90 години Ньойски договор

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

27.ХІ. 1919 – 27.ХІ. 200990 – годиниНьойски договор : 

27.ХІ. 1919 – 27.ХІ. 200990 – годиниНьойски договор Краят на една национална мечта…

18 януари 1919 година - Версай, Париж : 

18 януари 1919 година - Версай, Париж Парижката мирна конференция след края на Първата световна война. Председател е Жорж Клемансо

Българската делегация : 

Българската делегация Във Версай През лятото на 1919 г. парламентът изпраща българска делегация при Парижката конференция на страните, победили във войната. Тя пристига в Париж на 27 юли и включва: На конференцията се разглеждат мирните договори със страните, загубили войната - Германия, България, Австро-Унгария и Османската империя. Обсъжда се устройството на света след войната. Сключени са следните договори: Версайски договор - с Германия Сен-Жерменски договор - с Австрия Трианонски договор - с Унгария Севърски договор - с Османската империя Ньойски договор - с България

Ньойи - 27 ноември 1919г. : 

Ньойи - 27 ноември 1919г. Ньойският договор е договор между България и страните от Антантата, поставил край на участието на България в Първата световна война . Подписан е от българска страна от министър-председателя Александър Стамболийски на 27 ноември.

Ньойи - 27 ноември 1919г. : 

Ньойи - 27 ноември 1919г. В Ньойи, в кметството, под картина на която е изобразена гибелта на граф дьо Ньойи от войските на Калоян, е подписан съдбовния за България Ньойски мирен договор.

Българската армия е вкарана в символичните рамки от 20 000 души. : 

Българската армия е вкарана в символичните рамки от 20 000 души. Без изгубена битка!!! Без пленени знамена!!!

Според Ньойския договор: : 

Според Ньойския договор: - военните сили на България не бива да включват никакви въздушни части; - в срок от два месеца личният състав на въздухоплава-телната дружина трябва да бъде демобилизиран; - България трябва да предаде на съюзените и сдружени сили всичкия си летателен материал: самолети, балони, мотори и всички техни запасни части.

Slide 8: 

Изпълнението на тия клаузи е безпощадно !Целият наш въздухоплавателен материал - отчасти от съвсем нови самолети, е събран в хангарите на летище Божурище и унищожен там с чукове, брадви и триони. Един грамаден хангар е превърнат в гробница, която крие останките на 51 самолети, 113 мотори и много други ценни материали.Така загива българската въздушна мощ!

Репарации : 

Репарации България е задължена да изплаща чрез полугодишни вноски в срок от 37 години 2 250 000 000 златни франка репарации на специална съглашенска комисия, а също така да предаде на Сърбия, Гърция и Румъния общо 70 825 глави добитък, към което се включват и 50 000 т каменни въглища за Кралство СХС.

Ампутация без упойка…… : 

Ампутация без упойка…… От България са откъснати 11 278 кв. км ( което е 10 % от територията й) и 14 % от населението. Тя се превръща в единствената страна , която граничи със себе си. Освен да сломи икономически и военно страната, Ньойският договор цели и чисто откровената гавра.

Болката е жива! : 

Болката е жива! Пътят на скалпела…. Заличеният текст гласи: «Откъснатъ отъ България следъ общоевропейската война.»

Разсеченият двор… : 

Разсеченият двор… Пътят на скалпела….

Обрулени…. : 

Обрулени…. Пътят на скалпела…. Заличеният текст гласи: «Охридъ е старъ български градъ с голямо историческо значение за насъ българите.»

Slide 14: 

Пътят на скалпела…. Откъснатъ отъ България…

Slide 15: 

Пътят на скалпела…. Откъснатъ отъ България…

Да помним… : 

Да помним… Съгласно Берлинския, Ньойския и Ангорския договори извън границите на държавата ни остават 127 752 кв.км българска територия с 3 500 000 българи, подложени на асимилация. Откъснати са изконни български земи, в които е живяло и живее и сега българско население, за да дойде до положение България да граничи сама със себе си. 16.11.2009 г. 16 Антоанета Миланова гр. Божурище Откъснатъ отъ България…

authorStream Live Help