Microsoft Word

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Recapitulare Microsoft Word : 

Recapitulare Microsoft Word Lectie interactiva

Editorul de text Microsoft Word : 

Editorul de text Microsoft Word Lansarea aplicaţiei Elementele interfeţei Crearea unui nou document Fonturi, chenare şi umbre Identarea şi alinierea Deplasarea şi salvarea Margini şi pagini Elemente grafice în documente Tabele Despre Prezentare… @

Lansarea aplicaţiei şi închiderea : 

Lansarea aplicaţiei se face: 1. clic pe butonul START, clic pe Programs clic pe Microsoft Word sau 2. clic pe butonul din bara de aplicaţii sau 3. dublu clic pe scurtătură Închiderea se face - cu butonul Close, sau - cu tastele Alt + F4, sau - din meniul File se alege comanda Exit Lansarea aplicaţiei şi închiderea

Elementele interfeţei : 

Elementele interfeţei buton de închidere buton de restaurare buton de minimizare bara de titlu bara de meniuri bara de instrumente spaţiul de lucru bara de derulare bare de stare

Crearea unui nou document : 

Crearea unui nou document 1 din meniul FILE se alege comanda NEW 2 clic pe butonul din bara de instrumente se obţine o foaie albă 3 se apasă simultan tastele Ctrl şi N se obţine o foaie albă Crearea unui document, pornind de la un şablon se fac următorii paşi: din meniul FILE se alege comanda NEW se alege categoria de şabloane dorite clic pe pictograma şablonului dorit clic pe OK documentul este afişat pe ecran şi este pregătit pentru editare.

Fonturi : 

Fonturi Selectarea fontului - selectaţi caracterele care le modificaţi: faceţi clic pe meniul Format şi alegeţi comanda Font sau apăsaţi butonul din bara cu instrumente Se deschide caseta de dialog FONT – alegeţi tipul fontului din listă (selectaţi tipul dorit) – alegeţi stilul de font – alegeţi mărimea fontului – alegeţi culoarea – selectaţi efectele dorite – vizualizaţi fontul obţinut şi selectaţi Ok Fontul reprezintă informaţiile despre un set de caractere: desen (type face), înălţime, lăţime, stil, etc.

Chenare şi umbre : 

Chenare şi umbre Chenarele se stabilesc astfel: - alegem eticheta Border - selectăm aspectul general făcând clic pe pictograma din Setting - selectăm din lista Style: stilul liniei, culoarea, grosimea - în secţiunea Preview facem clic direct pe schemă pentru a introduce sau elimina chenarul din laturi - clic pe Ok Fundalul se stabileşte astfel: - alegem eticheta Shading - Pentru o culoare compactă o selectăm din paleta din caseta Fill - Pentru a folosi un model aleg stilul (Patterns) şi culoarea (Color) din liste - În secţiunea Preview vedeţi rezultatul selectãrilor - La sfârşit faceţi clic pe Ok Selectăm textul - din meniul Format alegem opţiunea Borders and Shading

Identarea şi alinierea : 

Identarea şi alinierea Identarea este distanţa dintre text şi marginile paginii. Se stabileşte cel mai simplu cu ajutorul riglei (Ruler) şi a mouse-ului. Sau din meniul Format se alege comanda Paragraph… iar în caseta de dialog se stabileşte: - identarea la stânga şi dreapta (left şi right) - identarea pentru prima linie din opţiunea Special şi se introduce valoarea în caseta de text By - se apasă Ok Spaţiul dintre rânduri se stabileşte din opţiunea Line spacing Alinierea textului poate fi: la stânga (left), la centru (center) la dreapta (right) şi completă (justify) Alinierea se poate stabili din: din caseta de dialog Paragraph… se alege opţiunea din lista Alignement, sau se folosim butoanele din bara de instrumente standard

Deplasarea şi salvarea : 

Salvarea unui document nou se poate face: - din meniul File se alege comanda Save sau Save AS - sau se apasă butonul Save - la închiderea documentului se alege Yes pentru a salva. Pe ecran apare caseta de dialog Save As şi facem paşii: - stabilim locul unde dorim să salvăm Save in - scriem numele atribuit fişierului în caseta File name - facem clic pe butonul Save Deplasarea şi salvarea Deplasarea în text se face cu tastele directoare, tastele Home, End, PageUp şi PageDown sau combinaţii de taste. Deschiderea unui document se poate face: - din meniul File se alege comanda Open - se apasă butonul din bara de instrumente standard - se apasă simultan tastele Ctrl şi O Din caseta de dialog Open care rezultă se stabileşte: - locul unde este fişierul Look în, alegem numele din listă sau se scrie în caseta File name, se apasă butonul Open

Margini şi pagini : 

Margini şi pagini Stabilirea marginii se poate face: - cu mouse-ul şi cu ajutorul riglei - din meniul File se alege comanda Page Setup pentru a deschide caseta de dialog şi din eticheta Margins se introduc valorile marginilor după care se face clic pe Ok Dimensiune şi orientarea paginii se stabileşte făcând următorii paşi: - din meniul File aleg comanda Page Setup - clic pe eticheta Paper Size se alege: dimensiunea paginii Paper Size, orientarea Portrait sau Landscape, zona de document la care se aplică noile valori ale paginii, se apasă butonul Ok Marginea reprezintă spaţiul alb dintre text şi marginile paginii.

Elemente grafice în documente : 

Inserarea unei imagini Clip Art - din meniul Insert se alege comanda Picture şi opţiunea ClipArt - sau apăsam butonul Caseta de dialog Microsoft Clip Gallery se selectăm: categoria de imagini, imaginea şi apasăm butonul –Insert Inserarea unei imagini grafice - din meniul Insert se alege comanda Picture şi opţiunea From File… - se face clic pe săgeata de derulare Look in şi selectăm folderul în care se găseşte imaginea dorită, selectăm tipurile de fişiere (File type), pentru a vedea imaginea se face clic pe butonul Preview, clic pe Insert Desene în document - din meniul View alegem comanda Toolbars şi afişăm bara Drawing care conţine instrumente de desen: linii, săgeţi, elipse, dreptunghiuri, casete de text, obiecte, etc Elemente grafice în documente @

Tabele : 

Crarea unui tabel - din meniul Table se alege comanda Insert table ... - în caseta de dialog Insert table se introduce numărul de rânduri şi de coloane, se stabileşte lăţimea coloanelor si se apasă butonul OK apăsănd butonul AutoFormat se poate stabili de la început formatul tabelului alegând din lista afişată un format realizat şi apoi se face clic pe OK Tabele @ - în meniul Table se găsesc toate comenzile pentru editarea tabelului (ştergerea unei linii, coloane sau celule, adăugarea, modificarea dimensiunilor, etc) - pentru formtarea tabelului se mai folosesc butoanele din bara de instrumente Tables and Borders, - dacă nu este acecsibilă se se bifeaza această bara astfel: din meniul View se alege comanda Toolbars şi opţiunea Tables and Borders

Despre prezentare... : 

Despre prezentare... Aceasta prezentare este parte integranta a proiectului didactic ScoalaOnline, se distribuie gratuit si poate fi folosita de oricine strict in scopuri didactice. @ Autorii: Grup Scolar “Traian Vuia” Tg. Mures E-mail: lic_traian_vuia@yahoo.fr Profesor Angela Ugran ScoalaOnline Romania www.e-scoala.ro E-mail: scoala2001@yahoo.com Modificarea sau comercializarea acestei prezentari este interzisa. Word este marca inregistrata a Microsoft Corporation

authorStream Live Help