Кирил и Методий

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

65ОУ

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ВЕЛИКОТО ДЕЛО НА СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

PowerPoint Presentation:

Двамата братя са родени в Солун.Методий през 815г., а Костантин през 826г.,от благоверни и благочестиви р одители,богати и първи в този град”. Бащата се казвал Лъв,а майката Мария. Краткото житие на Кирил съобщава,че той бил “родом българин”.

PowerPoint Presentation:

Константин-Кирил и Методий били сред най-образованите хора в тогавашна Европа. Съвсем млад Константин станал професор в най-висшето училище н а Византия-Магнаурската школа в Цариград.Заради обширните си з нания бил наречен Философ. Методий подобно на баща си станал управител на славянска област в Македония.

PowerPoint Presentation:

През 851г. двамата братя се отделили в манастира Полихрон и в продължение на 8 години „прилежно се з анимавали“ с книгите. През 855г. създали славянската азбука като за основа използвали говора на Солунските славяни. Азбуката нарекли “глаголица”. С помощта на свои ученици превели на славянски език богослужебните книги.

PowerPoint Presentation:

През 867г. двамата братя отишли в Рим, з а да защитят своето дело и да получат о фициално признание от папата. Адриян ІІ ги приел радушно и осветил с лавянските книги.

PowerPoint Presentation:

Но в Рим Констатин заболял тежко, приел монашеството и името Кирил. На 14 февруари 869 г.той починал и бил погребан в църквата ,,Сан Клементе “. Методий продължил делото. Той бил поставен за архиепископ на Великоморавия. До смъртта си на 6 април 885 г. Методий упорито се трудел за укрепването на славянското дело.

PowerPoint Presentation:

В резултат на мощното българско духовно и културно излъчване в православна Европа ( Русия,Сърбия,Влахия,Молдова,Литва ) старобългарският се превръща в третият класически език на с редновековна Европа.По този повод преди много години френският учен проф.Роже Бернар казва следните точни и силни думи: “Спасявайки делото на Св. св. Кирил и Методий,България е заслужила признателността и уважението не само на славянските народи,но и на света.И това ще бъде така,докато човечеството влага истинско съдържание в думите напредък,култура и човечност...”

PowerPoint Presentation:

Още през 1851 г. техният ден - 11 /24 май, от църковен празник прераства в най-яркият израз на националната идентичност, на българското преклонение пред о бразованието, науката и културата. Днес Св.Св.Кирил и Методий са признати за духовни у чители от целия христянски свят.

PowerPoint Presentation:

В края на ХХ в. папа Йоан Павел ІІ ги обявява за “покровители на Европа”. Десетки народи през ХХ в. възприемат кирилицата като писменост на своите национални езици. Днес денят 11/24 май се отбелязва в много държави: Русия, Украйна, Беларус, Македония, Сърбия, Черна гора, Чехия, Словакия и др.

PowerPoint Presentation:

Паметник на Кирил и Методий в Чехия. Паметник на солунските братя в Русия , Украйна, Македония.

PowerPoint Presentation:

Но дълбоките корени на тази традиция са в България. И единствено в България този ден не е само официално събитие, а истински народен празник, най-неоспоримият и приет от всички... В България съществува феномен,който надали има аналогия някъде другаде в Европа и по света-българите имат една песен,която не остъпва на националния химн като внушение, сила и израз на националното чуство...а именно”Химнът на Кирил и Методий”... Химн,който започва с думите: ”Върви,народе възродени !”

PowerPoint Presentation:

Презентацията е изготвена от учениците от к луб „Изработване на презентации и клипчета “ п ри 65 ОУ „Св. Св .Кирил и Методий “

authorStream Live Help