VNET Presentation Thai

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: newricher (94 month(s) ago)

รายละเอียดดีมาก

Presentation Transcript

Slide 1:

โอกาสทางธุรกิจ

Slide 2:

ยินดีต้อนรับสู่ ครอบครัววีเน็ต

Slide 3:

เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ Information Web, Feeds, Search Communication IM, SMS, email, Social Networking Entertainment Music, Radio, TV, Games Navigation Map, Routing, Navigating, Locating Capture/Share Photo, Video, Share / Upload Office/Work Office / Business Applications Transaction Banking, eWallet , Commerce Rewards/Gifts Reward Points, Discount Vouchers, Shopping Coupons, Gifts Certificates

Slide 4:

ข้อมูลการใช้เทคโนโลยี ประชากร 60 ล้านคน มีจำนวนผู้ใช้เทคโนโลยีดังนี้ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต มือถือ 17.9 ล้านคน 12.3 ล้านคน 34.8 ล้านคน 29.3 % 20 % 56.8 %

Slide 5:

ข้อมูลการใช้เทคโนโลยี สัดส่วนจำนวนผู้ใช้มือถือ ต่อพื้นที่ พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ % การใช้ 50.2 % ภาคใต้ 52.6 % ภาคเหนือ 54.8 % ภาคกลาง 62.3 % กรุงเทพมหานคร 75.5 %

Slide 6:

ภาพรวมการใช้มือถือของประชากร ทั่วประเทศไทย ( ปี 2552 )

Slide 7:

ข้อมูลการใช้เทคโนโลยี อัตราการเจริญเติบโตของผู้ใช้มือถือในกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2548 จำนวนผู้ใช้ % การเติบโต 21 ,700,000 36.7% 254 9 2 4,740,000 41.6% 25 50 2 8,290,000 47.2% 25 51 31,860,000 52.8% 25 52 34,800,000 56.8% จำนวนผู้ใช้ จำนวนผู้ใช้

Slide 8:

ครอบครัววีเน็ต นวัตกรรมของวีเน็ต ซึ่งจะทำการเปลี่ยนแนวคิดจาก “ การใช้โทรศัพท์ที่จะก่อเกิดค่าใช้จ่าย ” ให้กลายเป็น “ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะก่อให้เกิดโอกาสสร้างรายได้ ” สร้างรายได้ที่เรียกว่าเสือนอนกินให้แก่สมาชิก วีเน็ต คือ ชุมชนที่ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

เกี่ยวกับเรา:

เกี่ยวกับเรา วีเน็ตได้เปิดตัวที่อินโดนีเซียในปี 2006 โดย พีที อีราเทล มีเดีย ดีสทรินโด ภายในเวลาเพียงแค่ 3 ปี จำนวนสมาชิกในอินโดนีเซีย มีมากถึง 1 ล้านราย และได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการประสบผลสำเร็จของการเกิดขึ้นของผู้คนที่มีรายได้ (รายได้แบบเสือนอนกิน) อย่างไม่น่าเชื่อ ในปัจจุบัน พีที อีราเทล มีเดีย ดีสทรินโด ด้วยความร่วมมือกับคู่ค้าภายในประเทศ คือ บริษัท วีเน็ต โกบอล จำกัด ได้นำเสนอ วีเน็ตแก่ท่าน ด้วยความชอบธรรมตามกฎหมายให้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยใบอนุญาติจัดตั้งบริษัทเลขที่ : 0105553062305

ศักยภาพทางธุรกิจของวีเน็ต:

ศักยภาพทางธุรกิจของวีเน็ต จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยทั้งหมด ประมาณ 35 ล้านคน ( 60 % ของจำนวนประชากร ). การเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นความต้องการที่สำคัญที่สุด ไม่ขึ้นกับสถานที่และเวลา

จุดแข็งทางธุรกิจของวีเน็ต:

