сибиране и изваждане от вида 10=5;15-5;15-10

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Математика 1клас Издателство “Булвест-2000”

Slide 2: 

Събиране и изваждане от вида 10+5;15-5;15-10 Анелия Нанкова ОУ”Христо Никифоров’’ гр.Ловеч

Slide 3: 

Числова редица

Slide 4: 

Свържи!

Slide 5: 

Преброй и Напиши!

Slide 7: 

1+5+2+2=10лв. Вярно ли е?

Slide 8: 

5+1+2+2=10лв. Вярно ли е?

Slide 9: 

5+1+2+2=9лв. Вярно ли е?

Slide 10: 

5+1+2+3=10лв. Вярно ли е?

Slide 11: 

5 10 + = + = 1 5

Slide 12: 

10 единици = 1 десетица 10ед. = 1дес.

Slide 13: 

Вярно ли е? 10ед. = 1дес.

Slide 14: 

Вярно ли е? 10ед. < 10дес.

Slide 15: 

Вярно ли е? 1дес. < 9ед.

Slide 16: 

Вярно ли е? 6ед. < 11ед.

Slide 17: 

Вярно ли е? 1ед. < 10ед.

Slide 18: 

Вярно ли е? 1ед. = 10ед.

Slide 19: 

10ед. + 5ед. = 15ед. 10ед. = 1дес. 1дес. + 5ед. = 15ед.

Slide 20: 

Вярно ли е? 19 < 1дес. + 9ед.

Slide 21: 

Вярно ли е? 20 = 1дес. + 1ед.

Slide 22: 

Вярно ли е? 15 > 1дес. + 3ед.

Slide 23: 

Вярно ли е? 15 = 1дес. + 5ед.

Slide 24: 

Реши!

Slide 25: 

Свържи!

Slide 26: 

Напиши!

Slide 27: 

11 12 13 1дес. + 3ед. = ?

Slide 28: 

11 12 13 1дес. + 1ед. = ?

Slide 29: 

11 12 13 1дес. + 2ед. = ?

Slide 30: 

15 12 13 1дес. + 5ед. = ?

Slide 31: 

15 10 13 1дес. + 0ед. = ?

Slide 32: 

От числата 20, 5,12, 4, 10, 15, 1, 9 едноцифрени са: 5, 10, 15, 4 4, 5, 1, 10 5, 4, 1, 9

Slide 33: 

От числата 20, 5,12, 4, 10, 15, 1, 9 двуцифрени са: 5, 10, 15, 4 20, 12, 10, 15 5, 4, 1, 9

Slide 34: 

В спортна зала има 10 големи топки и с 5 повече малки топки. Колко малки топки има в залата? 15 10 5

Slide 35: 

БРАВО!

authorStream Live Help