взаимоотношения в училище

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Роден край:

Роден край 1 клас Л. Владова, Хр. Георгиева Изд. „ Булвест 2000“ Взаимоотношенията ми в училище

Училището е моя втори дом.:

Там се чувствам добре. Откривам нови приятели. Научавам важни за мен неща. Мога да се изявявам. За мен се грижат всички. Училището е моя втори дом.

Класът е моето второ семейство.:

Класът е моето второ семейство. Задружни сме. Несе караме и обиждаме. Помагаме си. Играем заедно. Разбираме се. Уважаваме се.

Спазваме училищната хигиена.:

Спазваме училищната хигиена.

Знаем как да събираме разделно.:

Знаем как да събираме разделно. хартия пластмаси стъкло

В коя класна стая би искал да учиш?:

В коя класна стая би искал да учиш?

Помагаме на другар, когато е в беда.:

Помагаме на другар, когато е в беда.

PowerPoint Presentation:

Знаем ги и ги използваме.

PowerPoint Presentation:

Ние не правим така!

PowerPoint Presentation:

Винаги сме учтиви! Помагаме си при нужда. Играем заедно.

PowerPoint Presentation:

Отлична работа, юнаци!

Изготвил: Аничка Петкова ОУ „Иван Вазов“ - Видин:

Изготвил: Аничка Петкова ОУ „Иван Вазов“ - Видин

authorStream Live Help