จุดแข็งทางธุรกิจของวีเน็ต สินค้า สินค้าของวีเน็ตเป็นความต้องการหลักและไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน เติมเงินมือถือ และ ชำระค่าใช้จ่ายผ่านมือถือ โครงสร้างธุรกิจ นวัตกรรมล่าสุดของแผนการตลาด ที่เรียกว่า Viral Marketing ได้ทำการทดสอบและพิสูจน์แล้ว เทคโนโลยี ได้ทำการทดสอบและพิสูจน์แล้ว และผ่านประสบการณ์มามากที่สุด ณ ขณะนี้ มีเทคโนโลยี และ กำลังคนที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจนี้

ผู้ให้บริการในระบบวีเน็ต:

ผู้ให้บริการในระบบวีเน็ต

ผลประโยชน์ของสมาชิกวีเน็ต:

ผลประโยชน์ของสมาชิกวีเน็ต สามารถเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ( หรือของคนอื่น ) ได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้รับ รางวัล และ โบนัส มากมาย โอกาสทางธุรกิจ

ระบบวีเน็ตทำงานอย่างไร?:

ระบบวีเน็ตทำงานอย่างไร ? ลงทุนค่าธรรมเนียมเพียง 999 บาท ทำธุรกรรมเพียง 1 ครั้งต่อเดือน สรรหาสมาชิก 3 คนหรือมากกว่า ( สมาชิกแนะนำสมาชิก )

Slide 15:

เติมให้เต็มโดยระบบ

โบนัสวีเน็ต:

โบนัสวีเน็ต โบนัส ผู้อุปถัมภ์ โบนัส ตาม เป้าหมาย โบนัส พิเศษสำหรับ ผู้อุปถัมภ์ โบนัส รางวัล โบนัส การทำรายการ

โบนัสวีเน็ต:

A. โบนัสผู้อุปถัมภ์ : 250 บาท ต่อ สมาชิก เมื่อคุณแนะนำบุคคลใดๆเข้ามาสู่ครอบครัววีเน็ต คุณจะได้รับโบนัสการแนะนำ 250 บาท ต่อ 1 สมาชิกที่คุณแนะนำ โบนัสวีเน็ต

โบนัสผู้อุปถัมภ์:

โบนัสผู้อุปถัมภ์

Slide 19:

โบนัสวีเน็ต B. โบนัสตามเป้าหมาย (10 ระดับปฏิบัติการ ) ทุกๆสมาชิกใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้าในเครือข่ายของคุณภายในขอบเขต 10 ระดับปฏิบัติการ จะทำให้คุณได้รับโบนัสตามเป้าหมายที่มีมูลค่าถึง 155,001 บาท โบนัสตามเป้าหมายจะถูกคำนวณจาก 1.75 บาท x จำนวนสมาชิกระดับล่างในสายงานของคุณ

โบนัสตามเป้าหมาย:

โบนัสตามเป้าหมาย

ตารางโบนัสที่เป็นไปได้:

ตารางโบนัสที่เป็นไปได้

Slide 22:

โบนัสวีเน็ต ถ้าสมาชิกที่ท่านอุปถัมภ์อยู่ ได้ทำการอุปถัมภ์สมาชิกใหม่ขึ้นมาอีกในฐานะสมาชิกระดับล่างในสายของเขาภายใน 10 ระดับปฏิบัติการของคุณ คุณจะได้รับโบนัสพิเศษสำหรับผู้อุปถัมภ์ที่มีมูลค่าเป็นไปได้ถึง 287,859 บาท จากแต่ละเครือข่ายของสมาชิกที่ท่านได้ทำการอุปถัมภ์โดยตรง โบนัสพิเศษสำหรับผู้อุปถัมภ์นี้จะถูกคำนวณจาก 3.75 บาท X จำนวนสมาชิกระดับล่างในสาย C. โบนัสพิเศษสำหรับผู้อุปถัมภ์ (10 ระดับปฏิบัติการ)

โบนัสพิเศษสำหรับผู้อุปถัมภ์:

