звук и буква зз

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Буквар за 1 класИздателство: “Булвест-2000” Анелия Нанкова Оу “ Христо Никифоров “ град Ловеч

Slide 2: 

Да поиграем!

Slide 3: 

Пишем! т д мe_

Slide 4: 

Пишем! ф в лъ_

Slide 5: 

Пишем! т д сладоле_

Slide 6: 

Пишем! т д буке_

Slide 7: 

Пишем! в ф шка_

Slide 8: 

Пишем! т д бра_

Slide 9: 

Пишем! т д мла_

Slide 10: 

Пишем! в ф морко_

Slide 11: 

Пишем! т д сту_

Slide 12: 

Пишем! в ф карто_

Slide 13: 

Живо, сиво, скокливо и безмерно страхливо, зеле му е обеда, в трънката спи и гледа Заек.

Slide 14: 

а е ? k

Slide 16: 

и е ? в ? д

Slide 17: 

Почват с мен безброй звездичкки И разпръсквам аз искри, но приличам, виждат всички, точно на числото …...

Slide 18: 

Огради буква З з

Slide 19: 

Попълни таблицата!

Slide 20: 

Прочети и свържи изреченията с картинките!

Slide 21: 

Свържи! Кой какво прави?

Slide 23: 

Редактирай! Къде започват и завършват изреченията?

Slide 24: 

Колко са изреченията? 4 3 2

Slide 25: 

Да почетем!

Slide 26: 

зи зу зъ

ар : 

ар ора има з

Slide 28: 

мра пра вле з

пит : 

пит раз лет из

питвам : 

питвам ливам ривам раз

Slide 31: 

зъзна мръзна заледен мраз Прочети думите!

Slide 32: 

С кой сезон ще ги свържеш? пролет лято есен зима

През зимата и звездите зъзнат. : 

Луната лази по небето. През зимата и звездите зъзнат.

Slide 34: 

Долу е езерото. Зимата му е метнала риза от лед.

Slide 35: 

Наблизо мръзнат брезите.

Slide 36: 

Пътуваме по заледен път.

Slide 37: 

По-бързо на топло!. По-бързо у дома!

Slide 38: 

ОТЛИЧНО!

authorStream Live Help