България – християнска държава

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

България – християнска държава :

България – християнска държава Човекът и обществото 3 клас Р. Кушева, Р. Пенин Изд. Булвест 2000

Годините разказват::

Годините разказват: Година Век Събитие 803 година 701 година 814 година 681 година 803 година ІХ век (9 век) Годината, в която начело на държавата застава хан Крум 701 година VІІІ век (8 век) Загива хан Аспарух 814 година ІХ век (9 век) Годината, в която начело на държавата застава хан Омуртаг 681 година VІІ век (7 век) Създаване на българската държава

PowerPoint Presentation:

В средата на ІХ век България се простира от Карпатите на север до Родопите на юг, от Черно море на изток до Охридското езеро на запад.

Европа и езическа България:

Европа и езическа България Европейските владетели не признавали българските владетели за равни; Наричали българите – езичници ; Не признавали подписаните догори с българските владетели, тъй като тези договори не били скрепени с клетва в бог.

Приемане на християнската религия:

Приемане на християнската религия Хан Борис, внукът на хан Омуртаг, решил да приеме християнската вяра и да покръсти целия български народ.

Приемане на християнската религия:

Приемане на християнската религия Хан Борис разбрал, че общата религия: ще слее славяни и българите в един народ; Ще направи българският владетел равен на европейските владетели; А българска държава – равна на европейските държави;

Приемане на християнската религия:

Приемане на християнската религия През 684 година от Цариград пристигнали духовници, които покръстили българския хан. Ханът се покръстил пръв , приел името на своя кръстник - император Михаил Трети, и се нарекъл княз . През 865 година византийски духовници покръстили целия народ. Българи станало общо име за всички хора на България .

християнството:

християнството Християнството е религия на вярващите в Иисус Христос. Църквата е общност на вярващите християни . Покръстване е приемането на християнството , признаване , че кръстът е свят знак.

865 година – покръстване на българите:

865 година – покръстване на българите През 865 година всички българи приемат християнството; През 855 година светите братя Кирил и Методий създават славянската азбука. Те превеждали християнските книги и проповеди на славянски език. По-късно учениците им донасят тези книги в България.

България – огнище на славянската книжнина:

България – огнище на славянската книжнина През 886 година княз Борис І посреща Климент, Наум и Ангеларий в столицата Плиска. В България били създадени две огнища на християнска книжнина на славянски език . В столицата Плиска работил Наум, а Климент създал книжовно средище в Охрид . Двамата достойни последователи на светите братя обучили на славянски език хиляди ученици и свещеници .

Пристигането на учениците на Кирил и Методий в България:

Пристигането на учениците на Кирил и Методий в България През 886 година – учениците на св. св . Кирил и Методий – Кирил, Наум, Ангеларий, Сава и Горазд

870 година била създадена българската църква.:

870 година била създадена българската църква. Княз Борис Първи положил много усилия за създаване на отделна църква . През 870 година Българската църква била призната от другите християнски църкви .

Урока подготви: Аничка Петкова ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин:

Урока подготви: Аничка Петкова ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин

authorStream Live Help