โบนัสพิเศษสำหรับผู้อุปถัมภ์ ** หมายเหตุ : คุณจะได้รับโบนัสนี้เมื่อดาวน์ไลน์ของคุณมีการอุปถัมภ์สมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่อง ดาวน์ไลน์ของคุณ >>> เครื่องหมายสีแดง

ตารางโบนัสที่เป็นไปได้:

ตารางโบนัสที่เป็นไปได้

Gifts can be money or goods:

Gifts can be money or goods ระดับ 5 ครบถ้วน – เงินสด มูลค่า 12,500 บาท ระดับ 6 ครบถ้วน – เงินสดหรือชุดคอมพิวเตอร์ มูลค่า 25,000 บาท ระดับ 7 ครบถ้วน – เงินสด หรือมอเตอร์ไซค์ มูลค่า 50,000 บาท ระดับ 8 ครบถ้วน – เงินสดหรือท่องเที่ยวต่างประเทศ มูลค่า 150,000 บาท ระดับ 9 ครบถ้วน – เบี้ยบำนาญ + เข็มกลัดทองคำ ระดับ 10 ครบถ้วน ถ้าหากสำเร็จภายในเวลาลงทะเบียนดังนี้ ไม่เกิน 12 เดือน จะได้รับเงินสดหรือรถหรู มูลค่า 2,500,000 บาท 12 ถึง 24 เดือน จะได้รับเงินสดหรือรถยนต์ มูลค่า 1,400,000 บาท 24 ถึง 36 เดือน จะได้รับเงินสดหรือรถยนต์ มูลค่า 900,000 บาท 36 ถึง 48 เดือน จะได้รับเงินสดหรือรถยนต์ มูลค่า 700,000 บาท 48 เดือนและมากกว่านั้น จะได้รับเงินสดหรือรถยนต์ มูลค่า 500,000 บาท โบนัสวีเน็ต D. โบนัสรางวัล

โบนัสรางวัล:

โบนัสรางวัล โบนัส จะถูกมอบให้สมาชิกผู้ซึ่ง อุปถัมภ์สมาชิกใหม่อย่างน้อย 3 ราย และทำตามกฏเกณฑ์ความรับผิดชอบของสมาชิกในเดือนที่สมาชิกท่านนั้นบรรลุระดับครบถ้วนของเขา ถ้าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข โบนัสจะถูกส่งผ่านขึ้นไป ( ถูกโอนให้กับผู้อุปถัมภ์โดยตรงของเขาผู้ซึ่งทำตามกฏเกณฑ์ที่กล่าวไว้ด้านบนอย่างครบถ้วน

โบนัสวีเน็ต:

ท่านจะได้รับโบนัสการทำรายการทั้งจาก การเติมเงิน และ เอ็มเพย์เม็นต์ สมาชิกแต่ละคนในเครือข่ายของท่านจะต้องทำรายการในแต่ละเดือนอย่างน้อย 1 ครั้ง ไม่ว่าจะด้วยจำนวนเงินเท่าไร (นอกเสียจากว่าท่านจะเข้าถึงระดับ 9 ครบถ้วนแล้ว) โบนัสจากการทำรายการจะถูกประมวลผลบนพื้นฐานของ 12 ระดับปฏิบัติการจากสมาชิกทั้งหลายในเครือข่ายของท่าน โบนัสวีเน็ต E. โบนัสการทำรายการ ( 12 ระดับปฏิบัติการ )

Slide 28:

* การคำนวณอ้างอิงจากการเติมเงินด้วย มูลค่า 50 บาท สำหรับแต่ละรายการ โบนัสการทำรายการเติมเงิน จะเป็น 2% จากมูลค่าในการเติมเงิน แบ่งเป็น 10 ระดับปฏิบัติการ และแต่ละรายการในการเติมเงินด้วยมูลค่ามากกว่า 50 บาท ส่วนแบ่งโบนัสคงที่จะเป็น 0.1 บาทสำหรับระดับที่ 11 และ 12 ท่านจะไม่ได้รับโบนัสถ้าท่านทำการเติมเงินด้วยมูลค่าน้อยกว่า 50 บาทสำหรับแต่ละรายการ

