişiliğin Tanımı Kişilik Envanterlerinin Nitelikleri Ülkemizde Kullanılan Bazı Kişilik Envanterleri Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri(MMPI) Edwars Kişilik Envanteri Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE) Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri 16 Kişilik Faktörü Envanteri Beck Depresyon Envanteri Kendini Kabul Envanteri Zung Depresyon Ölçeği Reynolds Ergen Depresyon Ölçeği Problem Tarama Envanteri

İlgi Envanterleri : 

İlgi Envanterleri İlginin Tanımı İlginin Gelişimsel Niteliği İlgi Envanterlerinin Nitelikleri Meslek İlgi Alanları ve Envanterler İlgi Envanterlerinin Geliştirilmesine İlişkin Yaklaşımlar İlgi Envanterlerinin ve Sonuçların Kullanılması İlgi Envanterlerinin Kullanılmasında Dikkat edilecek Hususlar

Tutum Envanterleri : 

Tutum Envanterleri Tutumun Tanımı ve Niteliği Tutumların Boyutları Tutum Envanterlerinin Nitelikleri Tutum Ölçeği Geliştirme Yaklaşımları

DERS SONU : 

DERS SONU

authorStream Live Help