звук и буква дд

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Буквар за 1 класИздателство Булвест 2000 Анелия нанкова ОУ “ Христо Никифоров “ Гр. Ловеч

Slide 2: 

Дълъг Димо без кости в облаците ходи на гости. Що е то?

Slide 3: 

Дълъг Димо без кости в облаците ходи на гости. Що е то? дим

Slide 4: 

дим д и м

Slide 5: 

диня пъпеш Вдигнеш я – зелена. Пуснеш я – червена! Но ти бъди мъж – здраво я дръж! Що е то?

Slide 6: 

Звук и буква Д д

Slide 7: 

Буква „Д” на пачи крака чия колибка си, кажи? Не позна ли ти веднага – каза и се скри баба Яга.

Slide 8: 

„ Аз съм къща със крачета и наричам се ракета. От космичен полигон ще стартирам като кон. Към небето ще извия в облака да се забия. Островърха, без крила, дишам леко в синева.”

Slide 9: 

д о м

Slide 10: 

д а м о т

Slide 11: 

м и д а

Slide 12: 

л е д

Slide 13: 

л о л с а д е д

Slide 14: 

м е д

Slide 15: 

Огради буква Д д

Slide 16: 

П Д Д К А д Д д о Б В Г Д д М Л Й Д Н Р Оградете буква Д д д д д д

Slide 17: 

Колко букви Д д оградихте? 10 11 12

Slide 18: 

Огради буква Дд

Slide 19: 

Оградете буква Дд

Slide 20: 

Колко букви Д д оградихте? 10 11 12

Кой звуков модел отговаря на думата...? : 

Кой звуков модел отговаря на думата...? дракон

Кой звуков модел отговаря на думата...? : 

Кой звуков модел отговаря на думата...? делфин

Кой звуков модел отговаря на думата...? : 

Кой звуков модел отговаря на думата...? дърво

Кой звуков модел отговаря на думата...? : 

Кой звуков модел отговаря на думата...? сладко

Slide 27: 

д а да Да почетем!

Slide 28: 

д а д ъ да дъ

Slide 29: 

д а д ъ д о да дъ до

Slide 30: 

д а д ъ д о д у да дъ до ду

Slide 31: 

д а д ъ д о д у д е да дъ до ду де

Slide 32: 

д а д ъ д о д у д е д и да дъ до ду де ди

Slide 33: 

Да почетем в Буквара стр.!

Slide 34: 

Прочети!

Slide 35: 

Да проверим как се пише! б п гълъ_

Slide 36: 

Да проверим как се пише! ф в панто_

Slide 37: 

Да проверим как се пише! ф в лъ_

Slide 38: 

Да проверим как се пише! ф в жира_

Slide 39: 

Да проверим как се пише! в ф морко_

Slide 40: 

Да проверим как се пише! т д лебе_

Slide 41: 

Да проверим как се пише! д т гра_

Slide 42: 

Свържи изреченията с картинката и съответния модел! . . . .

Slide 43: 

Свържи!

Slide 44: 

Напиши цифрите по модела на изречението!

Slide 45: 

Довършете изречението! Моята баба е....

Slide 46: 

Дд ОТЛИЧНО!

authorStream Live Help