Slide 29:

โบนัสจากการทำรายการ m-Payment คือ 2 บาท ที่จะถูกแบ่งให้กับ 10 ระดับปฏิบัติการ และสำหรับระดับที่ 11 และ 12 โบนัสจะเป็น 0.1 บาทสำหรับแต่ละระดับ

Slide 30:

โปรแกรมวีเน็ตสตาร์

Slide 31:

โปรแกรมวีเน็ตสตาร์ นอกเหนือจากโบนัสมาตรฐานที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ สมาชิกวีเน็ตทุกรายมีโอกาสที่จะได้รับตำแหน่ง วีเน็ต “ สตาร์ ” และได้รับโบนัสพิเศษเมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ถึงระดับ 5 ครบถ้วนแล้ว จำนวนเครือข่ายในขณะที่ถึงระดับ 5 ครบถ้วนที่ถูกนับในขอบเขตไม่จำกัด มีจำนวนสมาชิกถึงอย่างน้อย 3000 ราย (สมาชิกหลังจากที่ถึง ระดับ 5 ครบถ้วนจะไม่ถูกนับ) หรือ จำนวนโบนัสทั้งหมด เมื่อถึง 15,000 บาท (นอกเหนือจากโบนัสรางวัล) หลังจากถึงระดับ 5 ครบถ้วน สร้างให้วีเน็ตสตาร์ 1 จำนวน 3 ราย ภายใต้เครือข่ายของท่าน (ในขอบเขตเครือข่าย 12 ระดับ) ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นวีเน็ตสตาร์ 2, 3 และ 4 จากวีเน็ตสตาร์ทุกราย ท่านจะได้รับ 2 โบนัสพิเศษ ซึ่งก็คือ : โบนัสความเป็นผู้นำ & สตาร์

โบนัสความเป็นผู้นำ:

โบนัสความเป็นผู้นำ คือ โบนัสที่ให้ทุกเดือนแก่วีเน็ตสตาร์ในรูปแบบของค่าสัมปทานที่ได้จากการขายชุดสมาชิกในประเทศทั้งหมด มูลค่าทั้งหมดของโบนัสที่กระจายออกไปทุกเดือน คือยอดขายทั้งหมดของชุดสมาชิกในประเทศที่ขายได้ x 5 บาท มูลค่าโบนัสความเป็นผู้นำของสตาร์ 1 = 25%, 2=25%, 3=25%, 4=25% หารด้วยจำนวนสมาชิกสตาร์ในระดับเดียวกัน ทุกสตาร์ต้องรักษาโบนัสให้สูงกว่ามูลค่าตามคุณสมบัติ ในการที่จะได้รับโบนัสความเป็นผู้นำในเดือนถัดไป โบนัสความเป็นผู้นำ จำนวนโบนัสตามคุณสมบัติที่จะต้องได้รับเพื่อที่จะได้โบนัสความเป็นผู้นำ คือ Star 1 = 15,000 บาท Star 2 = 25,000 บาท , Star 3 = 75,000 บาท , Star 4 = 150,000 บาท

โบนัสที่ได้คุณสมบัติสตาร์ :

โบนัสที่ได้คุณสมบัติสตาร์ คือ โบนัสที่ให้กับสมาชิกรายใดก็ตามที่ได้ตำแหน่งสตาร์ เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวีเน็ตในรูปแบบของเงินอุดหนุนในการได้เป็นเจ้าของพาหนะหรูและบ้านเป็นจำนวน 20% , 30% หรือ 40% ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โบนัสที่ได้คุณสมบัติสตาร์ สตาร์ 1 - เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซด์ มูลค่า 75,000 บาท สตาร์ 2 - เป็นเจ้าของรถยนต์ มูลค่า 750,000 บาท สตาร์ 3 - เป็นเจ้าของรถยนต์หรู มูลค่า 1,500,000 บาท สตาร์ 4 - เป็นเจ้าของบ้านหรู มูลค่า 5,000,000 บาท

