together

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Заедно в първи клас:

Заедно в първи клас Успехът на децата наша обща цел

PowerPoint Presentation:

Подготовката за училище не е досадно бреме – тя е прозорец на възможност. Възможност за изграждане на по-дълбоко чувство за отговорност. Възможност за създаване на умения за по-пълноценно общуване. Възможност за формиране на способности за учене през целия живот.

Звездите в очите:

Звездите в очите Емоционалното състояние на детето е по-важно от вкоп чването в детайлите. Много родители подсигуряват на децата си пълния реквизит от материали, помагала и учебници, но не забравяйте да осигурите най-важното – времето, гри жата и емоционалната подкрепа. Знаете ли как се чувства вашето дете днес, какво мисли то за училището и новата си роля на ученик?

Домашните са за учениците:

Домашните са за учениците Знанията не са целта – създаването на умения за усвояване на знания е целта. Позитивното отношение, подкрепата, помощта са необходими за учениците.

Вие не сте партньор на училището – училището е ваш партньор!:

Вие не сте партньор на училището – учи лището е ваш партньор! Вашето мнение има значение Авторитет за детето е родителят Авторитет за ученика става и учителят Конфронтацията между авторитетите е пагубна за успеха на децата

Успехът на детето:

отговорност Успехът на детето

Дневният режим:

Дневният режим Създайте ритъм Ставане, лягане Почивка Домашни Извънкласни занимания

Комуникацията с учителя:

Комуникацията с учителя Тефтерчето или телефонът?

Занималнята:

Занималнята Предимства децата са на сигурно място; учат се да учат; приготвят си уроците по програмата за следващия ден и вечер не е необходимо да се пишат домашни ; общуват и играят сред приятели, а родители-те им могат да работят спокойно Недостатъци цял ден детето е зад чина, затворено в клас ; не се учи на самостоятелност ; понякога не е успяло да се подготви за следващия ден и се налага да доучва вечер вкъщи .

Храненето:

Храненето Столово хранене Безплатни закуски Плодове Сухата храна от вкъщи Минералната вода и децата Капризите и здравето на децата

Часовете по физическо:

Часовете по физическо Осигуряват превенция на все по-сериозния процент на затлъстяване сред децата, както и на риска от гръбначни изкривявания и други забо лявания. Дават възможност да бъдат открити заложби и способности на де тето към определен спорт. Създават пространство, в което децата да се запознаят с различни видове спорт и да имат шанс да изберат своя. Осигуряват идеалното място, в което децата ни по един непосредствен начин имат възможността да се научат да спазват правилата и границите. Предоставят възможност на класа да се опознае, да работи в екип, да се научи на толерантност и партниране. Осигуряват жизненоважната възможност за движение, сваляне нанапрежението, вентилиране на емоциите и повишават работоспособ ността на децата.

Раниците :

Раниците Тегло - раницата заедно със съдържанието не бива да превишава 10% от теглото на детето, т.е. ако вашият първокласник тежи 25 кг, раницата с всичко в нея не бива да надхвърля 2.5 кг. Ширина - не бива да превишава ширината на раменете на детето. Препоръчително е височината на чантата да е не повече от 30-40 см, така че да не достига краката на детето, когато е на гърба му. Ремъци - трябва да имат възможност за регулиране, за да може чантата да се носи и когато детето е облечено само по блузка, и когато е с дебело зимно яке, без това да създава дискомфорт. Гръб - препоръчително е да е с твърд гръб. Цвят - за безопасността на детето по улиците е добре раницата да бъде в ярки, сигнални цветове.

Учебниците, помагалата:

Учебниците, помагалата Учебниците са безплатни Помагалата са необходими за допълнителна работа

Джобните пари:

Джобните пари Седмичните джобни са равни на възрастта на детето по 50 стотинки. Така, ако детето ви е на 7 години, те са: 7 х 0.50 = 3.50 лв Финансовите въпроси в семейството – хармонизиране на политиката с останалите родители

Интернет и мобилните телефони:

Интернет и мобилните телефони Ясни правила за ползване на компютъра и контрол от родители Вие сте авторитетът – вие задавате границите Да оставим децата да дишат свободно

Най-силното ни оръжие е безусловната обич.:

Най-силното ни оръжие е безусловната обич. Главната ни задача е да помогнем на детето да се чувства ценено и да вярва в способностите си. Основното ни предизвикателство е да изградим качествени човешки отношения между нас, възрастните, между възрастните и децата и меж ду самите деца.

PowerPoint Presentation:

По материали от Наръчник първокласници на асоциация „Родители“

authorStream Live Help