Behandeling-van-geïnterneerden-Anne-en-Jana_Online_Presentatie

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Zijn er nog vragen?:

Genderverschillen in het perspectief van geïnterneerden op hun behandeling Anne Van B ulck & Jana V ynckier

Zijn er nog vragen?:

Wat aan bod zal komen… Anne Van B ulck & Jana V ynckier

Zijn er nog vragen?:

Literatuurstudie Internationaal onderzoek : verschillende subgroepen Oudere geïnterneerden Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen Geïnterneerden met een mentale beperking Genderverschillen? Anne Van B ulck & Jana V ynckier

Zijn er nog vragen?:

Onderzoeksvraag Wat is het perspectief van de geïnterneerden zelf over het huidige behandelingsaanbod, en welke verschillen zijn hierover op vlak van gender? Zeven thema’s: Tekort aan controle Druk om te presteren Label van geïnterneerde Vertrouwen en verantwoordelijkheid Privacy Personeel Het leven in groep met andere geïnterneerden Anne Van B ulck & Jana V ynckier

Zijn er nog vragen?:

Methodologie : Focusgroepen Participanten: Kwetsbare groepen 6 geïnterneerden per focusgroep 2 settings : gevangenis Gent & gevangenis Brugge Structuur: Vooropgestelde vragen 10 minuten à kwartier per thema Twee focusgroepen per setting Twee gesprekken per focusgroep Reflectie Anne Van B ulck & Jana V ynckier

Zijn er nog vragen?:

Analyse WEFT QDA Anne Van B ulck & Jana V ynckier (Braun & Clark)

Zijn er nog vragen?:

Tijdsschema   Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Literatuurstudie X X       X X X X Definiëring probleemstelling   X               Contact met gevangenis Gent en gevangenis Brugge, toestemming vragen, participanten werven, …   X X             Plaatsvinden focusgroepen       X X         Transcriptie focusgroepen       X X X       Data analyseren aan de hand van WEFT QDA           X X     Resultaten rapporteren             X X   Conclusie uitwerken               X X Anne Van B ulck & Jana V ynckier

Zijn er nog vragen?:

Discussie Beperkingen : Slechts twee settings Verschillende behandelingen voor mannen en vrouwen Gebruikte methode Spanning controle en zorg Beperkte tijdsduur focusgroepen Meerwaarde: beeld algemene levenskwaliteit en mening over de behandeling Verder onderzoek noodzakelijk! Anne Van B ulck & Jana V ynckier

Zijn er nog vragen?:

Zijn er nog vragen? Anne Van B ulck & Jana V ynckier

authorStream Live Help