Звук и буква Й

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Звук и буква Й : 

Аничка Петкова По помагалото на Стоянка Хаджиева Звук и буква Й

Slide 2: 

Аничка Петкова Ти ме познаваш. Аз съм гласен звук “И”. Аз съм съгласен звук “Й” . Имам коронка.

Slide 3: 

Аничка Петкова Й

Slide 4: 

Й й Пиша и чета Чуй и запомни!Опитай и ти!

Slide 5: 

Аничка Петкова В названието на какво от нарисуваното на картинката се съдържа звукът “Й”? Опитайте се да съставите изречения.

Звуков и буквен модел на думата : 

Аничка Петкова Звуков и буквен модел на думата 5 зв. 5 б. 2 ср.

Звуков и буквен модел на думата : 

Аничка Петкова Звуков и буквен модел на думата 5 зв. 5 б. 2 ср.

Звуков и буквен модел на думата : 

Аничка Петкова Звуков и буквен модел на думата 6 зв. 6 б. 2 ср.

Образуване на срички : 

Аничка Петкова Образуване на срички Букви се хванаха за ръчички и образуваха срички. Аз съм Й Аз съм О Ние сме ЙО

Опитай и ти,сричките прочети. : 

Опитай и ти,сричките прочети. Ай! Ой! Ей!

Сричките се хванаха за ръчички и образуваха думи. : 

Сричките се хванаха за ръчички и образуваха думи.

И - Й : 

И - Й Аничка Петкова И този молив е мой. Тези моливи са мои.

Slide 13: 

Аничка Петкова Й й

authorStream Live Help