APDM

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Tapak kami : http://apdm-aplikasi-pangkalan-data-murid.com/ semua aplikasi yang berasaskan data murid akan menggunakan Modul Pengurusan Murid (MPM), iaitu satu pangkalan data tunggal dalam APDM. Di bawah inisiatif #43 Pembangunan Repositori Data dan Pembangunan dashboard Kementerian Pendidikan Malayia (KPM) di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, semua data murid akan dijadikan sebagai repositori data murid. Selaras dengan itu, semua sekolah diminta melakukan tindakan yang dinyatakan dalam surat rasmi kementerian yang dapat diakses pada pautan berikut. Profil saya : https://www.edocr.com/user/apdmonline Lebih Ebooks: http://www.slideboom.com/presentations/1914799/APDM https://www.edocr.com/v/2lr5bpe6/apdmonline/APDM http://www.slideserve.com/apdmonline/apdm

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

www.apdm-aplikasi-pangkalan-data-murid.com APDM Page- 01 Aplikasi Pengurusan Bantuan menyasarkan :   Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) PENGETUA / GURU BESAR SEKOLAH. Guru KWAPM yang telah dilantik oleh sekolah .

Slide 2:

INDEX APDM Page -03 Aplikasi Pangkalan Data Murid Page - 05 Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) Page - 07 APDM Online Page - 09 Pangkalan Data Murid Page - 10 Page- 02 www.apdm-aplikasi-pangkalan-data-murid.com

Slide 3:

Page- 03 APDM www.apdm-aplikasi-pangkalan-data-murid.com Sumber data pula terbahagi kepada : Permohonan Sekolah (DSA) Diambil daripada Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) – Modul Pengurusan Murid filter mengikut kriteria PGK Nasiona Guru Kelas kemaskini Modul Pengurusan Murid SPS seperti biasa manakala Guru KWAPM hanya kemaskini murid yang layak memohon sahaja .

Slide 4:

Page- 04 www.apdm-aplikasi-pangkalan-data-murid.com APDM 2.  eKasih Daripada ICU,JPAM Tindakan sekolah :   Perlu sahkan Ahli Isi Rumah (AIR) wujud / tidak wujud di sekolah (Guru KWAPM) 3.  eDamak daripada JAKOA Tidak perlu sah kan / buat permohonan .

Slide 5:

Page- 05 Aplikasi Pangkalan Data Murid www.apdm-aplikasi-pangkalan-data-murid.com 4. Semua data di   cross-check   menggunakan nokp / sijil lahir . Supaya tiada pertindihan pembayaran Susunan keutamaan data : eKASIH eDAMAK Permohonan Sekolah .

Slide 6:

Page- 06 www.apdm-aplikasi-pangkalan-data-murid.com Aplikasi Pangkalan Data Murid 5. Maklumat yang penting untuk dikemaskini dalam SPS Modul Pengurusan Murid : No KP Murid Nama Murid Darjah / Tingkatan Murid Status Warganegara Murid Kaum murid Nama ibubapa No KP ibubapa Pendapatan ibubapa Tanggungan ibubapa

Slide 7:

Page- 07 Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) www.apdm-aplikasi-pangkalan-data-murid.com AKSES KE APB Pengetua / Guru Besar dan Guru KWAPM perlu didaftarkan ke dalam eOPERASI oleh pihak sekolah ( pentadbir SPS Modul Pengurusan Guru ( eOPERASI )).   Log masuk ke dalam Modul Pengurusan Murid SPS menggunakan ID yang telah didaftarkan . Setelah log masuk , klik   link  “ Ke Pengurusan Bantuan ”

Slide 8:

Page- 08 www.apdm-aplikasi-pangkalan-data-murid.com Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) MODEL KWAMP PADA HALAMAN UTAMA Pengesahan Pengetua /Guru Besar untuk : Memaparkan statistik dan senarai permohonan KWAPM. Selain itu , memaparkan statistik dan senarai data eKASIH yang telah disahkan . Kemudian , memperakui permohonan sekolah Senarai Berjaya Mengandungi submenu senarai nama murid yang diluluskan mengikut data  eKASIH , eDAMAK , permohonan Sekolah . Selain itu sebagai cara   menyemak dan mencetak senarai yang berjaya ditawarkan KWAPM.

Slide 9:

Page- 09 APDM Online www.apdm-aplikasi-pangkalan-data-murid.com PERANAN PENGETUA DAN GURU BESAR Maklum kepada guru kelas untuk kemaskini SPS – Modul Pengurusan Murid supaya murid yang layak memohon KWAPM tersenarai dalam APB KWAPM Permohonan Sekolah .  Tidak dinafikan , pengetua /guru besar berperanan untuk lakukan semakan senarai murid dalam menu ( Permohonan Sekolah dan Pengesahan ekasih ) yang telah dikemaskini oleh guru KWAPM.  Kemudian , memperaku / mengesahkan permohonan KWAPM dan pengesahan kewujudan murid eKASIH di sekolah . Pengetua dan guru besar harus memaklumkan kepada Guru KWAPM untuk menyemak dan mencetak senarai murid yang diluluskan permohonan KWAPM/ eKASIH / eDAMAK .

Slide 10:

Follow Us Page- 10 Pangkalan Data Murid www.apdm-aplikasi-pangkalan-data-murid.com LANGKAH-LANGKAH MENGEMASKINI BORANG PERMOHONAN KWAPM. Pertama : Sahkan permohonan KWAPM sekolah . Klik pada pengurusan murid

authorStream Live Help