Читателски дневници на втори клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

втори клас 65 оу

Comments

Presentation Transcript

Читателски дневници на учениците от втори клас при 65 ОУ : 

Читателски дневници на учениците от втори клас при 65 ОУ

Читателски дневник на Стивън : 

Читателски дневник на Стивън

Читателски дневник на Алекс : 

Читателски дневник на Алекс

Slide 14: 

Читателски дневник на Кристин

Slide 29: 

Читателски дневник на Емилия

Slide 32: 

Читателски дневник на Ради

Slide 37: 

Читателски дневник на Ева

authorStream Live Help