Slide 34:

เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ของวีเน็ต

ข้อแนะนำในการติดตั้งวีเน็ตโมบายล์ชิป:

1. ปิดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อทำการเตรียมซิมการ์ดและวี-เน็ตโมบายล์เม็มเบรน 2. ดึงวี-เน็ตโมบายล์เม็มเบรนออกจากบัตรสมาชิกวี-เน็ต 3. ดึงสติกเกอร์ที่ติดอยู่ด้านหลังของวี-เน็ตโมบายล์เม็มเบรนออก 4. แปะโมบายล์เม็มเบรนลงด้านบนของซิมการ์ดตามภาพ 5. ดึงพลาสติกป้องกันออก 6. ใส่ซิมการ์ดที่มีเม็มเบรนติดอยู่กลับเข้าไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ข้อแนะนำในการติดตั้งวีเน็ตโมบายล์ชิป

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนสมาชิก (ครั้งเดียวเท่านั้น) :

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนสมาชิก (ครั้งเดียวเท่านั้น) 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า วี-เน็ตโมบายล์เม็มเบรนได้ถูกติดตั้งบนซิมการ์ดของท่าน 2. เปิดเครื่องและรอจนกว่าจะมีข้อความแสดงคำว่า “Welcome to V-Net mobile” 3 . ถ้าหากหน้าจอไม่แสดงข้อความ “ Welcome...” ให้ทำการติดตั้งเม็มเบรนอีกครั้ง ( ปรับเปลี่ยนตำแหน่งในการติดตั้งเม็มเบรน ) 4 . ถ้าหากการติดตั้งเม็มเบรนประสบความสำเร็จแล้ว ท่านจะถูกกำหนดให้ใส่รหัสผ่าน (Password) ของ วี-เน็ตโมบายล์ ในครั้งแรกรหัสผ่านคือ “123456” ( เลข 6 ตัว ) Mobile รหัสผ่านของมือถืออาจจะแตกต่างจากรหัสผ่านของวี-เน็ตได้ เพื่อความปลอดภัยกรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีผ่านเมนู “Setup” 5. ช่องทางในการส่งข้อมูลที่ตั้งไว้ให้คือ “SMS” ท่านสามารถเปลี่ยนได้ผ่านเมนู “Setup”

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนสมาชิก (ครั้งเดียวเท่านั้น) :

6. ท่านสามารถเปลี่ยนช่องทางในการส่งข้อมูลได้ดังนี้ (ทางเลือก) ถ้าหากว่าโทรศัพท์ของท่านรองรับเทคโนโลยี GPRS ให้ทำการตั้งค่าช่องทางในการส่งข้อมูล/วิธีการส่ง a. GPRS/WAP : หากมือถือของท่านรองรับระบบ GPRS หรือ 3G สำหรับการเริ่มการใช้งานแบบ GPRS บนมือถือ กรุณาทำตามข้อแนะนำในการตั้งค่าตามเมนู “setting GPRS” บนวี-เน็ตโมบายล์ของท่าน หากไม่สำเร็จกรุณาติดต่อผู้ให้บริการของท่าน b. SMS : หากมือถือของท่านไม่รองรับระบบ GPRS หรือท่านต้องการย้ายข้อมูลทั้งหมดจากวี-เน็ตโมบายล์ไปยังระบบให้บริการวี-เน็ตเอสเอ็มเอส : ( คำเตือน ) วี-เน็ตจะคิดค่าส่ง SMS ตอบกลับในอัตรา บาท/ข้อความ 7. ถ้าหากการตั้งค่าของท่านไม่ประสบความสำเร็จ ท่านสามารถเริ่มทำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นที่ 1 หรือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้า 8. หากท่านมีปัญหากับระบบ GPRS / ไม่มีสัญญาณ ท่านสามารถกลับไปตั้งค่าใช้ช่องทาง SMS ได้ด้วยตัวเอง ข้อแนะนำในการลงทะเบียนสมาชิก (ครั้งเดียวเท่านั้น)

