pendekatan eklektik

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Pendekatan Pengajaran Moral

Comments

Presentation Transcript

Pendekatan EKLEKTIK dalam Pengajaran Moral :

Muhamad Faiz bin Abd . Wahab MUHAMMAD Azhan Zaffuan bin Ramli Pendekatan EKLEKTIK dalam Pengajaran Moral

Apa itu pendekatan?:

Apa itu pendekatan ? Pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan ( Parera,1986) satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat pengajaran dan pembelajaran ( Kamarudin Hj. Husin,1988)

Pendekatan umum:

Pendekatan umum

Pendekatan Eklektik:

Pendekatan Eklektik Gabungan beberapa pendekatan pelajaran berbeza untuk mencapai satu tujuan / maksud . “… it is a variety of teaching methods and curricula to accomplish educational goals .” - Nelle S. Ricardo Gabungan pendekatan deduktif dan induktif Pengajaran disampaikan dengan menggabungkan semua atau sebahagian daripada ciri-ciri sesuatu kaedah ke dalam kaedah yang baru.

Slide 5:

Pendekatan tidak hanya dengan penggunaan satu bidang pendekatan yang mirip kepada satu teori sahaja Penerapan nilai dan moral melalui contoh nyata Bertanggungjawab – membantu guru mengangkat barang Prihatin terhadap alam sekitar – membuang sampah ke dalam tong sampah Mengekalkan keamanan dan keharmonian – berkawan baik Boleh dilaksanakan dengan beberapa kaedah Penggabungan Selang-seli

Pelaksanaan dalam pengajaran Pendidikan Moral:

Pelaksanaan dalam pengajaran Pendidikan Moral Guru perlu mengetahui latar belakang dan perbezaan individu Setiap pelajar perlu diterima sebagai berbeza dan unik kebolehan , keupayaan , minat Penggunaan pendekatan eklektif memastikan setiap pelajar memahami apa yang diajarkan Lebih faham melalui penggunaan contoh ( konsep sintesis ) Mudah membuat konsep melalui penerangan ( konsep analisis )

Kelebihan pendekatan eklektif:

Kelebihan pendekatan eklektif

Kekurangan:

Kekurangan Memerlukan penguasaan maklumat tentang pelajar oleh guru Guru harus mahir dalam menggunakan pendekatan induktif dan deduktif terlebih dahulu Tempoh yang agak panjang untuk membiasakan pelajar dengan pendekatan ini

Terima kasih.:

Terima kasih .

Rujukan:

Rujukan Sukatan pelajaran Pendidikan Moral KBSR http :// www.teachingenglish.org.uk/think/knowledge-wiki/eclectic-approach http:// www.mb.com.ph/articles/teaching-method-eclectic http://kocot.edublogs.org/pengurusan-bilik-darjah-dan-tingkah-laku/ http://www.slideshare.net/army_gulz87/pendekatan-kaedah-teknik-dan-strategi

authorStream Live Help