Събиране и изваждане до 20 без преминаване

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване на десетица : 

Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване на десетица Автори: Мариана Богданова, Мария Темникова

Slide 2: 

Задача № 1 Браво! Грешка 1 десетица + 1 единица = ? 1 11 Покажи въпроса 10 20 І гр

Slide 3: 

Задача № 2 Браво! Грешка Ако 11 +7 = 18, то: 18 – 11 = 8 18 – 7 = 11 18 – 11 = 10 18 – 7 = 1 Покажи въпроса І гр

Slide 4: 

Задача № 3а. Браво! Грешка В задачата 12 + 4 = 16числото 4 е : сбор събираемо разлика умалител Покажи въпроса І гр

Slide 5: 

Задача № 3б Браво! Грешка В задачата 20 – 12 = 8числото 20 е: сбор умаляемо събираемо разлика Покажи въпроса І гр

Slide 6: 

Задача № 4 Браво! Грешка Пропуснатият знак в задачата 14 __5 = 19 е: > + = - Покажи въпроса І гр

Slide 7: 

Задача № 5а. Браво! Грешка Числото, което е със 7 по-голямо от 10, е: 3 17 13 8 Покажи въпроса І гр

Slide 8: 

Задача № 5б. Браво! Грешка Владо има 15 лева,а Явор – с два левапо-малко. Явор има: 17 (лв.) 13 (лв.) 3 (лв.) 7 ( лв.) Покажи въпроса І гр

Свържи и оцвети : 

Свържи и оцвети І гр

Slide 10: 

Задача № 1 Браво! Грешка 1 десетица + 1 единица = ? 1 11 Покажи въпроса 10 20 ІІ гр

Slide 11: 

Задача № 2 Браво! Грешка Ако 12 +5 = 17, то: 17 – 12 = 7 17 – 5 = 12 17 – 12 = 10 17 – 5 = 2 Покажи въпроса ІІ гр

Slide 12: 

Задача № 3а. Браво! Грешка В задачата 15 + 3 = 18числото 3 е : сбор събираемо умаляемо умалител Покажи въпроса ІІ гр

Slide 13: 

Задача № 3б Браво! Грешка В задачата 20 – 14 = 6числото 14 е: сбор умалител събираемо разлика Покажи въпроса ІІ гр

Slide 14: 

Задача № 4 Браво! Грешка Пропуснатият знак в задачата 16 __3 = 13 е: + - = < Покажи въпроса ІІ гр

Slide 15: 

Задача № 5а. Браво! Грешка Числото, което е с 8 по-малко от 10, е: 18 2 20 9 Покажи въпроса ІІ гр

Slide 16: 

Задача № 5б. Браво! Грешка Роси направила 16 рисунки, а Галя – с две повече. Рисунките на Галя са: 14 (рисунки) 18 (рисунки) 8 (рисунки) 4 (рисунки ) Покажи въпроса ІІ гр

Свържи и оцвети : 

Свържи и оцвети ІІ гр

authorStream Live Help