วิธีการเปลี่ยนรายการภาษา :

วิธีการเปลี่ยนรายการภาษา เลือกรายการตั้งค่าแล้วเลือกตัวเลือกภาษา จะมีอยู่ 2 ภาษาให้เลือกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

Slide 39:

ตัวเลขล่าสุดของเดือนที่สมาชิกปิดยอด ถ้าไม่มีจำนวนแต้มในเดือนที่แล้ว จะทำให้โบนัสรายเดือนถูกคำนวณตั้งแต่วันปิดยอด / การทำ รายการในเดือน ตัวอย่าง การคำนวณโบนัสในเดือนธันวาคม : สมาชิกที่ในเดือนพฤศจิกายนไม่ได้ทำจุดปิด แต่แล้วดำเนินการทำธุรกรรมในวันที่ 10 ธันวาคมจำนวนสมาชิกสูญเสียโอกาสที่จะได้รับโบนัสรายเดือนและโบนัสจะกลับเริ่มต้นจาก 10 เดือนธันวาคม * * คำอธิบายสถานะแอคทีฟ X = สมาชิกที่ไม่ทำรายการเติมเงิน( TOP UP ) จากการคำนวณเดิมของโบนัสรายเดือนนั้น , คุณจะไม่ได้รับเงินโบนัสจากรายการเครือข่ายชั้นที่ 13 , 14 และหลังจากนั้นเพราะโบนัสถูกจำกัดในขอบเขต 12 ชั้น ในขณะเดียวกันตามการคำนวณใหม่ของโบนัสรายเดือนคุณจะได้รับโอกาสที่จะได้โบนัสจากการทำธุรกรรม TOP UP ของเครือข่ายในชั้ 13 และ 14 หากสมาชิกในชั้น 2 และชั้น 5 ไม่ทำงาน 12 ชั้นโดยปกติ แต่ยังคงแอคทีฟในขอบข่าย 12 ชั้น (ให้ดูคำอธิบายสถานะแอคทีฟ ) เพื่อที่คุณจะได้รับโอกาสที่จะได้รับโบนัสรายเดือนจากปกติ 12 ชั้น แต่อยู่ในช่วง 12 ชั้นที่แอคทีฟ ** หมายเหตุ ถ้าเมื่อเดือนที่แล้วคุณยังไม่ได้ทำคะแนนใกล้จะแนะนำให้ทันทีทำ TOP UP รายการ (จุดปิด) เพื่อให้คุณไม่เสียสิทธิในการรับโบนัสรายเดือน

Slide 40:

โบนัสในเดือนที่ N จะถูกนับตั้งแต่รายการจากวันที่ 29 ของเดือนที่ N-1 จนถึงวันที่ 28 ของเดือนที่ N และจ่ายให้ได้ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนที่ N+1 โดยเงื่อนไขในการจ่ายเงินโบนัสเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกคือ ถ้าหากโบนัสของท่านน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท มันจะถูกเติมเข้าไปในกระเป๋าเงินของท่านที่วีเน็ตโดยอัตโนมัติ ถ้าหากโบนัสของท่านมากกว่า 500 บาท โบนัสจำนวน 500 บาทจะได้รับการโอนเข้าสู่กระเป๋าเงินของท่านและส่วนที่เหลือจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของ การโอนโบนัสจะถูกทำเสร็จก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน สำหรับสมาชิกที่ไม่มีบัญชีธนาคาร โบนัสจะถูกฝากเข้าในกระเป๋าเงินวีเน็ตของท่าน เมื่อต้องการเช็คยอดโบนัส , สามารถเช็คได้ผ่าน SMS หรือผ่านทางอินเตอร์เนต (www.vnetglobal.com) โบนัสจะถูกส่งผ่านขึ้นไป หากภายใน 3 เดือน สมาชิกไม่มีการแนะนำสมาชิกใหม่ 3 คน และไม่ทำตามเงื่อนไขการปิดยอด และจะทำให้ความเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลง วีเน็ตจ่ายโบนัสอย่างไร

