Жорстоке поводження з дітьми, тезаурус

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Жорстоке поводження з дітьми та його наслідки Вихователь-методист ДНЗ №5 « Янтарний » А.В.Виноградова Жовтень , 2013.

PowerPoint Presentation:

Жорстке поводження з дитиною - будь-яка дія або бездіяльність стосовно дитини, внаслідок чого порушено фізичний або психічний розвиток, здоров’я або благополуччя дитини, а також обмеження її права й свободи.

PowerPoint Presentation:

Ж орстоке поводження з дітьми в дошкільному закладі: Підвищений тон, крик педагога. Необґрунтовані та неадекватно занижені оцінки. Сувору дисципліну, яка тримається на страхові. Авторитаризм, вимоги без пояснень.

PowerPoint Presentation:

Основні форми ж орстокого поводження з дітьми Психологічне (емоційне) насильство Сексуальне насильство або розбещення . Фізичне насильство . Нехтування інтересами та потребами дитини .

PowerPoint Presentation:

Психологічне (емоційне) насильство – о дноразова чи хронічна психологічна дія на дитину або її нехтування батьками чи іншими дорослими, що призводить до порушень емоційного розвитку дитини, її поведінки і здатності до соціалізації.

PowerPoint Presentation:

неприйняття погрози та терор ігнорування психологічних потреб Ізоляція розбещення Основні типи емоційного насильства

Сексуальне насильство –:

Сексуальне насильство – залучення дитини з її згоди або без такої до сексуальних дій з дорослим (або з людиною, старшою за неї на три і більше років) з метою отримання останнім сексуального задоволення чи вигоди.

Фізичне насильство –:

Фізичне насильство – навмисне нанесення фізичних ушкоджень (травм) дитині, що спричиняють порушення психічного здоров'я і потребують медичного втручання, або позбавляють життя.

Нехтування інтересами та потребами дитини –:

Нехтування інтересами та потребами дитини – Відсутність належного забезпечення основних потреб дитини в їжі,одязі, житлі, вихованні, освіті, медичній допомозі в силу об'єктивних причин (бідність, психічні хвороби, недосвідченість) та без таких.

PowerPoint Presentation:

Дякую за увагу !

authorStream Live Help