права и отговорности

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Роден край:

Роден край 1 клас Л. Владова, Хр. Георгиева Изд. 4булвест 2000“

PowerPoint Presentation:

А, вие така ли мислите?

Деца – според законите всеки човек до 18 години е дете.:

Деца – според законите всеки човек до 18 години е дете. От твоето раждане до 18 години ти си дете.

Право -това, което имаме право да бъдем, да правим или да имаме.  Тези права ни защитават от хора, които биха могли да ни наранят. :

Право - това, което имаме право да бъдем, да правим или да имаме.  Тези права ни защитават от хора, които биха могли да ни наранят. Правата на човека са права, които всеки човек притежава на основата на своята човешка същност. Те са естествени права, основани на човешкото достойнство и равнопоставеността и са гарантирани от законите.   Правата на човека  са неделими – нито едно право не е по-важно от останалите. Те са универсални и принадлежат на всички хора, независимо от пола, расата, религията, етническата им принадлежност .

Отговорности - Съзнание за дълг, за поет ангажимент, за изпълнение на задължение. :

Отговорности - Съзнание за дълг , за поет ангажимент , за изпълнение на задължение . Отговорен човек е този , който може да действа без напътствия и контрол , защото той/ тя може да поеме отговорност за своето поведение.

Децата имат право на добро образование:

Децата имат право на добро образование и отговорността да се учат и уважават своите учители.

Децата имат право да правят грешки:

Децата имат право да правят грешки и отговорността да се учат от грешките си.

Децата имат право да участват в игри и състезания, независимо от своите възможности:

Децата имат право да участват в игри и състезания, независимо от своите възможности и отговорността да уважават другите, макар и различни от тях.

Децата имат право на чиста околна среда:

Децата имат право на чиста околна среда и отговорността да не я замърсяват.

Ние имаме права, но трябва да сме сигурни, че не нарушаваме правата на останалите хора.:

Ние имаме права, но трябва да сме сигурни, че не нарушаваме правата на останалите хора . Правата и задълженията са като двете страни на една и съща монета. Те не могат да съществуват поотделно.

Твоите права, аз ще кажа. :

Твоите права, аз ще кажа. Ти отговорностите си допълни…

Децата имат право на добро образование …:

Децата имат право на добро образование … и отговорността да се учат и уважават своите учители.

Децата имат право да правят грешки…:

Децата имат право да правят грешки… и отговорността да се учат от грешките си.

Децата имат право да участват в игри и състезания, независимо от своите възможности:

Децата имат право да участват в игри и състезания, независимо от своите възможности и отговорността да уважават другите, макар и различни от тях.

Децата имат право на чиста околна среда:

Децата имат право на чиста околна среда и отговорността да не я замърсяват.

10 декември – международен ден за правата на човека:

10 декември – международен ден за правата на човека

PowerPoint Presentation:

Отлична работа, юнаци!

Аничка Петкова ОУ „Иван Вазов“ - Видин:

Аничка Петкова ОУ „Иван Вазов“ - Видин

authorStream Live Help