การลงทะเบียน ของวีเน็ต :

การลงทะเบียน ของวีเน็ต

ลงทะเบียนเดี่ยว:

ลงทะเบียนเดี่ยว ( DS ) การลงทะเบียนสำหรับสมาชิก 1 ราย รูปแบบการลงทะเบียนคือ DS. หมายเลขสมาชิก . รหัสผ่าน . หมายเลขของสมาชิกใหม่ . หมายเลขพิน . ชื่อของสมาชิกใหม่ . หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสมาชิกใหม่ . รหัสธนาคารของสมาชิกใหม่ . เลขบัญชีธนาคารของสมาชิกใหม่ ส่ง SMS มาที่ 087-087-8282 or 081-648-9888 ลงทะเบียนเดี่ยว

Slide 43:

DP . หมายเลขสมาชิก . ชื่อสมาชิกใหม่ . หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสมาชิกใหม่ . รหัสธนาคารของสมาชิกใหม่ . เลขบัญชีธนาคารของสมาชิกใหม่ ส่ง SMS มาที่ 087-087-8282 หรือ 081-648-9888 ลงทะเบียนแบบกรุ๊ปแพ็กเกจ DP ( ลงทะเบียนแบบกรุ๊ปแพ็กเกจ ) การลงทะเบียนสำหรับสมาชิกใหม่ 4 ,13 หรือ 40 รายภายใต้สมาชิกคนใดคนหนึ่ง , จากโทรศัพท์เบอรฺใดเบอร์หนึ่ง หรือจากบัญชีใดบัญชีหนึง

Slide 44:

ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม DG ( ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ), pendaftaran a/n sendiri dengan nama , no hp & no rek yang sama . ( alternatif dari pendaftaran paket bila member kit paket tidak tersedia ). Format pendaftarannya : DG . หมายเลขสมาชิก . รหัสผ่าน . หมายเลขสมาชิกใหม่ . หมายเลขพิน . ชื่อสมาชิกใหม่ . หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสมาชิกใหม่ . รหัสธนาคารของสมาชิกใหม่ . เลขบัญชีธนาคารของสมาชิกใหม่ ส่ง SMS มาที่ 087-087-8282 หรือ 081-648-9888

การอำนวยความสะดวก:

การอำนวยความสะดวก 1. ตรวจสอบโบนัสของท่าน ผ่าน SMS: BN. หมายเลขสมาชิก . รหัสผ่าน . เดือน . ปี ตัวอย่าง : BN.1234567.1234.08.2010 2. ตรวจสอบเครือข่ายของท่าน ผ่าน SMS: JR. หมายเลขสมาชิก . รหัสผ่าน ตัวอย่าง : JR.1234567.1234 3. เปลี่ยนเลขบัญชีธนาคารของท่าน ผ่าน SMS: GA. หมายเลขสมาชิก . รหัสผ่าน . รหัสธนาคาร . เลขที่บัญชีใหม่ ตัวอย่าง : GA.1234567.1234.KTB.1234567890 4. เปลี่ยนรหัสผ่านวีเน็ตของท่าน ผ่าน SMS: GP. หมายเลขสมาชิก . รหัสผ่านเก่า . รหัสผ่านใหม่ ตัวอย่าง : GP.1234567.1234.5678

การอำนวยความสะดวก:

