Задачи по математика-І клас. Урок№9

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Задачи по математикаЗа 1. клас Учебно помагало – Булвест 2000 : 

Задачи по математикаЗа 1. клас Учебно помагало – Булвест 2000 Автори: Мариана Богданова Катя Никова Николина Димитрова Мария Темникова

Slide 2: 

Смятането упражнявай, с Булвест се забавлявай!

Slide 3: 

+ = - = Урок №9

Пиши в празните квадратчета.Проверявай задачите със зеления бутон. : 

Пиши в празните квадратчета.Проверявай задачите със зеления бутон. Свери и провери

Slide 5: 

Свери и поправи 2 = 2

Slide 6: 

Свери и поправи 2 > 1

Slide 7: 

1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 + 1 1 + 1 2 2 2 - 1 2 - 1 2 Свери и поправи = < > = = = > <

Slide 8: 

1< 1= 2> 2= Свери и поправи 2 1 1 2

Slide 9: 

1 + = 2 2 = + 1 2 - = 1 - 1 = 2 + = 2 - = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Свери и поправи

Slide 10: 

1 2 Щракни върху картината и оцветявай

Slide 11: 

1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 Свери и поправи + = - = = + = -

Slide 12: 

Край!

authorStream Live Help