Пролет Кристин

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Изработено от Кристин 2. клас Пролет

PowerPoint Presentation:

Дойде пролетта.Слънцето разтопи снега снега в нивите.В полето поникна яркозелена тревица. Дойде пролетта.Слънцето разтопи снега в нивите. В полето поникна яркозелена тревица.

PowerPoint Presentation:

Пъпките на дъветата се разтвориха.Пуснаха малки листенца. Пъпките на дърветата се разтвориха.Пуснаха малки листенца.

PowerPoint Presentation:

Ето че се пробуди и пчелицата от своя зимен сън.Почисти очите си с мъхнатите си л апички.

PowerPoint Presentation:

Разбуди другарките си. Те погледнаха нетърпеливо през прозорчето.

authorStream Live Help