anket ders 5

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

bireyi tanıma teknikleri

Comments

By: yasmin87 (120 month(s) ago)

thanks

Presentation Transcript

DERS-05: 

DERS-05 ANKET Yrd. Doç. Dr. Müge Yılmaz

Anket ile Bilgi Toplamanın Avantajları: 

Anket ile Bilgi Toplamanın Avantajları Anketle daha geniş bir kitleye ulaşılabilir. Veri toplamanın maliyeti diğer yöntemlere göre biraz daha düşük olabilir. Örneklemin evreni temsil etme gücü artırılabilir, bulguların dış geçerliliği de buna paralel olarak artar. Anket, kişi tarafından bireysel olarak başkalarının etkisi olmaksızın doldurulma olasılığı yüksek olduğu için verilerin objektifliği artar. Anket soruları cevaplayan kişiye yazılı olarak verildiği için cevapların kontrolünü tekrar tekrar yapabilir. Bu da cevapların güvenilirliğini arttırır. Anketteki sorular kapalı uçlu ise verilerin analizi kolayca yapılabilir, madde güvenilirliği ve geçerliliği saptanabilir.

Anketle Bilgi Toplamanın Sakıncalı Yönleri: 

Anketle Bilgi Toplamanın Sakıncalı Yönleri Okuma yazma bilmeyenlere uygulanamaz. Okuma yazma bilmeyenlere bireysel olarak sözlü uygulanması da çok zaman alır. Örneklem küçüldüğü için cevaplanmış ankete dayalı verilerden elde edilen sayısal verilerin evreni temsil etme gücü azalır. Toplu uygulama dışında anketi cevaplayan kişinin sorunları anlayamadığı durumlarda, anketi gönderen araştırıcının açıklama isteme olanağı yoktur. Anket sorularındaki anlaşmazlık anketle veri toplamanın önemli sakıncalarından biridir.

Genelde Soru Türleri: 

Genelde Soru Türleri Soruyu soran kimse, sorunun cevabını bildiği halde karşısındakinin bilgi düzeyini ölçmek amacıyla soruyu araç olarak kullanmaktadır. Genellikle başarı ve yetenek testlerinde kullanılır. Soruyu soran kimse, sorunun cevabını bilmemektedir. Soruyu sorduğu bireyin cevapları bildiğine ve sorunun çeşitli cevapları arasından özel durumlarına uygun olankişisel cevabı ayırt ederek, istenen bilgiyi vereceğine inanmaktadır.Anket soruları bu türdendir.

Anket Sorularının Türleri: 

Anket Sorularının Türleri Kapalı Uçlu Sorular Açık Uçlu Sorular Kapalı ve Açık karışımı Sorular Derecelendirmeli Sorular

Anket Sorularının Hazırlanması: 

Anket Sorularının Hazırlanması Sorular mesajı kişiye iletecek şekilde olabildiğince açık seçik bir anlatımla hazırlanmalı, sözcükler kesin olmalı, farklı anlamlara gelecek sözcüklerden kaçınılmalıdır. Koşullandırıcı, kişiyi yönlendirici ya da ön yargılara dayalı sorular sorulmamalıdır. Soru sayısı grubun anlayış ve eğitim düzeyine göre olmalıdır. Soru türleri araştırmanın amacına göre seçilmelidir. Dosyalarda hazır bulunan ve bilinen bilgiler yerine yeni bilgiler soru olarak sorulmalıdır. Uygulanan kişilerin yazma ve ifade etme zamanını “ en aza” indirecek şekilde kısa olmalı, kapalı uçlu sorular tercih edilmelidir. Bir “deneme formu” hazırlanmalı ön denemesi yapılmalı süre hesaplanmalı,ve yarım saati geçmemelidir.

Anketlerin Düzenlenmesi: 

Anketlerin Düzenlenmesi Soruların yeri ve sırası en uygun şekilde sıralanmalıdır. Anketi cevaplandıran kişiye ilişkin kimlik bilgiler anketin baş tarafına , eğer cevap kağıdı kullanılacaksa cevap kağıdının baş tarafına konulmalıdır. Anketin genel görünüşü, baskısı, soru düzeni cevaplandıran kişiye sıkıntı yaratmayacak şekilde açık olmalıdır. Anketin ön kapağında “Açıklama” olmalıdır.

Anketlerin Uygulanması: 

Anketlerin Uygulanması Anketlerin gruba uygulanması Anketlerin Bireysel Görüşme yoluyla Uygulanması Posta İle Yollayarak Anket Uygulanması Anketlerin Telefon Görüşmesi ile Uygulanması

Anketlerin Geçerliliği: 

Anketlerin Geçerliliği Her soru incelenmekte olan konu ve ölçülecek hedeflerle ilgili olmalıdır. Böylece “kapsam geçerliği “ sağlanabilir. Hazırlanan anketle ilgili olarak bu konuda uzman olanların görüşleri alınmalıdır. Anket bir “ön deneme anketi “ olarak hazırlanmalı , ilerde uygulanacak bireylerden oluşan 35-40 kişilik bir grupta denenmelidir. Anketlerde soruya verilecek seçeneklerin uygunluğunu sağlamak için , sadece soru kökleri, açık uçlu soru olarak bir gruba verilip yazı olarak cevap vermeleri istenebilir. Alınan cevaplardan o soruya ilişkin seçeneklerin hazırlanmasında yararlanılabilir. Ankete verilen cevapların doğruluğu, bazı hallerde diğer kaynaklarla karşılaştırılmak suretiyle kontrol edilebilir.

Anketin Güvenirliği: 

Anketin Güvenirliği Güvenirlik bir ölçme aracının, ölçme sonuçlarındaki kararlılık derecesidir. Anketlerin güvenirliğini bulmada en uygun yöntem ”anketin tekrarı” yöntemidir.

Slide11: 

DERS SONU

authorStream Live Help