การอำนวยความสะดวก 6. ตรวจสอบเงินฝากของท่าน ผ่าน SMS: CD. หมายเลขสมาชิก . รหัสผ่าน ตัวอย่าง : CD.1234567.1234 7. ร้องเรียนผ่าน SMS ถ้าหากท่านมีข้อร้องเรียน/ปัญหากับการลงทะเบียน, รายการการเติมเงิน, การเติม เงินใส่กระเป๋าเงิน เป็นต้น ท่านสามารถส่งข้อความไปยังวีเน็ต ในรูปแบบดังต่อไปนี้ ผ่าน SMS: CO. หมายเลขสมาชิก . รหัสผ่าน . ข้อร้องเรียนในรายละเอียดอย่างชัดเจน ตัวอย่าง : CO.1234567.1234. การลงทะเบียนใหม่ของผมไม่สำเร็จ 8. ตรวจสอบพินของท่าน ถ้าท่านลืมพินสำหรับสมาชิกภาพของท่าน และบัตรสมาชิกวีเน็ตของท่านหายไปท่าน สามารถส่งข้อความมาที่วีเน็ตเพื่อขอรับพินของท่าน โดยส่งมาในรูปแบบดังต่อไปนี้ : ผ่าน SMS: PN. หมายเลขสมาชิก . รหัสผ่าน ตัวอย่าง : PN.1234567.1234

Slide 47:

เปลี่ยนชีวิตของคุณ เมื่อมีโอกาส ... เพราะโอกาสไม่ได้ผ่านมาบ่อยนัก ... Marlakhy Hengky Tanim, Vnet Founder

Slide 48:

ขอบคุณครับ

1. โบนัสอุปถัมภ์ หรือโบนัสสมาชิกบอกต่อสมาชิก : Sponsor Bonus (250฿) 2. โบนัสเป้าหมาย : Target Bonus (1.75฿) 3. โบนัสพิเศษผู้อุปถัมภ์ : Sponsor Extra Bonus (3.75฿) 4. โบนัสการทำรายการ : Transaction Bonus (Topup 0.2%, M-Payment 0.2฿) 5. โบนัสรางวัล : Reward Bonus:

1. โบนัสอุปถัมภ์ หรือโบนัสสมาชิกบอกต่อสมาชิก : Sponsor Bonus (250 ฿ ) 2. โบนัสเป้าหมาย : Target Bonus (1.75 ฿ ) 3. โบนัสพิเศษผู้อุปถัมภ์ : Sponsor Extra Bonus (3.75 ฿ ) 4 . โบนัสการทำรายการ : Transaction Bonus ( Topup 0.2%, M-Payment 0.2 ฿ ) 5 . โบนัสรางวัล : Reward Bonus 2 เดือนคืนทุน, 5 เดือนสำเร็จ กับโบนัสทั้ง 5 ข้อต่อไปนี้ เริ่มแผนงาน 5 เดือน (Start Plan) 1. ท่านทำการสมัครสมาชิก VNET ชำระเงินจำนวน 999 บาท ( คืนในกระเป๋าเงินท่าน 10 0 บาท) 2. ทำการแนะนำสมาชิกต่อ 3 ท่านทันทีภายใต้เครือข่ายของท่าน เท่ากับว่าท่านได้เข้าสู่ความสำเร็จไปแล้ว โดยสมาชิกมีความเข้าใจในรายละเอียดธุรกิจเป็นอย่างดี เพราะสมาชิกใหม่จะกลายเป็นตัวแทนของท่านต่อไป โดยต่อจากนั้น ท่านอาจจะแนะนำสมาชิกใหม่เพิ่มประมาณ เดือนละ 1 ท่าน 3. ท่านสมาชิกทำการเติมเงิน หรือชำระสินค้า / บริการผ่านระบบวีเน็ต อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตามปกติ

เมื่อท่านสมาชิกทำตามแผนงานง่ายๆ ด้านบน ***ผลที่จะเป็นไปได้ใน 5 เดือน คือ:

เมื่อท่านสมาชิกทำตามแผนงานง่ายๆ ด้านบน ***ผลที่จะเป็นไปได้ใน 5 เดือน คือ ***ประมาณการ สมาชิก 1 ท่าน ทำการเติมเงินมือถือท่านละ 200 บาท และใช้บริการจ่ายชำระอย่างน้อยคนละ 1 รายการต่อเดือน

authorStream Live Help